Connect with us

Desteklemeler

2013 Tarım Destekler

Published

on

 

Tarıma 9 milyar lira destek
Geçmiş yıllarda olduğu gibi tarıma desteklerini yine ilk kez DÜNYA açıklıyor. Geçen yıl 7 milyar 552 milyon lira olan tarım destekleri, 2013’te yüzde 19 artışla 8 milyar 975 milyon liraya çıkarıldı. Destek miktarı en fazla artan kalemler hayvancılık, fark ödemeleri (prim) ve alan bazlı destekler oldu.
Saman krizi yem desteklerini artırdı
Hayvancılık sektöründe yaşanan saman krizi ve ilk kez saman ithal edilmesi 2013 tarım desteklerine de yansıdı.Hükümet 2013’te yem bitkileri desteğini artırırken ilk kez kaba yeme de kilo başına 25 kuruş destek verecek.

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından kabul edilen ve Bakanlar Kurulu’na sunulan 2013 tarım desteklerinde alan bazlı olarak adlandırılan gübre, mazot, toprak analizi desteklerinin tamamında artış sağlandı. Alan bazlı diğer desteklerden organik tarımda sadece meyve ve sebze üretiminde destek artırılırken diğer kalemlerde ve iyi tarım uygulamalarında destekler geçen yılın seviyesinde kaldı.
Prim desteği verilen 17 üründen 3’ünde artış var
Fark ödemesi(prim) desteği verilen 17 üründen sadece 3’ünün desteği artırıldı. Bu şanslı 3 ürün kütlü pamuk, zeytinyağı ve aspir oldu. Pamuk primi kilo başına 46 kuruştan 50 kuruşa, aspir primi 40 kuruştan 45 kuruşa ve zeytinyağı primi ise kilo başına 50 kuruştan 60 kuruşa çıkarıldı.
Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR
– Tarım sektörüne 2013 yılında 8 milyar 975 milyon lira destek verilecek. Geçen yıla göre yüzde 19 artırılan tarım desteklerinde aslan payını alan bazlı destekler, hayvancılık ve fark ödemesi (prim) destekleri aldı.
Gazeteniz DÜNYA geçmiş yıllarda olduğu gibi tarım desteklerini herkesten önce açıklıyor. Beş bakanlığın temsil edildiği Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nda kabul edilen ve Bakanlar Kurulu’nda imzalandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan 2013 tarım desteklerinde en yüksek payı 17 üründe verilen fark ödemesi oluşturuyor. 2013 yılında 17 ürüne toplam 3.1 milyar lira destek verilecek. Bu, toplam desteklerin yüzde 34.7’sini oluşturuyor. İkinci sırada ise hayvancılık destekleri var. Bu yıl toplam desteklerin yüzde 27.4’ü olan 2.4 milyar lira destek verilecek. Mazot, gübre, toprak analizi, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını kapsayan alan bazlı desteklerin toplam desteğe oranı ise yüzde 25.7 olacak. Alan bazlı 2.3 milyar lira destek ödenecek.
Prim desteği 3 üründe arttı, 14’ü aynı kaldı
Toplam destek bütçesinden en yüksek payı alan ve 17 üründe verilen fark ödemesi(prim) desteğinde 14 üründe artış yapılmazken sadece 3 üründe prim artışı yapıldı. Buna göre, kütlü pamuk primi kilo başına 46 kuruştan 50 kuruşa, aspir için ödenen prim 40 kuruştan 45 kuruşa ve zeytinyağı primi ise kilo başına 50 kuruştan 60 kuruşa çıkarıldı. Geçen yıl olduğu gibi kilo başına yağlık ayçiçeğine 24 kuruş, soya fasulyesine 50 kuruş, kanolaya 40 kuruş, dane mısıra 4 kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikaleye 5 kuruş, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimekte ise kilo başına 10 kuruş fark ödemesi yapılacak.
Alan bazlı desteklerde artış
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından kabul edilen 2013 tarım desteklerinde alan bazlı olarak adlandırılan gübre, mazot,toprak analizi desteklerinin tamamında artış sağlandı.Alan bazlı diğer desteklerden organik tarımda sadece meyve ve sebze üretiminde destek artırılırken diğer kalemlerde ve iyi tarım uygulamalarında destekler geçen yılın seviyesinde kaldı.
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır mera, orman emvali alanlar için geçen yıl dekara 2.7 lira olan mazot desteği bu yıl 2.9 lira olarak ödenecek. Gübre desteği ise bu alanlar için 3.7 liradan 4 liraya çıkarıldı. Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumrulu bitkiler, sebze ve meyve alanları için dekar başına 4 lira olan mazot desteği 2013’te 4.3 liraya gübre desteği de 5 liradan 5.5 liraya yükseltildi. Yağlı tohum ve endüstri bitkilerinde ise dekara 7 lira olan mazot desteği 9 lira, 6.3 lira olan gübre desteği de 7 lira oldu.
Gübre ve mazot desteği almak için zorunlu olan toprak analizinin desteği ise geçen yıl olduğu gibi dekara 2.5 lira olarak uygulanacak.
Organik tarımda kısmi artış
Alan bazlı destek kalemlerinden organik tarımda sadece meyve ve sebze üretiminde destek artışı oldu. 2013’te organik olarak üretilen meyve ve sebzede dekar başına üreticilere 50 lira destek verilecek. Tarla bitkilerinde ise geçen yıl olduğu gibi dekara 10 lira ödenecek. İyi tarım uygulamalarında geçen yıl olduğu gibi meyve ve sebze de dekara 25 lira, örtü altı tarımda ise dekara 100 lira destek verilecek. İyi tarımda destek artışı yapılmadı.
Hayvancılığa 3 yeni destek
Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak 3 yeni destek uygulanacak. Bu desteklerin 3’ü de hayvancılık sektörüne yönelik olacak. Hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde onaylı süt çiftliği sertifikası olan işletmelere hayvan başına 50 lira fazladan destek verilecek. Manda üretimini artırmak için damızlığa ayrılan her manda yavrusu için üreticiye 100 lira destek verilecek. Geçen yıl hayvancılık sektörünün en önemli sorunu haline gelen ve ithalatla çözüme kavuşturulmaya çalışılan saman ve kuru ot için de yeni bir destek öngörülüyor. Buna göre, 2013 yılında kaba yem için kilo başına 25 kuruş destek verilecek.
Saman krizi yem desteklerini artırdı
Hükümet, 2013 yılında sadece saman ve kuru ot üretimini desteklemekle kalmayarak, yem bitkileri üretim desteklerini de artırıyor. Geçen yıla kadar çok yıllık yem bitkileri üretiminde sadece bitkinin ekildiği yıl destek verilirken 2013’ten itibaren her yıl bu destek verilecek. Buna göre daha önce sulu yoncada sadece ekim yılında dekar başına 130 lira olan destek bu yıl dekar başına 50 lira, kuru yoncada dekar başına 30 lira ve korunga için dekar başına 40 lira olarak verilecek. Bu destekler sadece ekim yılında değil her yıl ödenecek. Tek yıllık yem bitkilerinde ise dekar başına 30 lira olan destek 35 liraya çıkarılıyor. Silajlık tek yıllık yem bitkilerinde dekar başına 45 liradan 50 liraya, silajlık sulu mısırda 55 liradan 75 liraya, silajlık kuru mısırda dekar başına destek 30 liradan 35 liraya çıkarıldı. Yapay çayır ve mera için dekar başına ödenen 75 liralık destek ise dekar başına 100 liraya çıkarıldı.
Küçükbaş hayvancılık öne çıkarılıyor
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, her fırsatta Türkiye’nin büyükbaş hayvancılığa uygun bir ülke olmadığını belirterek “Buğday ile koyun gerisi oyun” deyimini hatırlatıyor. Eker’in dile getirdiği bu görüş hayvancılık desteklerine de yansıyor. Küçükbaş hayvancılık destekleri her yıl biraz daha artırılıyor. 2013’te de küçükbaş hayvancılık desteklerinin tamamında artış yapılması dikkat çekiyor. Geçen yıl koyun ve keçide hayvan başına 18 lira olan destek bu yıl 20 liraya çıkarılıyor. Koyun, keçi ve manda sütüne verilen litre başına 15 kuruşluk prim de 2013’te 20 kuruşa çıkarıldı.
Büyükbaş hayvan destekleri artmadı
Küçükbaş hayvan destekleri artarken büyükbaş hayvancılık desteklerinde artış yapılmadı. 2012’de olduğu gibi 2013’te de sığırda hayvan başına 225 lira, etçi ırklarda ve mandada hayvan başına 350 lira, besi hayvanı için hayvan başına 300 lira destek verilecek. Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştirici Birliklerine yürüttükleri proje kapsamında hayvan başına 18 lira olan destek ise 20 liraya çıkarıldı.

Bir önceki yazımız olan Kiraz ve Vişne Yetiştiriciliği başlıklı makalemizde Kiraz, ve ve Vişne hakkında bilgiler verilmektedir.

Desteklemeler

DESTEKLENEN PROJELER

Published

on

TEDGEM’ce, Kooperatifler Kanunu’na göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatiflere, yöre ve millî ekonomiye katkı sağlamak amacıyla; tarımsal üretimi ve istihdamı arttırıcı, tarımsal ürünleri değerlendirici, ortaklarına uygun şartlarda girdi sağlayıcı, çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltici, tarımsal sanayii geliştirici, el ve ev sanatları ile pazarlama konularında proje

DESTEKLENEN PROJELER

 

tedgem

1. GENEL MÜDÜRLÜKÇE UYGULANAN PROJELER

TEDGEM’ce, Kooperatifler Kanunu’na göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatiflere, yöre ve millî ekonomiye katkı sağlamak amacıyla; tarımsal üretimi ve istihdamı arttırıcı, tarımsal ürünleri değerlendirici, ortaklarına uygun şartlarda girdi sağlayıcı, çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltici, tarımsal sanayii geliştirici, el ve ev sanatları ile pazarlama konularında proje konuları verilmekte ve bütçe imkânları ölçüsünde malî yönden desteklenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından kooperatiflerce uygulanmak üzere 13 tip proje hazırlanmış olup talep eden kooperatiflere teknik yardım olarak verilmektedir.

Fizibilite ve tatbikat projeleri Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak geliştirilen bu tip projeler şunlardır:

a. Ortakların Mülkiyetinde Uygulanan Tip Projeler

1-Süt Sığırcılığı

2-Besi Sığırcılığı

3-Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

4-Damızlık Koyun Yetiştiriciliği

5-Arıcılık

6-Plâstik Seracılık

7-Kültür Mantarcılığı

b. Diğer Projeler

1- Soğuk Hava Depolu Mandıra

2-Soğuk Hava Deposu

3-Halıcılık

4- Zeytin Salamura

5-Zeytinyağ Fabrikası

6-Çeltik İşleme Fabrikası

Bu projemiz, asgari ekonomik büyüklüklerini kaybetmemek şartıyla, çeşitli ünite büyüklüklerinde desteklenmektedir. Kitabımızda, bunlardan bazılarına örnekler verilecektir.

Ortaklar mülkiyetinde olmasının faydaları: Proje konusu varlığın kooperatif mülkiyetinde olması ve ürünlerin kooperatifin mülkiyeti altında yetiştirilmesi hâlinde ortak kooperatif ilişkisi kurulamamakta ve kooperatifçiliğin ana ilkelerinden olan risturn prensibi çalışmamaktadır. Bu nedenle, kooperatifin sadece girdi temin ederek kooperatif ortaklarına dağıtımı ve ürünlerin kooperatifçe alınarak uygun şartlarda muhafazası ile pazarlanması hizmetlerini verecek biçimde bir organizasyon düşünülmüştür.

Ayrıca, kooperatifler istedikleri takdirde tip projeler dışında özel tarımsal projeleri de uygulayabilirler. Ancak, bu projelere ait fizibilite raporu, tatbikat projeleri ile keşif ve metrajları kooperatifler tarafından hazırlattırılarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğümüze iletilir. Değerlendirme sonucu uygun görülenler onaylanarak uygulayıcı kooperatife ve il müdürlüğüne birer takım gönderilir.

2. UYGULANAN KOOPERATİF YATIRIM PROJELERİ

Kooperatiflerce uygulanan yatırım projeleri şunlardır :

A-Tip Projeler

-Ortakların Mülkiyetinde Uygulanan Tip Projeler

-Uygulamada Olan Diğer Tip Projeler

B-özel Projeler

C-Transfer Programında Yer Alan Yatırım Projeleri

D-Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Rehabilitasyonu Projesi

A. TİP PROJELER

1. SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ

Genel Müdürlük, bu proje ile 100 aileye 2’şer baş olmak üzere toplam 200 baş süt sığırı verilmesi için kredi verir. Bu proje ile hedeflenen: Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Ortakların Mülkiyetinde 200 Baş Süt Sığırcılığı Projeleri’nin desteklenerek; birim hayvan başından en yüksek süt verimini almak ve bunu işlemek suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmektir.

Projenin gerekçesi ise: Ülkemizin süt üretiminin arttırılmasına katkıda bulunmak, kırsal kesimde yaşayan yoksul kesimlerin gelir seviyesini arttırmak, ülkemizin süt üretiminin nüfusun beslenmesinde gerekli olan seviyeye ulaştırılmasıdır.

Bu projenin uygulanması ile katma değer yaratılacak, süt ve buzağı elde edilecek, gübre üretilecek ve ortakların her birine gelir sağlanacaktır. Ayrıca çiftçimize istihdam sağlanacaktır.

TEDGEM, 1989 yılından bu yana her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen kooperatiflerin süt sığırcılığı projelerini desteklemektedir.

Proje ile kişi başına yıllık süt tüketiminin 135,8 kg/yıl’dan 162,6 kg/yıl‘a yükseltilmesi yönündeki plân hedefine ulaşılmasında, süt üretiminin arttırılması, toplanması ve uygun şartlarda muhafaza edip pazara arzını sağlayarak katkıda bulunacağı gibi, süt üreticilerinin daha verimli çalışması ve emeğinin karşılığını tam olarak almasında etkili olacaktır. Üreticinin kooperatifleştirilmesini özendirmek, sanayinin kaliteli hammadde ihtiyacını karşılamak, aynı zamanda süt üretimini arttırabilmek için, süt sığırcılığının ıslah ve üretim çalışmalarına önem verilmesini sağlayacaktır.

Ayrıca VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı Hayvancılık özel İhtisas Komisyon Raporu’nda da belirtildiği gibi, Türkiye’de küçük ve büyükbaş hayvancılık sektöründe genellikle küçük aile işletmeleri şeklinde yetiştiricilik yapılmakta, bu nedenle üretim plânlamaları ve organizasyonları yapılamamakta, üretimde dengesiz dağılımlar ortaya çıkmaktadır. BYKP’de ele alınması gereken en önemli hedeflerden birisi; küçük işletmelerin kooperatif, üretici birliği ve benzeri bağımsız örgütler çerçevesinde organize olmasını sağlamak olmalı, ticarî sürü oluşumunu sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Hayvancılık Projesinin Faydası

Beslenme, hayatın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. İnsan yavrusu ana karnında annesinden aldığı besinlerle, doğduktan sonra annesinin sütüyle, 6. aydan itibaren de anne sütünün yanında diğer besinlerle büyür ve gelişir, öğrenir ve çalışır.

Gıdalardaki elementlerin en önemli fonksiyonlarından biri, vücuda gerekli enerjiyi sağlamaktır. Bu enerji; karbonhidrat, yağ ve bazen de proteinden sağlanırsa da en önemli enerji kaynağı, karbonhidrat ve yağlardır. Proteinlerin esas görevi, vücut organlarının yapısını tamamlamak ve onarımını yapmaktır. Bu nedenle protein, büyüme ve gelişme için başta gelen besin öğesidir. Protein bütün hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunmasına rağmen, miktar ve kalitesi yönünden farklılıklar vardır. Genellikle hayvansal besinlerden elde edilen protein üstün kalitelidir.

Hayvancılık, tarım işletmelerinde yapılan faaliyetlerden biridir. Bu faaliyetin, işletmenin umumî gelirini, dolayısıyla çalışanların refah seviyesini yükseltmedeki etkinliğini arttırmak, hayvancılık politikasının esasını teşkil etmektedir.

Bu projeyle; hayvan ürünlerine gerek tüketiciler ve gerek sanayiciler tarafından duyulan ihtiyacın yurt içinden karşılanabilmesi, ihraç imkânlarının genişlemesi ve genel olarak tarımımızın gelişmesi hedeflenmiştir. Memleketimizde hayat standardının yükselmesiyle artan hayvan ürünleri ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılan ithallerin, genel ithalâtımızdaki payı giderek artmakta, bu da daha önemli konularda kullanılması gereken dövizimizin israf edilmesine, çok geniş ve ıslaha elverişli hayvancılık potansiyelimizi değerlendiremiyor duruma düşmemize neden olmaktadır.

Tarım işletmelerinde hayvancılıktan sağlanan gelirin umumî gelirdeki payını arttırmak için girişilecek faaliyetlerin, dolaylı da olsa işletmelerdeki diğer üretim dallarındaki verimliliği de yükselteceği bilinmektedir. Başka bir deyişle, hayvancılık, tarım işletmelerindeki diğer üretim faaliyetlerinin dinamiğini teşkil eder.

Projenin uygulanmasının diğer bir unsuru da üreticilerin teşkilâtlandırılmasıdır ve bu işe damızlıkçı işletmelerden başlanılmalıdır. Bunun için en uygun teşkilât, kooperatiflerdir. Besiciler ve süt üretenler için ayrı ayrı kooperatifler kurulabileceği gibi, projemizde olduğu gibi iki konuyu kapsayan kooperatifler de kurulabilir. Üreticilerin, kooperatife ortak olmakla, gelirleri ve rekabet güçleri artacaktır.

Hayvancılık Projelerinin Kooperatifçilikle İlgisi

Türkiye’nin tarım sektörü bugünkü konumuna Cumhuriyetten sonraki gelişmelerle gelmiştir. İlkel yöntemlerle tek bitki yetiştiren ve kendine üreten işletmelerin yerini, büyük ölçüde modern girdi kullanan, çeşitli ürün yetiştiren ve pazara sunan işletmeler almıştır. Türkiye’de hayvancılık genellikle küçük aile işletmelerinde, diğer tarımsal faaliyetlerle bir bütünlük içinde yürütülür. Bu işletmelerde, hayvancılığın üretim ölçeğinin küçük olmasına rağmen, aile için büyük önemi vardır. Nitekim, hayvancılık faaliyeti; işletmelerde besin kaynağı, nakit ihtiyacının karşılanması, istihdam yaratması ve toprak verimliliğine katkısı gibi işlevleri de yerine getirebilmektedir.

Türkiye’de hayvancılık sektörünün istenilen düzeyde gelişmemesinin sebepleri arasında: Hayvan popülasyonumuzun büyük bir kısmının düşük verimli yerli ırklardan oluşması, yem üretiminin yetersizliği, karma yem fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki dengesizlik, hastalıklarla mücadelenin yeterli olmaması, pazarlama sisteminin bozukluğu ve üreticilerin yeterli biçimde örgütlenmemesi önemli bir yer tutmaktadır. Hayvan ve hayvansal ürün yetiştiricileri, gerek üretim girdilerinin (Canlı demirbaş, yem vs gibi) sağlanmasında gerekse ürünleri satarken aracı, tefeci, tüccar, sanayici ve tüketiciler karşısında dengeli bir pazarlık gücüne de sahip değildirler. Yetiştiricilerin her türlü girdiye en uygun şartlarda erişebilmesi ve ürünlerin pazarlanmasında daha güçlü duruma gelerek emeklerinin hakkını alabilmesi için, birleşmek veya örgütlenmek suretiyle, küçük ve dağınık görünümde bulunan hayvancılık işletmelerinin kârlı yapıya dönüştürülmesi mümkün olabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sektörünün genel tarım sektörü içindeki payının bitkisel üretime göre büyük olmasında (% 50-70) yetiştiricilerin bu tip örgütlenmeler yoluyla güçlenmelerinin büyük etkisi vardır.

Birçok üretim alanlarında olduğu gibi süt sığırcılığı yetiştiriciliğinde de kooperatifleşme çok olumlu sonuçlar vermektedir. Küçük yetiştiricilerin tek başına başaramadığı birçok işi kooperatifler başarılı bir şekilde yoluna koyabilmekte ve bunun sonuçları yetiştiricilere iyi kazanç sağlamaktadır.

Süt sığırcılığı ırkının ıslahı, bakım ve beslemenin düzeltilmesi, elde edilen ürünlerin yüksek fiyatla değerlendirilebilmesi için, kooperatifleşme mutlaka gereklidir. Avrupa ülkelerinde, süt sığırı yetiştiricileri bir kooperatif içinde birleşerek kendi problemlerini çözmek ve koyunculuğu kazançlı ve cazip hale sokmak için gayret göstermektedirler. Bu şekil, her zaman rastlanan kooperatif şeklidir.

Bir de kolektif çiftçilik şeklinde kooperatifleşmiş süt sığırcılığına rastlanmaktadır. Süt verimi için yetiştirilen süt sığırlarının iyi bakılması, devamlı verim denetimlerinin sağlanması, seleksiyon yapılması ve nihayet sütlerin tek elden toplanıp işlenmesi bu tip organizasyonla sağlanmaktadır.

Projenin Kuruluş Yeri ve Kapasite Seçimi

Kooperatifin merkezi, projenin kuruluş yeri seçilir.

Süt değerlendirme tesislerine çiğ süt 50 km’lik alan içerindeki süt üretim merkezlerinden sağlandığından, proje, bu tesislere en fazla 50 km uzaklıktaki bölgelere uygulanmalıdır. Ayrıca ulaşım durumu her mevsim için uygun olmalıdır.

Ahırlar toplu olarak bir arazi üzerine inşa edilmeyecektir.

Ekonomik kapasitede kurulan büyük ölçekli süt işleme tesisleri ve çevrelerindeki 50 km alanda kurulacak projeyle, laktasyon döneminde 1-1,25 ton/gün süt üretilecek ve bunlar toplama tankına depolanarak işlenmek üzere sevk edileceklerdir. Süt sığırlarının laktasyon döneminde ortalama verimleri 13 kg/gün dolayında olacağından ve yine günlük 2-2,5 tonluk süt üretiminin, işleme tesisinin soğutma araçlarınca her gün alınacağı varsayıldığından, 200 başlık süt inekçiliği proje kapasitesi uygun görülmüştür.

Proje Uygulayacak Kooperatiflerde Aranacak Şartlar

-Kooperatifler Kanunu’na ve anasözleşmeye aykırı durumu bulunmaması ve ayrıca intibakını yapmış olması,

-Kanunî organlarının teşekkül etmiş ve faal olması,

-Daha önce uyguladığı projelerde başarılı olması,

-Yönetmelik’teki şartları yerine getirebilecek durumda olması,

-Kooperatiflerin krediden faydalanabilmesi için; tüzel kişilikleri adına tapu ya da tescilli, işletme binası için gerekli olan 500 m2 arsasının bulunması veya kadastro geçmemiş yerlerde zilyetlik yoluyla arazi edinmek durumunda iseler, zilyetliğin mahkeme yoluyla tüzel kişilikleri adına tescil edilmiş olması.

Proje Uygulayacak Kooperatif Ortağında Aranacak Şartlar

-Türk vatandaşı olması,

-Esas faaliyetinin çiftçilik olması,

-Oturduğu köy veya kasaba nüfusuna kayıtlı ve kooperatif çalışma alanı içerisinde en az bir yıldır oturuyor olması,

-Kooperatifler Kanunu’na ve anasözleşmeye aykırı bir durumunun bulunmaması,

-Ortaklık şartlarını yerine getirmiş olması (Aidatlarını ödemesi, taahhüdünü yerine getirmesi gibi),

-Daha önce uyguladığı projelerde başarısız olmaması,

-Projenin sabit yatırım tutarının gerektirdiği miktarda özkaynağa sahip olması,

-Sekiz ton kuru yonca veya eşdeğeri yeşil yem üretmeye yeterli tapulu veya adına kayıtlı araziye sahip olması,

-Aile reisi olması ve belgelendirmesi,

-Terör ve anarşi suçlarından hüküm giymemiş olması.

2. BESİ SIĞIRCILIĞI PROJESİ

Gerek tarım işletmeleri gerekse millî ekonomi için en fazla arttırılması gereken hayvan ürünü, ettir. İşte en çok sıkıntısı çekilen, bu sıkıntıyı gidermek için en çok ithal edilen, et ve et hayvanlarıdır. Diğer taraftan, et üretimi arttırılırken diğer bir kısım hayvan ürünü (deri, süt, yapağı) de kendiliğinden artmış olur.

Bu proje ile hedeflenen: 50 kooperatif ortağına 10 baş besi sığırıyla 2 dönem besicilik yaptırılarak tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Ortakların Mülkiyetinde Besicilik Projeleri desteklenerek besiye alınan birim hayvandan en yüksek verim alınmak suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmektir.

Bu proje ile katma değer yaratılacaktır. Et, gübre üretilecek ve ortakların her birine aylık gelir sağlanacak, istihdam sağlanacaktır.

Besicilikte başarılı olmak için, yüksek verimli kültür ırkları seçilmelidir.

Çiftçimiz mevcut yapıyı değiştirecek sermayeye sahip değildir. Hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması için uygun vadelerde ve faiz oranlarında verilen krediler, besi sığırcılığı işletmelerinin devamlılığını sağlamaktadır.

Hızla artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak insanların artan beslenme ihtiyacının karşılanma zorunluluğu, bugün pek çok ülkede ileriye ait tarımsal potansiyeli arttırma çabalarını doğurmuştur. İnsanların beslenmesinde, hayatın devamında en önemli besinin proteinler olduğu ve protein eksikliğinin başka besin maddeleri ile giderilemeyeceği, yapılan araştırmalarla kesinlik kazanmıştır. Ülkemizde öteden beri en önemli et kaynağının koyun olduğu fikri önplânda idi. Ancak son yıllarda sığır eti tüketiminde büyük artışlar görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, sığır etinin ihtiva ettiği maddelerin oranının, insan sıhhati açısından dengeli olması ve sığır etinin koyun etine nazaran daha düşük maliyetle elde edilmesidir. İnsan beslenmesinde önemli rolü olan etin üretimini arttırabilmek için projeli yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Bakanlığımızda, ülkemizdeki et üretimini arttırmak amacıyla kooperatiflere uygulatılmak üzere Ortakların Mülkiyetinde Besi Sığırcılığı projesi hazırlanmıştır. Bu proje ile sağlanacak faydaları şu şekilde özetleyebiliriz :

Besi sığırcılığında pahalı tesislere gerek yoktur. Besi sığırları hava ve yem değişmelerine daha dayanıklıdır.

Besi sığırcılığı yapmakla, süt sığırcılığı için uygun şartların ve bilhassa süt satışı imkânının olmadığı yerlerdeki çiftçilerin, tarla ve çayırlarından çıkan mahsuller, meralarında yetişen otlar, en kârlı bir şekilde değerlendirilmiş olur.

Projeyi uygulamanın diğer bir faydası da, sürekli bir uğraş isteyen ve işgücünü tam olarak değerlendiren bir faaliyet kolu olmasıdır. Diğer bir ifade ile proje, gizli işsizliğin hüküm sürdüğü kırsal kesimde istihdam yönünden de faydalı olacaktır.

3. DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

Bu proje ile hedeflenen: 50 kooperatif ortağına 4 baş damızlık sığır verilip damızlık sığır yetiştiriciliği yaptırılıp tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Projeleri desteklenerek, damızlık birim hayvandan en yüksek verim alınmak suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmektir.

Bu projenin uygulanması ile katma değer yaratılacak, süt, damızlık buzağı ve besi materyali elde edilecek, gübre üretilecek ve ortakların her birine gelir ve istihdam sağlanacaktır.

Ülkemiz, hızlı büyüme, nüfus artışı ve şehirleşme olgularıyla karşı karşıyadır. Diğer bir problem de kırsal ve kentsel nüfus dengesinde önemli değişiklikler olmasıdır. Köyden kente sürekli göç yaşanmakta, dolayısıyla üretici durumdan tüketici duruma geçen nüfusun yeterli ve dengeli beslenme problemi ortaya çıkmaktadır.

Tarımın en önemli konularından birisi, hiç şüphesiz hayvancılıktır. Hayvancılıkta ise verimi arttırmanın en iyi yollarından birisi de, üstün nitelikli damızlık hayvanlar kullanmaktır.

Bu projenin faydalarını şöyle sıralamak mümkündür:

Kurulacak işletmeler sayesinde, sığırların sertifikalanması sağlanacak ve bunun sonucunda da sertifikalı damızlık satışı yapılabilecektir. Bu proje ile ülkemizde bir damızlık pazarının kurulması gerçekleşebilecektir. Kooperatifler aracılığı ile veteriner hizmetlerinden daha iyi yararlanılacak ve kooperatifleşme sonucunda hammadde temininde ve ürün satışında pazarlık gücü gelişecektir. Proje sayesinde verimli damızlıklar elde edilecek, sonuçta et ve süt üretim miktarı arttırılacaktır. Böylece dengeli beslenme sağlanacaktır. Ülkemizde genelde hayvancılık ekstansif karakterde olduğundan hayvan doğumları çayır-meraya çıkma dönemine rastlatılmakta, dolayısı ile laktasyon süreleri ve dönemleri farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, süt sanayinde istikrarsızlık olmaktadır. Bu projenin uygulanmasıyla entansif hayvancılığa geçilecektir. İnek sütü üretimi artışına katkıda bulunulacak, süt ürünleri işleyen sanayiinin gelişimi sağlanacaktır. Damızlık sığır yetiştiriciliği sürekli bir işgücü isteyen ve işgücünü tam olarak değerlendiren bir faaliyet kolu olduğu için, kırsal kesimdeki gizli işsizliği kaldırarak istihdama yönelik faydası olacaktır.

Kooperatif mülkiyetinde olan projelerde, ortak-kooperatif ilişkisi kurulmamakta ve kooperatifçiliğin ana ilkelerinden olan risturn prensibi çalışmamaktadır. Bu projede, ahırlar ve damızlık sığırlar ortakların mülkiyetinde olacak; yem temini ile ortaklara dağıtımı, sütün ortaklardan alınarak uygun şartlarda muhafazası ve pazarlanması kooperatif tarafından yapılacaktır.

4. DAMIZLIK KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

Bu proje ile 50 kooperatif üyesine, yani 50 aileye 50 baş damızlık koyun verilerek koyunculuk yapmaları sağlanır.

Bu projenin gerekçesi de hayvancılık projelerinin gerekçelerinde açıklandığı gibidir.

Gerek tarım işletmeleri ve gerekse millî ekonomi için en fazla arttırılması gereken hayvan ürünü, ettir. Et üretimi arttırılırken diğer bir kısım hayvan ürünü (deri, süt, yapağı) de kendiliğinden artmış olur. Ülkemizde ilk plânda ele alınması gereken et kaynağı, koyundur. Çünkü yurt içinde ve satabileceğimiz ülkelerde, koyun eti diğer etlere tercih edilmektedir. Ayrıca koyun, kısa zamanda aktive edilebilecek yüksek kabiliyetlere sahiptir. Memleketimizde et kaynağı olarak koyunculuğa en başta önem vermenin başka bir gerekçesi de memleketimizdeki meraların üçte ikisinin, anızların tamamının ancak koyun tarafından değerlendirilebilecek nitelikte olmasıdır.

Süt üretiminde kullanılan hayvanların en başında, inek gelir. Keçi, manda ve koyun sütlerinin genel üretimdeki toplam payı % 20 civarındadır. Koyun sütü bilhassa Silivri tipi yoğurt imali için aranmakta ve inek sütünün 2-4 misli fiyatla satılabilmektedir. Koyun sütünden yapılmış beyaz peynire de talep çoktur.

Projede, işletmenin gelirini arttırmak için Akkaraman koyunları ile İvesi koçlarının melezlenmesi plânlanmıştır. Çünkü, Güneydoğu Anadolu’da yaygın olarak yetiştirilmekte olan ve en iyi damızlıkları Ceylanpınar Devlet Çiftliği’nde bulunan İvesi koyunu diğer yerli koyunlarımızın iki misline yakın süt verdiği için, Orta hattâ Doğu Anadolu’daki koyun yetiştiricileri tarafından aranmaktadır. Bu ırkın kuzularında tesbit edilen hızlı gelişme kabiliyeti de talebin artmasına vesile olmaktadır. Plânlı bir damızlık seçimi ile senelik sağılan süt verimleri ortalama 175-205 kg olan nüve sürüler elde edilebilir.

Projede iki ana amaç göz önünde bulundurulmaktadır. Birincisi, yerli ırkların saf yetiştirme ile korunması ve geliştirilmesi; ikincisi ise, iç ve dış kaynaklı genotipler yardımıyla yetiştirme bölgelerinin doğal, ekonomik, sosyal şartlarıyla uyumlu yeni koyun tiplerinin ve ırklarının oluşturulması çalışmalarıdır.

Bu proje ile kuzu, süt, gübre, yapağı, 5. yıldan itibaren 2.500 baş damızlık dişi koyun üretilecektir.

5. ARICILIK PROJESİ

Arıcılık ürünleri başında bal gelir. Bal, insan hayatı ve sağlığı bakımından son derece önemli bir üründür.

Bu projeyle, küçük işletmelerde çiftçimizin fazla işgücü değerlendirilerek aileye yan gelir sağlanmaktadır.

Kooperatifçilikle; ucuz girdi sağlanır, pazarlama kolaylaşır, uygun kredi sağlanır, arı hastalık ve zararlısıyla mücadele kolaylaşır.

Kooperatif üyelerinden 50 aileye, her birine 20 kovan alabilecek şekilde kredi verilir.

Bu proje ile hedeflenen: Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Ortakların Mülkiyetinde Arıcılık Projeleri desteklenerek, birim kovandan en yüksek verim alınmak suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmektir.

Projenin uygulanması ile katma değer yaratılacak; bal, balmumu ve oğul üretilecek; ortaklara gelir ve istihdam sağlanacaktır.

Arıcılık yapanların bölgelerini iyi seçmeleri ve tanımaları gereklidir. Bitki örtüsü varlığı ve zenginliğinin, başarıda önemli yeri vardır. Balın kalitesi buna bağlıdır. Bölgede su bulunmalıdır. Çiftçiler, mutlaka akasya ve arı otu gibi çiçekli bitkiler yetiştirmelidirler.

Ülkemiz, kendi nüfusunun besin ihtiyacını karşılayabilen ülkeler arasında olmasına karşılık, nüfusla birlikte artan talep, besin maddeleri üretiminin arttırılmasını gerekli kılmaktadır.

Tarım kesimindeki hızlı nüfus artışına karşılık kişi başına düşen ekilebilir arazinin azalması, ekonomik olarak faal nüfusun önemli bir bölümünün daha az tarım arazisine sahip orman ve çevresinde yerleşmiş olması, toprağa bağımlı olmayan yan gelir kaynaklarını gerektirmektedir.

Arıcılık, ailelerin geçimini sağlayabilecek bir uğraş olduğu gibi diğer faaliyetlerin yanında bir gelir kaynağı olarak da yapılabilir.

Beslenme ve insan sağlığı bakımından önemli bir besin olan balın yanında, arı sütü, polen, balmumu ve arı zehiri gibi ürünleri üreten arılar, aynı zamanda çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarında nektar ve polen toplarken döllenmeye de katkıda bulunmaktadır.

Arıcılık, az sermaye ile çok kâr sağlayan bir uğraştır. Geniş bir arazi, işletme tesisleri, tarım aletleri ve fazla sayıda işçiyi gerektirmez. Ailede mevcut işgücünün boş zamanlarını değerlendiren, az çabayla çok gelir getiren bir faaliyettir.

Türkiye, bal üretimi bakımından dünyada 7. sırada olduğu hâlde, bal ihraç eden ülkeler arasında 17. sırada bulunmaktadır. Çok kaliteli ve aranan ballar sınıfına giren Türk ballarının, dünya bal pazarındaki payı düşüktür. Gerek yurt içi talebinin karşılanabilmesi, gerek üretimin artması için arıcılığın teşvik edilmesi gerekmektedir.

6. PLÂSTİK SERACILIK PROJESİ

Bu proje ile çiftçimizin az ekim alanından fazla ürün alması sağlanmaktadır. İklimin elverişsiz etkisi ortadan kaldırıldığından, özel yapılarda, yani plâstik veya cam seralarda, sebze ve süs bitkileri üretiminin yapılması için projelere kredi verilir.

Pazarda, yetiştirilen ürünlere daha iyi fiyat verilir. Millî ekonomiye katkıda bulunulur.

Projenin kapasitesi her işletme için 500 m2 olarak belirlenmiştir. Kredi, 50 aile bir araya geldiğinde kullandırılır.

Seracılık projesinin hedefleri: Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Ortakların Mülkiyetinde Seracılık Projeleri desteklenerek, turfanda sebzelerde birim alandan en yüksek verim alınmak suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmektir.

Proje ile katma değer yaratılacak, sebze üretilecek ve ortakların her birine aylık gelir sağlanacak, istihdam sağlanacaktır.

Sera yerinin seçimi çok önemlidir. Kaliteli toprağa sahip olması gereklidir. Su problemi olmaması gereklidir. Endüstri bölgelerinin dışında olmalıdır.

Ayrıca, seracılık konusunda eğitim görmüş, sertifikası bulunan veya o konuda çalışmış, yetenekli, hevesli, bu işi yapabilecek güce sahip kimseler tercih edilir.

Ülkemiz ekonomisi içinde önemli bir paya sahip olan tarım sektörünün geliştirilmesi, tarımda modernizasyon sağlayıcı tedbirlerin alınarak tarımsal üretimin arttırılması, üzerinde hassasiyetle durulan bir konudur. Tarımda üretim artışının gerçekleştirilebilmesi için, kültür-teknik tedbirlere paralel olarak tarımsal ürünlerin en iyi şekilde pazarlanması, üretim ve tüketim arasında denge kurulabilmesi önemlidir. Zira yetiştirici, ürününe kolaylıkla pazar ve uygun fiyat bulabileceğine inandığı sürece, üretimini bütün teknik imkânlardan faydalanarak arttırma yoluna gidecektir. Kış sezonunda ortaya çıkan geçici işsizlik ve ürün kaybı ortadan kalkacaktır. Yörenin ekonomik sorunları, elde edilen gelirle asgarî düzeye indirilecektir. Ortakların her türlü ihtiyaçları kooperatifçe karşılanacaktır.

Projenin uygulanmasıyla; önemli ölçüde istihdam imkânı sağlanacak, artan nüfusun ihtiyacı için gerekli sebzenin her mevsim üretimine katkıda bulunulacaktır. Pazarlamayı kooperatif yapacağı için, pazarlama problemi olmayacaktır. Ülke ekonomisine büyük yararlar ve önemli ölçüde katma değer sağlanacağı muhakkaktır.

Elde edilecek faydalar şu şekilde özetlenebilir:

Dışarıda yetiştirilen ürünlerin hasat zamanına karşılık serada yetiştirilen ürünlerin pazara erken ve geç çıkartılma problemi yoktur. Seracılıkta, pazarda devamlı sebze bulundurulur. Birim alandan elde edilen verim arttırıldığı gibi, ürünün kalitesi de yükseltilir. İşletmede çalışma ve iş düzeni bir yıl içinde eşit olarak dağıtılır. Belirli zamanlardaki iniş ve çıkışlar kaldırılarak işletme düzeni ve sürekli çalışma sağlanır.

Yetiştiricilerin elverişsiz iklim şartlarında dahi ziraî faaliyette bulunmaları sağlanır. Taze sebzenin bulunmadığı dönemlerde diğer bölgelerin iç pazar talebini karşılayacak ve hattâ dış pazara açılma imkânlarını da yaratacaktır. Ayrıca seracılık, millî ekonomide yeni iş alanlarının açılmasını sağlamakta olup sera inşasında kullanılacak olan demir, plâstik ve çimento gibi malzemeleri imal eden fabrikalara da satış imkânı sağlayacaktır.

(50 Aile X 500 m2) sera kapasiteli bir ünite projenin uygulanmasıyla: Birinci mahsul olarak yılda yaklaşık 6 ton domates, ikinci mahsul olarak 5 ton hıyar olmak üzere toplam 11 ton/yıl sebze yetiştiriciliği yapılacaktır.

b. Diğer Projeler

1. SOĞUK HAVA DEPOLU MANDIRA PROJESİ

Bu projenin hedefleri: Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Soğuk Hava Depolu Mandıra Projeleri desteklenerek, süt potansiyelini değerlendirmek, çiftçinin ekonomik ve sosyal seviyesini yükseltmektir.

Proje ile katma değer yaratılacak, süt işlenerek beyaz peynir ve yan ürün olarak tereyağı üretilecek, istihdam sağlanacaktır.

2. SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ

Projenin hedefleri: Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Soğuk Hava Deposu Projeleri desteklenerek, çiftçilerimiz tarafından üretilen tarımsal ürünler, soğuk hava depolarında uzun süre muhafaza edilerek değerlendirilmek suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmektir.

Proje ile katma değer yaratılacak, istihdam sağlanacaktır.

3. HALICILIK PROJESİ

Projenin hedefleri: Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Halıcılık Projeleri desteklenerek, Türk el halıcılığının geliştirilmesi sağlanacak, iş imkânı yaratmak suretiyle çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyeleri yükseltilecektir.

Proje ile katma değer yaratılacak ve istihdam sağlanacaktır.

4. ZEYTİN SALAMURA PROJESİ

Projenin hedefleri: Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Zeytin Salamura Projeleri desteklenerek, zeytin standartlara uygun salamura yapılarak değerlendirilecek ve iş imkânı yaratmak suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyeleri yükseltilecektir.

Proje ile katma değer yaratılacak, istihdam sağlanacaktır.

5. ZEYTİN YAĞI FABRİKASI PROJESİ

Projenin hedefleri: Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı 20 ton/gün Zeytinyağı Fabrikası Projeleri desteklenerek, zeytin ürünü değerlendirilmek suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmektir.

Proje ile katma değer yaratılacak, istihdam sağlanacaktır.

6. ÇELTİK İŞLEME FABRİKASI PROJESİ

Projenin hedefleri: Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı Çeltik İşleme Projeleri desteklenerek, çeltik ürünü değerlendirilmek suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmektir.

B. öZEL PROJELER

Kooperatifler istedikleri takdirde yukarıda belirtilen tip projelerin dışında özel tarımsal projeleri de uygulayabilirler. Ancak, bu projelere ait fizibilite raporu, tatbikat projeleri ile keşif ve metrajları kooperatifler tarafından hazırlattırılır.

Projenin hedefleri: Tarımsal kalkınma, sulama ve su ürünleri kooperatifleri ile bunların birliklerinin uyguladığı çeşitli özel projeler desteklenerek yöredeki tarımsal ürünler değerlendirilmek suretiyle, çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmektir.

C. TRANSFER PROGRAMINDA YER ALAN YATIRIM PROJELERİ

Kooperatifler sabit yatırımlarını bitirdikten sonra işletmeye geçerler. İşletme sermayesi için, Yönetmeliğe göre uygun şartları sağladıktan sonra kredi verilir.

İşletmeye geçen kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu işletme sermayesini karşılamak amacıyla, her yıl Bakanlığımız bütçesine Transfer Harcamaları Faslı’ndan ödenek konmaktadır.

D. KOOPERATİFLERİN REHABİLİTASYONU PROJESİ

Kooperatiflerin çalışma ve üretim şartlarının iyileştirilmesi, gelişme ve yenilenmesine yönelik projelerdir.


Bu haber 8445 defa okunmuştur.

 

Bir önceki yazımız olan 2013 Tarımsal destekler... başlıklı makalemizde 2013 ve TARIMSAL hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

Desteklemeler

2013 Tarımsal destekler…

Published

on

2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER 2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Read more: http://www.tarimkutuphanesi.com/2013_YILINDA_YAPILACAK_TARIMSAL_DESTEKLEMELER_00654.html#ixzz2YwUewNw4

2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER

 

2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

8 Nisan 2013 PAZARTESİ 

Resmî Gazete

Sayı : 28612 

Karar Sayısı : 2013/4463

Çapa makinası ile yapılan çapalama işlemi.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, süt fiyat düzenlemesi desteğinde en az iki yıl, araştırma-geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2013 yılında uygulanacak tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

MADDE 2- (1) 2013 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz.

(3) 2013 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No

Ürün Grupları

Mazot Destekleme Tutarı

(TL/dekar)

Gübre Destekleme Tutarı

(TL/dekar)

1

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları

2,9

4

2

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları

4,3

5,5

3

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

7

7

 

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği

MADDE 3- (1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listede yer alan otuz adet tarım havzasında, 2013 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

(2) Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda 2013 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yaş çay ürünlerine, tarımsal veriler ve uydu görüntüleri kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak, destekleme ödemesi yapılır.

(3) Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No

Desteğe Konu Ürünler

Birim Destek (Krş/Kg)

1

Yağlık Ayçiçeği

24

2

Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)

50

3

Soya Fasulyesi

50

4

Kanola

40

5

Dane Mısır

4

6

Aspir

45

7

Zeytinyağı

60

8

Buğday

5

9

Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

5

10

Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

10

11

Çay

12

 

(4) Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır.

(5) Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamazlar.

(6) Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır.

(7) Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, fark ödemesi desteklemelerine esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

(8) Destekleme ödemeleri; tebliğde belirlenen ilgili merciler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından incelemelerin sonuçlanmasını müteakip, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

Hayvancılık desteklemeleri

MADDE 4– (1) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet) ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 12 nci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın Türkvet’e kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanır.

 

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

2

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

3

Anaç manda

350 TL/baş

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilave

60 TL/baş

 

(2) E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

75 TL/baş

 

(3) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Koyun-keçi

20 TL/baş

 

(4) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere, aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Tiftik

17 TL/baş

 

(5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 12 nci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütü için aşağıda belirtilen miktarda, inek sütü için ise soğutulmuş süte farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve miktarlar üzerinden ve ayrıca ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında (yağ, protein, somatik hücre) yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde ilave 50TL/baş ödeme yapılır.

 

1

Manda, koyun-keçi sütü

0,2 TL/lt

 

(6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin artırılması için, ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Tohum

30 TL/adet

2

1. sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

20 TL/kg

 

(7) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 12 nci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Arılı kovan

8 TL/adet

2

Bombus arısı

60 TL/koloni

 

(8) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, aşağıda belirtilen esaslara göre, doğrudan üreticiye destekleme ödemesi yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kg’dır. 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için ise yarısı tutarında destekleme ödemesi yapılır.

 

1

Alabalık

0,65 TL/kg

2

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

 

(9) Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkilidir.

 

Sıra No

Gemi boyu (m)

Bir metresi için ödenecek destek miktarı (TL)

1

10-20

10.000

2

21-30

15.000

3

31 ve üzeri

20.000

 

(10) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

 

(11) Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince (TKK), mevzuatı dahilinde yurt dışından tedarik edilecek olan kaba yemin, mahallinde yetiştiriciye teslimindeki kilogram maliyeti 50 kuruşun üzerinde oluştuğu takdirde, farkının TKK üzerinden çiftçilere ödemesi yapılır.

(12) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.

(13) Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmeler için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Hastalıktan ari işletme desteği

375 TL/baş

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

 

(14) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

 

1

Şap Aşısı (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2

Şap Aşısı (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

 

(15) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan mandalar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

 

1

Büyükbaş Koruma

470 TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

75 TL/baş

3

Arı Koruma

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

50 TL/baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

6

Halk Elinde Manda Islahı

650 TL/baş

7

Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği

100 TL/baş

 

(16) Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2013 ve 2014 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.

(17) Türkvet kayıt sistemine kayıtlı, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, yerli ve ithal besilik erkek sığır başına farklı olmak üzere, ödeme birim miktarları 600 başa kadar tam olarak, 601 baş ve üzeri için ise %50’sine karşılık gelen tutarın aşağıda belirtilen miktarlarda ödenmesi suretiyle uygulanır.

 

1

Yerli besilik erkek sığır

300 TL/baş

2

İthal besilik erkek sığır

100 TL/baş

 

Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımının ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi

MADDE 5– (1) Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan çiftçilere, 2013 yılı ekim/dikimleri için dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2013 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No

Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Birim Destek

(TL/dekar)

1

Buğday

7,5

2

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

6

3

Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca

8

4

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

10

5

Susam, Kanola, Aspir

4

6

Patates

40

7

Soya

20

8

Korunga, Fiğ

5

 

Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Standart

(TL/dekar)

Sertifikalı

(TL/dekar)

9

Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

350

10

Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

300

11

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

100

230

12

Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi

50

100

13

Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme

250

14

Virüsten ari fidanlara ilave olarak

50

100

15

Sertifikalı çilek fidesi desteği

300

 

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Birim Destek

(TL/kg)

16

Buğday

0,10

17

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates

0,08

18

Çeltik

0,25

19

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ

0,50

20

Soya

0,35

21

Kanola

1,20

22

Susam

0,60

23

Yonca

1,50

24

Yer Fıstığı

0,80

 

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği

MADDE 6- (1) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir illerinde, örnek olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde işletme başına 2013 yılında 375 TL katılım desteği ödemesi yapılır.

 

Organik tarım ve iyi tarım desteği

MADDE 7- (1) Bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve icmallerin alındığı tarih itibarıyla en az bir yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım yapan çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.

(2) Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No

Desteklemeler

Destek Miktarı

1

Organik Tarım (Meyve, sebze)

50 TL/dekar

2

Organik Tarım (Tarla Bitkileri)

10 TL/dekar

3

Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)

150 TL/baş

4

Organik Tarım (Buzağı)

50 TL/baş

5

Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)

10 TL/baş

6

Organik Tarım (Arılı kovan)

5 TL/kovan

7

Organik Tarım (Alabalık)

0,35 TL/kg

8

Organik Tarım (Çipura-levrek)

0,45 TL/kg

 

(3) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No

Desteklemeler

Destek Miktarı

1

İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze)

25 TL/dekar

2

İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı)

100 TL/dekar

                 

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi

MADDE 8- (1) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenir.

(3) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kişi ve/veya kuruluşlar, uygulama alanı ve diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

 

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği

MADDE 9(1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda aşağıda belirtilen destekleme ödemeleri yapılır.

 

Sıra No

Desteklemeler

Destek Miktarı

1

Biyoteknik mücadele desteği

100 TL/dekar

2

Biyolojik mücadele desteği

330 TL/dekar

 

Örtüaltı paket toplamı

430 TL/dekar

3

Biyoteknik mücadele desteği

30 TL/dekar

4

Biyolojik mücadele desteği

30 TL/dekar

 

Açık alanda paket toplamı

60 TL/dekar

 

Patates siğili hastalığı alternatif destekleme ödemesi

MADDE 10– (1) Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda, çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere dekar başına 110 TL destek verilir.

(2) Destekleme ödemesi aynı parsele 3 yılda bir defa ödenir. 3 yılı kapsayacak ödeme 2013 yılında yapılır.

(3) Patates siğili ile bulaşık alanlarda, ödemeye esas yıllarda, alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanır.

Araştırma-geliştirme projeleri desteği

MADDE 11- (1) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma-geliştirme (ARGE) projelerine, 2013-2016 cari yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.

Kesinti oranı

MADDE 12- (1) Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş yetiştirici birliği ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birliği ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1'i oranında merkez birliklerine, % 0,1'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır

Finansman ve ödemeler

MADDE 13– (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin; dördüncü, beşinci, altıncı, onbirinci, onikinci, onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci, onaltıncıve onyedinci fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan, diğer fıkraları uyarınca yapılacak desteklemelerin ödemeleri ise 2014 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır. Ancak 2013 yılı hayvancılık bütçesinden kaynak arttığı takdirde bu desteklemeler için 2013 yılında ödeme yapılır.

(2) Bu Kararın 2 nci maddesinde yer alan mazot, gübre ve toprak analizi desteği ile 7 nci maddesinde yer alan organik tarım ve iyi tarım desteği ödemeleri için gerekli finansman 2014 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(3) Bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında, 2013 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri Bakanlığın 2013 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Yurt içi sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği, 2013 yılı dikimlerine ait destekleme ödemeleri ile yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2013 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2014 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(4) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan hububat ve bakliyat ödemeleri, 2013 yılı bütçesinden kaynak sağlandığı takdirde yılı içinde başlatılır.

(5) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan yaş çay prim ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’a ayrıca ödenir.

(6) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan ödemelerle ilgili olarak, diğer kurum, kuruluş, kooperatif ve birliklerin hizmetlerinden yararlanıldığı takdirde, üreticilere ödenen tutarın % 0,3’ü oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

(7) Bu Kararın 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan ödemelerle ilgili olarak, üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu TKK’ya ayrıca ödenir.

(8) Bu Kararın 8 inci maddesinde yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri ile 9 uncu maddesinde yer alan biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemeleri 2013 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan destekleme ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(9) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 14-(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 15- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 16-(1) Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 17-(1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18-(1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

LİSTE

 

No

HAVZA adı

Fark ödemesi kapsamında DESTEKLENEN ürünler

1

Güney Marmara Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

2

Batı Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

3

Kuzeybatı Anadolu Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

4

Doğu Karadeniz Havzası

Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola

5

Karasu – Aras Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

6

Kuzey Marmara Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

7

Büyük Ağrı Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Çeltik

8

Söğüt Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

9

Çoruh Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf

10

Yukarı Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

11

Kıyı Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

12

Van Gölü Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği

13

Erciyes Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

14

Kaz Dağları Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

15

İç Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

16

Gediz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı

17

Meriç Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

18

Yeşilırmak Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

19

Orta Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

20

Karacadağ Havzası 

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

21

Zap Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut

22

GAP Havzası 

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

23

Batı GAP Havzası

Arpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

24

Doğu Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

25

Kıyı Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

26

Ege Yayla Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

27

Orta Kızılırmak Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

28

Orta Anadolu Havzası 

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

29

Fırat Havzası 

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

30

Göller Havzası 

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı,


Bu haber 671 defa okunmuştur.

Sitemize reklam vermek için mail atınız.


 

Bir önceki yazımız olan 2013 Tarım Destekler başlıklı makalemizde 2013 ve Tarım hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

Desteklemeler

Hayvancılık Destekleri

Published

on

HAYVANCILIK KREDİSİ

 

Tarım Bakanlığı, hayvancılık yapana anaç sığır-manda, anaç koyun-keçi, tiftik, çiğ süt, çiğ sütün değerlendirilmesi, ipek böceği, arı sütü ve su ürünleri yetiştiriciliği, kaba yem üretimi, tazminatlı hayvan hastalıkları, hayvan hastalıkları ile mücadele, hastalıktan ari işletme, programlı aşı uygulamaları, gen kaynaklarının korunması ve besilik erkek sığır konularında destekleme ödemeleri yapıyor. Bu yıl için 2.1 milyar lira olan bütçe besicilere aktarılacak.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan bu hayvancılık teşvik kredilerin faizlerini  bakanlık karşılıyor.

Soru:  Emekli öğretmenim. Yozgat, Sarıkaya’da  çok modern bir hayvancılık, Fransız usulü besicilik yapmak istiyorum. Parasal kaynağım, sermayem ne olmalı? Ziraat bankasından hazine destekli faizsiz devlet kredisi almam mümkünmü? Şartlar nedir? Siz yardım  ve kredi danışmanlığı veriyormusunuz? Nasıl alacağım? (Dursun Akça)

 

Cevap: Sayın Akça  modern bir hayvancılık tesisi kuracak ve hayvanlar alacaksanız. Ziraat banksında bu krediye yatırım kredisi denilmekte. Bu şekilde besicilik kredisi almanız çok mümkündür. Paranın değil ticaretinin ve itibarının peşindeki samimi Türk girişimcisine tavsiye de ediyoruz.

Faizsiz hayvancılık kredisi almanın şartı ve şekli ise; devlet, vereceği hayvancılık kredisi karşılığı, istediğiniz paranın ( kredinin veya alacağınız paranın üçte biri  kadar bir sermaye (nakit – mevduat) birikiminizin de  banka hesabınızda bulunmasını şart koşacaktır.

İlk iki yıl ödeme yapmayacak 3 yılbaşından sonra 5 yılda faizsiz taksitlerle borcu bitireceksiniz. Hayvancılık kredisi hususunda en güzel danışmanlığı ziraat bankanızdan alabilirsiniz. Patron Ziraat Bankası müdürüdür. İstediğine faizsiz krediyi verip vermemekte yetki sahibidir. Nedeni ise çürük birine vereceği kredi onu işinden eder. Kişi sağlamsa, gavur da olsa tereddüt etmeyin müdür bey  krediyi verir.  Müracatı size en yakın (Yozgat’ta) Ziraat bankasına yapmalısınız.

Örnek 1: 100.000 TL faizsiz hayvancılık teşvik kredisi çekmek istiyorsunuz. Koparatifin veya Ziraatin şartı şu: 33.000 TL bankada hazırın var ise tamam gelin diyor! 

Örnek 2: 500.000 Türk Liranız hazırda var diyelim. Siz 1.500.000 TL faizsiz kredi talep edebilirsiniz. 

Örnek 3: İstediğiniz besicilik kredisi 500.000 TL (beşyüzbin gayme) ise bankada yatan 165.000 TL (yüzaltmışbeşbin gayme) sermayemiz (kendimize ait para) olmalı. bu durum da  ziraat müdürü bize faizsiz 500.000 gaymeyi sayacak.

Formül: İstediğiniz kredinin  üçte biri kadar nakit sermayeniz olmalı ve istendiğinde kefil ve ipotek  ipotek verebilmelisiniz. Tersinden formüle edersek nakit sermayenizin

Velhasılı, 250 Türk Lirası olan, 750 Türk Lirası faizsiz hayvancılık kredisi talep edebilir. Kefil ve  ipotek gösterirse de, 750 TL krediyi o saat çeker.

Soru: Bursa’da hijyenik şartlarda besicilik yapmaktayım hayvan sayısını artırmak istiyorum.  Bunun için faizsiz hayvancılık teşvik kredisi kullanabilirmiyim? Yolu ve şekli nedir? Örnek verirmisiniz. (M.Burak Türkyılmaz)

Cevap: Sayını Türkyılmaz sizin Ziraat Bankasınca verilen teşvik kredinizin ismi işlletmecilik kredisidir. Sıfır faizlidir. İki yılda geri ödenir. Dikkat emeniz gereken iki şey krediyle aldığınız hayvanları sigorta ettirin ve ödemeleri aksatmayın.

Ziraat Bankası Kredi ödemelerinin Kuralları ve Şartları

 

Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği teşvikleri

MADDE 5 – (1) Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği yapan, 31/12/2012 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 200 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında yazılı olarak şahsen veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi,

b) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.

(4) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

a) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31/12/2012 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) Anaç sığırlar, 1/11/2011 ile 31/12/2012 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/2/2013 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2012 tarihi itibariyle aynı işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandaların ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2012 tarihinden önce olmalıdır.

d) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

e) Soykütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2012 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2012 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soy kütüğüne 1/10/2012 tarihinden sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soykütüğü farkı ödenmez.

f) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2012 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

c) Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve örgütünün 15/1/2013 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların e-ıslaha tanımlanması işlemi, gerektiğinde 15/2/2013 tarihine kadar uzatılabilir.

(6) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet veri tabanının 31/12/2012 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2012 ve 15/1/2013 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2013 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2013 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31/12/2012 ve 15/2/2013 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere Mart 2013 ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Örgüt bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.

(7) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2013 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2013 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2013 Şubat ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

(8) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

(9) Hastalıklardan ari işletme ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi 14 üncü fıkrası kapsamında halk elinde manda ıslahı desteklemesinden faydalandırılan işletmeler bu desteklemeden faydalandırılmaz.

Buzağı Teşviki

MADDE 6 – (1) Buzağı Desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.

b) Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırların etçi ırk boğa sperması ile suni tohumlanması sonucu doğanları çevirme melezlemesi kapsamında olmak üzere, ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğmuş olmalıdır.

c) Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2012 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.

d) Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.

e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlanamaz.

f) Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır.

g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı desteklemeden faydalanır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni veya tabii tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalandırılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğum ve yavru atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.

j) Buzağılarını zamanında küpeletip, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirmekten yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Müracaat şekli, zamanı, yeri; desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, suni tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Desteklemeye müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2013 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar, gerektiğinde 15/2/2013 tarihine kadar uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2013 tarihli verilerinden, 20/1/2013 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

b) 15/2/2013 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2013 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

c) 1/7/2013 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2013 Temmuz ayının ilk haftası tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2 deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) 1/8/2013 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2013 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.

e) 1/8/2013 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar desteklemeden faydalandırılmaz.

(5) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi Teşviki

MADDE 7 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde, hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/2012 – 15/10/2012 tarihleri arasında başvurur.

b) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 16/10/2012 ile 30/11/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

c) Müracaatta eksiklikler bulunması halinde, il/ilçe müdürlükleri birlikleri yazılı olarak uyararak on gün içerisinde tamamlanmasını ister.

ç) Hayvan kayıtları 30/11/2012 tarihine kadar KKKS ve KKBS’ne kaydedilir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerince düzenlenmiş ekinde desteklemeden yararlanmak için müracaat eden üyelerinin isim listesi bulunan dilekçe ve CD/DVD’ye kayıtlı birliğe üye yetiştiricilerin başvuruda vermiş oldukları hayvanlarının kulak numarası listesi,

b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi,

(4) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

a) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.

b) Anaç koyun-keçiler 30/11/2012 tarihinde en az 15 aylık yaşta olmalıdır.

c) Destekleme, il/ilçe müdürlüklerince işletme kontrollerinin yapıldığı tarihteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.

ç) Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 30/11/2012 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla bulunduğu işletmeye yapılır. Hayvanların, 30/11/2012 ile il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur. Desteklemeye esas hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olamaz.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Anaç koyun keçi desteklemesinde; işletmenin anaç koyun keçi mevcudu ve desteklemeye esas bilgileri KKKS ve KKBS’den alır ve gerekli kontrolleri yapar.

b) Hayvanların, işletmede bulunduğuna ilişkin bilgileri KKKS ve KKBS üzerinden ve kayıtlı oldukları işletmede yerinde kontrol eder.

c) Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların KKBS üzerinden destekleme kaydının yapılmasını sağlar.

ç) İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra sistemden aldıkları icmal-1’leri askıya çıkarır, itirazları değerlendirir. İcmal-2, icmal-3 listelerini KKBS’den alarak hazırlar.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) KKBS veri tabanından yararlanılarak, bu Tebliğ’de yer alan kriterler doğrultusunda veri tabanından icmal-1 (askı listesi) yayınlanır ve aynı tarihte il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Anaç koyun ve keçilerin ölüm, kesim, satış ile desteklemeye esas kayıtlarının KKKS ve KKBS veri tabanlarına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur.

c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak işlenmesi, güncellenmesi ve işletmelerdeki tüm koyun-keçiler ile ilgili verilerin KKBS’ye girilmesinden birlikler sorumludur. Birliklerce, KKKS’de kaydedilmemiş işletme ve hayvanlar için KKBS’de hiçbir işlem yapılamaz.

ç) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

d) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

e) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

(7) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

a) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

b) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri tarafından değerlendirilerek KKKS ve KKBS üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak sonuçlandırılır.

(8) İcmallerin gönderilmesi;

a) KKBS’den alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde KKBS’den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

(9) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri KKBS üzerinden yayınlanır.

(10) Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolleri;

a) Göçer yetiştiriciler, bulundukları il/ilçe müdürlüklerinden alacakları hayvan sevklerine mahsus yurt içi veteriner sağlık raporu ile gittikleri yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeye esas tespitlerinin yapılmasını sağlarlar.

b) Anaç koyun-keçiler kayıtlı olduğu il sınırları dışında ise; 30/11/2012 tarihi ile icmal-1 askı tarihleri arasında;

– Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

– Göçer yetiştiricilerin hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine ulaşan tespit tutanaklarını KKKS ve KKBS sistemleri üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

– Göçer yetiştiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birliği dışındaki birliklere kayıt yaptıramazlar.

Tiftik keçisi yetiştiriciliği ve tiftik üretimi Teşviki

MADDE 8 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere destekleme primi ödenir.

(2) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve yapacakları işlemler;

a) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.

b) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.

c) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürününü satın alır.

ç) Yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

d) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten bir “müstahsil makbuzu” düzenlenir ve bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile destek ödemesi tutarları gösterilir. Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

e) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak “alım bordrolarına” geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, hazırlanır kooperatifler ve/veya Birliklere teslim edilir.

(3) Müracaat yeri ve şekli;

a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, kooperatifler ve/veya birliklerine dilekçe ile müracaat ederler.

b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde il ve/veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir.

(4) Ödeme icmallerinin hazırlanması;

a) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığı ile ödenecek olan desteklemeye esas olan icmaller ile üreticinin hesabına ödenecek icmaller ayrı ayrı Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından hazırlanır.

b) Yılı içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden tüm kooperatiflerin ve üreticilerin ayrı ayrı gösterildiği Hak Ediş icmali düzenler.

c) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği “Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş Belgesini” düzenler. Düzenlenen listeyi 2012 Temmuz ayı sonuna kadar il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğünce kontrolleri yapılan listeler onaylanarak 2012 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

ç) HAYGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, tiftik alımını gerçekleştiren kooperatife ve/veya birliğe, kooperatif ve/veya birlik dışında icmal listesinde yer alan üreticiye ödenmek üzere, Banka’ya gönderir.

d) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içerisinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Çiğ süt üretiminin teşviki

MADDE 9 – (1) Çiğ süt primi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, SKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla, aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve SKS’ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

b) Satılan çiğ süte ait fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.

c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerine, olmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine teslim ederler.

ç) 1/1/2012 ile 31/3/2012 tarihleri arasında satılan çiğ sütlere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğ’in yayım tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;

a) Üretici örgütünce düzenlenmiş üye listesi,

b) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve üretici örgütünce düzenlenen Çiğ Süt Destekleme İcmaline Esas Tablo,

c) Satılan süt miktarı litre olarak düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzları.

(4) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda süt teşvik kod numarası veya işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı ve soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, miktarı (litre olarak), litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi, belgenin arka yüzünde ise süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisince onaylanmış “süt soğutma tankı kod numarası” bulunmalıdır.

b) “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlığın uygun görüşü ile üye birliklere SKS’ye veri giriş yetkisi vermeye yetkilidir. SKS’ye veri girişi yetkisi için Bakanlıkça uygun görülen birlikler, SKS üzerinden yayınlanır.

(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.

b) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

c) SKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

ç) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.

(6) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;

a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan örgüte iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) Aylar bazında SKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere SKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(8) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve SKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında SKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili üretici örgütlerine gönderilir.

(9) Diğer hususlar;

a) Süt soğutma tanklarının standartlara uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.

b) Süt soğutma tanklarının çalıştırılıp çalıştırmadığı il/ilçe Müdürlüklerince kontrol edilerek çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmeyecektir.

c) Çiğ sütün; üretici örgütleri veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları üzerinden pazarlanması durumunda, üretici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzları ile süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların uyumlu olması zorunludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

d) Bu Tebliğ’de yer alan icmallerin ve diğer eklerin örnekleri SKS üzerinden yayınlanır.

e) İl/ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.

f) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

g) Birden çok örgüte üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği örgüt üzerinden yapılır.

ğ) Çiğ süt desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

h) 2012 yılı için başvuru şartlarını yerine getirmiş ve il/ilçe müdürlüklerince uygun bulunmasına rağmen destekleme alamayan üreticiler için tüm ödemeler tamamlandıktan sonra ek icmal düzenlenerek ödeme yapılabilir.

Arılı kovanı teşviki

MADDE 10 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip asıl birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 11/6/2012-20/7/2012 tarihleri arasında aşağıdaki belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu birlik aracılığı ile başvuruda bulunur;

a) Dilekçe (Ek-1),

b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu.

(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin Türkvet’e kayıtlı olduğu ilde kurulmuş birlik üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir birlik olmaması durumunda arıcının komşu ildeki birliğe kayıt olması gerekmektedir.

(4) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 11/6/2012-12/10/2012 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-2) düzenler. Dilekçede (Ek-1) beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 21/9/2012’dir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt içi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 5/10/2012 tarihine kadar gönderir.

(5) İl sistem sorumlusu tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak Arılı Kovan Hak Ediş İcmalleri (Ek-3) kontrol amacı ve askı için ilgili ilçe müdürlüklerine en geç 24/10/2012 tarihine kadar gönderilir.

(6) AKS’de birliklere göre düzenlenen Arılı Kovan Hak Ediş İcmalleri 5/11/2012 – 16/11/2012 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ve bilgi amaçlı olarak birliklerde askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınır. Askı süresi bitiminde 19/11/2012-23/11/2012 tarihleri arasında 5 iş gününde itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, Ek-3’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(7) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan Arılı Kovan Hak Ediş İcmalleri 28/11/2012 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(8) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmalinin (Ek-4) onaylı bir sureti 7/12/2012 tarihine kadar HAYGEM’e ve excel formatında elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

Bombus arısı teşviki

MADDE 11 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) 2012 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2012 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-5) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

ç) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları tarafından sisteme 1/2/2013 tarihine kadar kaydedilir.

d) ÖKS’den alınan İcmal-1 listeleri 4/2/2013-15/2/2013 tarihleri arasında on iş günü süre ile askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

e) İlçe müdürlükleri ÖKS’den aldıkları İcmal-1’i (Ek-6) onaylayarak 22/2/2013 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

f) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak İcmal-2 (Ek-7) listeleri onaylanarak 29/2/2013 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

g) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz.

ğ) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin, üretim, ithalat ve ihracat izinleri Bakanlıkça iptal edilir.

h) Aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri için destekleme ödemesi yapılmaz.

İpekböceği teşviki

MADDE 12 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik’e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.

b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.

c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

ç) Kozabirlik; il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflerce bildirilen talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini (Ek-8) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini (Ek-9) düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.

e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve HAYGEM’e gönderir.

f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

(3) Ürünlerini Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya kooperatiflerine satan yaş koza üreticilerine yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

a) Ürününü Kozabirlik veya kooperatiflerine satan üreticiler desteklemeden faydalanır.

b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler bu talebini bir dilekçe ile ilgili kooperatife bildirir.

c) Kooperatifler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile uyumlu olup olmadığını kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatifler alınan ürün için, her üreticinin ayrı ayrı gösterildiği alım tarihi, ürün cinsi, miktarı, fiyatı, toplam tutarı ve makbuz no, vb. detay bilgileri içeren Ürün Alım Bordrosu (Ek-10) düzenler ve onaylı bir nüshasını hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatifin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

d) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-11) icmallerini düzenler ve HAYGEM’e gönderir.

e) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatife ödenmek üzere, Bankaya gönderilir.

f) Kooperatifler destekleme ödemesini hak sahiplerine herhangi bir ad altında kesinti yapmadan yedi gün içerisinde yapar.

(4) Kozabirlik, yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise açacağı geçici alım yerleri aracılığı ile içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla kendisine getirilen yaş ipekböceği kozasının tamamını, Kozabirliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlü olduğu gibi, destekleme ödemeleri ve ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımı uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmakla yetkili olup, destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden ve teyidinden sorumludur ve beş yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

Besilik erkek sığır teşviki

MADDE 13 – (1) Kesim tarihinden itibaren, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının işletmesinde tamamlamış, Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil), Bakanlıktan çalışma izni almış kesimhanelerde kestiren üreticilere, KES veri tabanına kaydettirmek şartıyla, belirlenen dönemlerde hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden; yıllık beş baştan fazla sayıda destekleme şartlarını karşılayan erkek sığır kestirenler kırmızı et üretici birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde ve yıllık en fazla beş baş kesim yaptıranlar il/ilçe müdürlüklerine, ekinde 3 üncü fıkrada belirtilen belgeler bulunan dilekçe ile müracaat eder. Son başvuru tarihi; 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde kesilen erkek sığırlar için 31/7/2012, 2012 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki kesimler için ise 31/1/2013 günüdür.

b) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre küpelenen ve Türkvette ilk tanımlandığı işletmede iken kestirilen erkek sığırlarda; 90 günlük besi süresi olarak sığırın Türkvet sistemine kayıt tarihi ile kesim tarihi arasındaki süre esas alınır.

c) 25/11/2011 tarihli ve 2011/2489 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar desteklemeden yararlanamaz.

ç) Kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde desteklemeden yararlanmak için, yıllık beş baştan fazla sayıda destekleme şartlarını karşılayan erkek sığır kesimi yaptıranlarda bu birliklere üyelik şartı aranır. Yıl içinde beş ve altındaki sayıda kesim yapan üretici, birliğe üye olmasa da il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla desteklemeden yararlandırılır.

(3) Üreticiden istenen belgeler;

a) Dilekçe,

b) Aşağıdaki belgelerden biri;

– Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı,

– Kesilecek sığırın veya bunun karkasının alım satımına dair ilçe mal müdürlüğü veya il vergi dairesi onaylı fatura dip koçanı fotokopisi,

– Müstahsil makbuzunun aslı,

c) İşletme Tescil Belgesi,

ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,

d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümünü gösteren belge,

e) Kesimhane resmi veteriner hekimince onaylanmış kesim cetveli.

(4) İcmal döneminde kırmızı et üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince birliklerden istenecek belgeler;

a) Kırmızı et üretici birliğince düzenlenmiş ekinde üye listesi bulunan dilekçe,

b) Kırmızı et üretici birliğince KES veri tabanından alınan İcmal-1,

c) Merkez birliğine üye olduğuna dair belge,

ç) 3 üncü fıkrada belirtilen belgeler.

(5) Başvuruların sisteme kaydında uyulacak esaslar;

a) Destekleme için yapılan aylık müracaatlar 15 gün içinde il müdürlüğü/ilçe müdürlüğü/kırmızı et üretici birliklerince sisteme girilir.

b) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzu esas alınır. Fatura ve/veya müstahsil makbuzu ekinde, kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane yetkilisinin imzası ve kaşesi, hayvan kulak numarası, karkas ağırlığı (kg olarak), üreticinin adı ve soyadı, adresi ve kesilen hayvan sayısı (baş olarak) bulunmalıdır. Ayrıca kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzları uyumlu olmalıdır.

c) Kesimhanelerin, ruhsat tarih ve numaraları, kapasiteleri ve adresleri ile ilgili bilgilerinin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden il müdürlükleri sorumludur.

ç) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlıktan uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES veri tabanına veri girişi için yetki verebilir. Veri girişi yetkisi alan birlikler, KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

(6) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

b) Veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde, üyelerinin icmal-1’e esas tabloları bu birliklerce, bulunmayan yerlerde ve yıllık en fazla beş baş kesim yaptıran yetiştiricilerin icmal-1’e esas tabloları il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.

c) KES veri tabanına veri girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

ç) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetkilendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde üyesinin bulunması halinde bu üyelerinin icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince kontrolü;

a) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu ile hayvan pasaportu aynı isme düzenlenmiş olmalıdır,

b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına kaydedilmelidir,

c) Hayvan sayısı ve karkas miktarı uyumlu olmalıdır,

ç) Kesilen sığırların, kesildiği tarihten itibaren besi süresinin son 90 gününü Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde tamamlamış olmalıdır,

d) Karkas ağırlığı en az 190 kg olmalıdır,

e) Kesilen hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümü yapılmalıdır,

f) Eksik ve hatalı belgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır,

g) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i hazırlayan kırmızı et üretici birliğine iade edilir.

(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) Aylar bazında KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il ve ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(9) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve KES veri tabanında ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen İcmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEM’ e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile KES’den alınan İcmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili kırmızı et üretici birliğine gönderilir.

(10) Diğer hususlar;

a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmallerin ve diğer eklerin örnekleri ile desteklemeye ilişkin duyurular KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

b) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını zamanında KES veri tabanına girmekle sorumludur.

c) KES veri tabanında görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

ç) 2012 yılı için başvuru şartlarını yerine getirmiş ve il/ilçe müdürlüklerince uygun bulunmasına rağmen destekleme alamayan üreticiler için tüm ödemeler tamamlandıktan sonra ek icmal düzenlenerek ödeme yapılabilir.

Hayvan hastalığı tazminatı teşviki

MADDE 14 – (1) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 3 nüsha halinde tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp onaylanır. Sığır tüberkülozu yönünden müspet sığırların kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Mezbahada kesim sonrası sığır tüberkülozu tespit edildiğinde, mezbahanın bulunduğu mahalde il/ilçe müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği’ne göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak sığır brusellozu hastalığı tespit edildiğinde kıymet takdirleri yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) Ruam hastalığında; resmi veteriner hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlık enstitü müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanlar kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde 3 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

d) Koyun keçi brusellozu hastalığında; işletmede bulunan küçükbaş hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak koyun keçi brusellozu hastalığı tespit edildiğinde, kıymet takdirleri yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

e) Afrika at vebası ve sığır vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce afrika at vebası veya sığır vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

f) Kuş gribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

g) Yalancı tavuk vebası (newcastle hastalığı) hastalığında, laboratuvar muayenesi sonunda hastalık tespit edilen hayvanların ait olduğu işletmede öldürülen hayvanların kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ğ) Kuduz hastalığında, Bakanlık enstitü müdürlüğünce kuduz hastalığı tespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile hastalık çıkan hayvancılık işletmesinde bulunan ve hastalıktan şüpheli olarak öldürülen sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

h) Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde, hastalığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Ruam, sığır vebası, at vebası, kuş gribi, yalancı tavuk vebası (newcastle hastalığı) hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

b) Şap, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karantina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

(4) Düzenlenen Tazminat Mazbatası çerçevesinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-12) iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası Tazminat Mazbatası ve ekleri ile birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) İlgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi yapılır.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta oldukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarı zorunlu hastalıklara karşı yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için ve ihbarı zorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.

Hastalıktan ari işletme teşviki

MADDE 15 – (1) “Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 201-500 baş arası için % 50’si, 501 baş ve üzeri için ise % 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-13)

b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

e) İşletmede bulunan sığırlar, 2/4/2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği ve 3/4/2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.

f) Hastalıktan ari işletmelere verilecek sertifikanın geçerlilik süresi her bir hastalık için ariliğin belirlendiği tarihten itibaren bir yıl olup, süre bitiminden önce hayvanlar tekrar teste tabi tutulur. İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklere göre yılda en az bir kez teste tabi tutulması gereklidir. İki test arasında bir yıldan fazla süre geçtiğinde, işletmenin ariliğinin devamı için bir test yerine, her iki hastalık için yeniden yönetmelikte belirtilen aralıklarla ikişer test yapılacaktır.

g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır.

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

h) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte GKGM’ne, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için 31/12/2012 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş Belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak Ediş Belgesi doğum yoluyla katılan, 31/12/2012 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2012 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş Belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak Ediş Belgesi işletmeye ari olarak katılan, 31/12/2012 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.

j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi Hak Ediş Belgesine göre (Ek-14) banka şubesince yapılır.

Aşı teşviki

MADDE 16 – (1) Bakanlıkça açıklanan programlı aşılamalarda, İl Müdürlüğünce programı onaylanarak sözleşme imzalanan uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival aşıları destekleme kapsamındadır. Şap ve brusella aşıları aynı anda uygulanmayacaktır.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden (şap, brusella konjuktival), aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

ç) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan serbest veteriner hekimler, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

d) Kampanya dönemlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kullanılacak şap ve brusella konjuktival aşıları Bakanlıkça karşılanacaktır.

e) Proje dışında kullanılacak aşılar il müdürlüğü döner sermayelerinden temin edilebileceği gibi, il müdürlüğüne yapılan müracaat ve bilgisi dahilinde doğrudan Bakanlıktan üretim izinli laboratuvarlardan ya da ithal izni almış ithalatçı firmalardan temin edilebilir.

f) Serbest veteriner hekimlerin aşı uygulama bedelinin, fahiş fiyatla yetiştiriciye yansımaması ve bu nedenle aşılama programının etkilenmemesi için sözleşmede yer alacak aşı uygulama ücreti, Bakanlık Makamınca belirlenmiş veteriner biyolojik ürünlerin uygulama ücretinin iki katından fazla olmayacaktır. İl müdürlüğü, gerekli incelemeyi yapacak (araç, benzin, sarf malzemesi ve bunun gibi) ve uygun bulunan teklifleri onaylanacaktır. Uygulayıcılar, onaylanan ücret dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edemezler.

g) Büyükbaş/küçükbaş, şap/brusella aşılama programı onaylanan serbest veteriner hekim, programındaki köyde bulunan aşılanabilecek küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca İl Müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır.

ğ) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacaktır.

h) Bakanlar Kurulu Kararı ile destekleme kapsamına alınmış programlı aşılamalarda, hayvanların küpelenerek tanımlanmış olmaları ve yapılan aşıların TÜRKVET/KKKS kayıt sistemine veri girişlerinin yapılmış olması destekleme ödemesi için şarttır.

ı) Serbest veteriner hekimler, desteklemelerden yararlanmak için, aşıladıkları büyükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını TÜRKVET kayıt sistemine, küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını KKKS kayıt sistemine uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

i) Destekler veri tabanına kayıtlı işletmelerdeki hayvanlara yapılan uygulamalara verilir.

j) Destekleme ödemesinden yararlanacak uygulayıcılar, destekleme almak için aşılama yapılan işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı ve programlı aşılamalarda uygulayıcıların destekleme müracaat formu (Ek-15) ile müracaat eder.

k) Hak Ediş Belgesi düzenlenmeden önce aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

l) Aşı yapılan hayvanlarda il/ilçe müdürlükleri aşılamanın yapılıp yapılmadığını ve etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analizler yaptırabilir.

m) Onaylanan program teklifinin gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda uygulayıcılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

n) İl/ilçe müdürlükleri gerekli kontrolleri yaparak, Hak Ediş Belgesini iki nüsha halinde düzenler (Ek-16) Düzenlenen Hak Ediş Belgesinin bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir.

o) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak “Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır” kaşesi basılarak imza altına alınır.

ö) Desteklemeden yararlanan veteriner hekimlere ilişkin (Ek-17) de yer alan icmal tablosu il müdürlüklerince aylık olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 17 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri üyelerine, ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden örgüt yönetim kurulu sorumludur.

(3) Örgütler, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.

(4) Örgütler, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz.

(5) Örgütlülük şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 19 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.

(3) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Ödemeye esas icmaller HAYGEM’e gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5 e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararına dair bir karine olması durumunda, söz konusu destek kaleminin tamamı incelendikten sonra icmal gönderilir.

(4) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere dayalı olarak, ödeme yapılır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 20 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 21 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(5) Desteklemeden men cezası il/ilçe müdürlüğü teklifi ile mülki idare onayıyla uygulanır.

(6) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 7 iş günü içinde ödemediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 iş günü içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen örgütler hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler il müdürlüğünce başlatılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiştirici/üretici örgütleri yazılı olarak uyarıldıktan sonra ihmalin devamı durumunda; yönetim kurulu hakkında il müdürlüklerince adli işlem başlatılır.

 

 

 

ZİRAAT BANKASI   VE TARIM KREDİ KOOP. TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI

(TEBLİĞ NO: 2012/26)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi açılması uygun bulunan kişilerin, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen indirim oranlarından yararlanabilmek için uymaları gereken teknik kriterlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. İş bu teknik kriterlerin sağlanmış olması, banka ve TKK’ca mutlaka kredi açılacağı anlamını taşımayacaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 17/2/2012 tarihli ve 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları,

ç) Damızlık Belgesi: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, ana ve babası bilinen ve kayıt sisteminde kayıtlı damızlık hayvanlara verilen belgeyi,

d) Damızlık işletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

e) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vegetatif yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı ve aşısız meyve, asma fidanlarını,

f) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı ve yapraklı tek yıllık sebze ve çilek bitkisini,

g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ğ) İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüğünü,

h) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

ı) Karar: 17/2/2012 tarihli ve 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

i) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

j) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

k) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

l) Modern basınçlı sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla belirli bir basınçla ileten; yağmurlama, mikro yağmurlama (mini spring) ve damla sulama yöntemlerini,

m) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,

n) Örtüaltı üretimi: Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin, geliştirilmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı bir üretimin sağlanması amacıyla 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre örtüaltında yapılan üretim şeklini,

o) Sertifikalı fidan: Sertifikalı üretim materyali ile üretilerek, kontrol sonucu sertifikalandırılan fidanı,

ö) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,

p) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

r) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi üretici tarafından garanti edilen, menşei sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, kontrol sonucu belgelendirilen fidanı,

s) Su kaynağı: Sulama suyunun temin edileceği depolama yapıları, pınarlar, göller, akarsular, sulama kanallarını,

ş) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

t) Su ürünleri ruhsat tezkeresi: Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemilerine, Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

u) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

ü) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

v) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vegetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,

y) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

z) Yaygın bitkisel üretim: Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen, yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil, yem bitkileri, meyve-sebze, vb. üretimi konuları ile Karar’da belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularını,

aa) Yaygın hayvansal üretim: Hayvansal üretim konu başlığı altında Karar’da belirtilmeyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin veya Karar’da belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk, yaş şartı vb. teknik kriterleri taşımayan konuları,

ab) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ac) Yetkilendirilmiş tohumcu kuruluş: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

MADDE 4 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde damızlık süt sığırı yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, holstein (siyah alaca/kırmızı alaca), brown swiss, simental (flekvi) ve jersey ırkı Damızlık Belgeli hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olmalıdır. Yatırım kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği

MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, angus, simental (etçi), hereford, şarole ve limuzin ırkı Damızlık Belgeli hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olmalıdır. Yatırım kredilerinde, Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Damızlık düve yetiştiriciliği

MADDE 6 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ve Damızlık Belgeli hayvan alımları işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine sahip ve 4-13 aylık yaşta olmalıdır. Yatırım kredilerinde, Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

MADDE 7 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, sağmal hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek inek ve dişi manda; “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık yaşta ve en az bir doğum yapmış olmalıdır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan besiciliği

MADDE 8 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami 18 aylık yaşta, erkek olmalıdır. Ayrıca alınacak hayvanların “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş) olmaları ve Türkvet Kayıt Sistemi’nde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(3) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

MADDE 9 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Domaskus, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, her on baş sağmal hayvan için beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) ve 9- 24 aylık yaşta olmalıdır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Küçükbaş hayvan besiciliği

MADDE 10 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık yaşta ve erkek olmalıdır.

(3) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) ve Koyun Keçi Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Arıcılık

MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısının 50 adet ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;

a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme makinesi alımı,

b) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için arıcı barakası veya karavanı alımı,

c) 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı.

(3) Arıcılık kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme, biz vb.), arılı kovan başına 10 kg/yıl şeker, 1 kg/yıl temel petek, kek, ruhsatlı ilaç alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise üretim kutusu başına 1 kg/yıl şeker, 0,1 kg/yıl temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi, ana arı ızgarası vb.) alımı ve benzeri işletme giderlerini kapsar.

(4) Bu kapsamda, kredi talebinde bulunan arıcılar il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili birlikten alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.

Kanatlı sektörü

MADDE 12 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerde asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapılması veya yapılacak olması gerekir.

(2) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes yapımı ve tadilatını, bio güvenlik önlemlerini, ilgili makine, alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; Bakanlıkça çalışma izni verilmiş damızlık işletme ve/veya kuluçkahanelerden yumurta, civciv ve/veya yarka alımını, yem alımını ve diğer işletme giderlerini kapsar.

Su ürünleri yetiştiriciliği

MADDE 13 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı gibi konuların finansmanını kapsar.

(2) İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanını kapsar.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

Su ürünleri avcılığı

MADDE 14 – (1) Üreticilerin, Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin korunması amacıyla muhafaza odalarının yapımı ile buz makinesi alımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu konularında yatırım kredisi, tekne bakım/onarımı, yakıt, işçilik v.b. giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen boy uzunluğu esas alınır.

Yaygın hayvansal üretim

MADDE 15 – (1) Hayvansal üretim konu başlığı altında Karar’da belirtilmeyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Karar’da belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk, yaş şartı vb. teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Kontrollü örtüaltı tarımı

MADDE 16 – (1) Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelerin, onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi

MADDE 17 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,

b) Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapması/yapacak olması,

c) Bakanlık tarafından 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği” esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,

ç) Bakanlık tarafından 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği” esaslarına göre çilek fidesi üretimi yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,

d) Bakanlık tarafından 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği” ve “Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği” esaslarına göre meyve ve asma fidanı/üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması ve fidan üretici belgesine sahip olması gerekir.

(2) Sertifikasyon sürecinde yer alan hasat sonrası tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme, ambalajlama ve depolama gibi faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir.

3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, tohum üretimi, ıslah ve AR-GE sürecinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuarları, biyoteknoloji laboratuarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir.

(4) Sözleşmeli üretim konusunda üretim yaptıran firmaların, sözleşmeli tohum yetiştiricilerinden hasat sonrasında yapacağı tohum alımına yönelik finansman ihtiyaçları; sözleşmeli tohum üretimi yapan üreticiye, üretim sürecinin finansmanı için kredi kullandırılmamış olması kaydıyla, karar kapsamında faiz indirimli işletme kredisine konu edilebilir.

Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

MADDE 18 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,

b) Yurtiçinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen sebze fideleri ile üretim yapması,

c) Yurtiçinde üretilen sertifikalı meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi gerekir.

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen üretimleri yapan üreticilerin sadece tohum/fide/fidan giderleri bu konu kapsamında, tohum/fide/fidan dışında kalan giderleri ise yaygın bitkisel üretim kapsamında değerlendirilir.

(3) Kullanılan tohum, sebze fidesine ait tohum, çilek fidesi ve fidana ait sertifikaların ibraz edilmesi zorunludur.

(4) Düzenlenen faturalar üzerinde sertifika tarihi ve numarası yazılı olmalıdır.

İyi tarım uygulamaları

MADDE 19 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi,

(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan üreticiler bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı sözleşme ile,

a) Grup; üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,

b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları sözleşmeyi, Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, yetki iptalinden önceki tarihte verilen krediler, yetkinin iptal tarihine kadar karar kapsamında faiz indiriminden yararlanmaya devam eder.

Organik tarım

MADDE 20 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı “Organik Tarım Kanun”u ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak “Geçiş Süreci”ne alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik tarım faaliyetinde bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşlarla yapılan sözleşmeleri Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, yetki iptalinden önceki tarihte verilen krediler yetkinin iptal tarihine kadar karar kapsamında faiz indiriminden yararlanmaya devam eder.

Yaygın bitkisel üretim

MADDE 21 – (1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil, yem bitkileri, meyve-sebze, vb. üretimi konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Karar’da belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Traktör alımı

MADDE 22 – (1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/37 sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör alımlarında yatırım kredisi kullandırılabilir.

Tarımsal mekanizasyon (traktör hariç)

MADDE 23 – (1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/37 sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım kredisi kullandırılabilir.

Modern basınçlı sulama

MADDE 24 – (1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri “Modern basınçlı sulama” içerisinde değerlendirilir.

(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri ise “Diğer üretim konuları” dahilinde değerlendirilir.

(4) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı kanun hükümlerine göre Arama Belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır ve bu konuda kredi talebinde bulunan üreticilerden, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri veya il özel idareleri tarafından onaylanmış proje raporunu kredi başvurusu esnasında ibraz etmeleri gerekir.

(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici 2 adet “Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu” (Ek-1) düzenleyerek, banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun 1 adedi banka veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

Arazi alımı

MADDE 25 – (1) Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik kredi talepleri banka ve TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilir.

Diğer üretim konuları

MADDE 26 – (1) Kararda belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel, hayvansal ve muhtelif üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Başvuru

MADDE 27 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve TKK’ya yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nin kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilir ve uygun bulunanlara kredi kullandırılır.

(2) Mevcut işletmelerin satın alınmasında, işletmenin satın alındığını gösteren belge ve bu tesisin en az kredi geri dönüşümü tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden alınan taahhütname ile başvurulur.

İzin işlemleri

MADDE 28 – (1) Karar kapsamındaki krediler; geçerli mevzuatlara göre kuruluş ve çalışma izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılır.

Sigorta

MADDE 29 – (1) Karar kapsamında, kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur.

Kredilerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 30 – (1) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan teşvik, destek ve hibe programlarında yer alan faiz desteği niteliğindeki desteklerden faydalanan üreticilere, Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz.

(2) Geçmiş Kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda, kapasite artırımı da dahil, Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz.

(3) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Raporlama

MADDE 31 – (1) Banka ve TKK’ca Karar kapsamında kullandırılan kredilere ait bilgiler, il ve konu bazında aylık olarak Bakanlığa ve Müsteşarlığa gönderilir.

Bir önceki yazımız olan Kiraz ve Vişne Yetiştiriciliği başlıklı makalemizde Kiraz, ve ve Vişne hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

Trend Konular