Besiciliğin Kuralları
By Site Yöneticisi On 26 Mar, 2013 At 06:28 AM | Katagorisi B.BAŞ HAYVANCILIK, Genel | ile 0 Yorum

Unutmayalım ki hayvanların verim gücü ırk özellikleriyle sınırlıdır.Şöyle ki kalıtsal yapısı bir günde en çok 1 kg ağırlık artışına uygun bir besi sığırından nekadar iyi bakarsanız bakın daha fazla ağırlık artışı sağlayamazsınız.
Kısa sürede,daha az yemle daha fazla canlı ağırlık sağlamak için ırkları doğru seçmeliyiz.
Genç hayvanlarda ağırlık artışı et,yaşlılarda ise yağ şeklinde olur.Yağ birikimi ete göre daha fazla yem gerektirir.Özet olarak yaşlı hayvanların 1 kg canlı ağırlık için yedikleri yem,genç hayvanlardan daha fazladır.
Besiye alınacak hayvanlarda büyüme hızının en yüksek olduğu genç hayvanları tercih etmeliyiz.
Buzağılık döneminde iyi beslenemeyen,uzun süre hastalık geçirmiş olan hayvanların iskelet yapısı zayıf olur.Bunlarda istenilen canlı ağırlık kazancı sağlanamaz.Besiye alınacak hayvanları satın alırken iskelet yapılarına bakın,sırt ve bel kısımlarının uzun ve geniş,sağrılarının geniş olmasına dikkat edin. Zayıf hayvanlarda risk yüksek olur.Zayıflığın yem yetersizliğine bağlı olduğundan emin değilseniz,iyi durumdaki hayvanları tercih etmelisiniz.
Nakiller,açlık,susuzluk,hava değişikliği,yorgunluk gibi nedenler hayvanlarımızda strese neden olur.Nakiller sırasında çarpma ve sürtünmeler sonucu tırnaklarda çatlaklar,ayaklarda ve vücudun diğer kısımlarında çizik ve bere şeklinde yaralanmalar meydana gelebilir. Bu yaralar en kısa sürede tedavi edilmeli,vücuda mikropların girip,irinli apseleşmelerin oluşması engellenmelerdir.
Yukarıda belirtilen stres faktörleri hayvanın direncini düşürür.Akciğer hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalık nakil sonrası karşılaşacağımız problemlerin başında gelir.
Besicilikte verimliliği artıran önemli faktörlerden biriside uygun barınma ortamının temin edilmesidir.
1- Ahırın havalandırılmasına dikkat edilmelidir.Pencere ve kapıları sıkıca kapatılan havasız ahırlarda hayvanlar sağlıklı kalamaz.Yemden yararlanma yavaşça düşer ve canlı ağırlık artışı yavaşlar.

2-Ahırın çok sıcak ve rutubetli olmasına izin vermeyin.Çok sıcak ahırlarda vücut sıcaklığı dışa verilemez.Hayvanların iştahları azalır.Yemden yeterince yararlanamaz,istenilen canlı ağırlık artışı olmaz.
Ahır rutubetli değilse soğuktan korkmayın.Hayvanları hava cereyanından koruyun.Kapalı ahırlarda en uygun sıcaklık10-15 C arasındadır.Bu sıcaklıkta hayvanlar en az yemle en çok canlı ağılık artışını sağlar.

3-Ahır zemininin çok ıslak,çamurlaşm
ş olması ağırlık artışını azaltır.Hastalıklardan korunmanın temel prensiplerinden birisi de temizliktir. Besiye başlamadan önce ahır tabanına sönmemiş kireç serin,su ile ıslattıktan sonra bir süre bekleyin.Ertesi günü süpürüp toplayın.Zemini bol su ile yıkayın.Duvar ve tavandaki çatlakları tıkadıktan sonra sönmemiş kireçle badana yapın.

BESİCİLİĞİN KURALLARI 2
Yemlik ve sulukları temizleyin. Hayvanları bulaşıcı hastalıklara karşı aşılatın. Besi için alınan hayvanlarda iç vew dış parazit olma ihtimali çok yüksektir.Parazitler hayvanların yemlerine ortak olur.Bu hayvanlar yemden yararlanamaz,canlı ağırlık artışları azalır,yapılan aşılar tam bir bağışıklık sağlamaz.Aşıları yapıldığı halde hasta olabilirler. Bu nedenle besiye başlarken hayvanlar paraz tlere karşı ilaçlanmalıdır. Hayvanların sindirim faaliyetlerinin düzgün olabilmesi için yeterli miktarda kaba yem verilmesi gerekir.Kaba yemler çok verilecek olursa hayvanlar iyi beslenemez,az verilirse mide hastalıklarına yakalanırlar.
Kesif yemler kaba yemlerle birlikte,dengeli olarak hayvanlarınıza ihtiyaçları kadar ve alıştırılarak verilmelidir.Birden bire fazla miktarda verilirse sindirim bozukluklarına yol açar.
Uygun şartlarda muhafaza edilmeyen yemler bozulur,küflenir.Kemirgenler,kuşlar ve diğer zaralılar yemleri kirletirler.Böylece yemler hayvanlarınızı hastalandırır,beside verim düşüklüğü olur.

1-Yemlerinizi rutubetsiz,serin ve havadar yerlerde muhafaza ediniz.

2-Kesif yemlerinizi torbalanmış olarak alıyorsanız,torbalşarı tahtadan yapılmış ızgaralar üzerine duvarlara yaslamadan,aralarında hava boşluğu olacak şekilde yerleştirin.
Ani yem değişiklikleri sindirim bozukluklarına yol açar.Besi başına da kaba yem ağırlıklı rasyon tercih edilmeli,kesif yem miktarı azar azar artırılmalı,besi sonlarında kesif yem ağırlıklı rasyon kullanılmalıdır.
Besiye alınan hayvanların sağlığı,besi de karlılığı etkileyen faktörlerin başında gelir.
Besiye başlamadan önce veteriner hekiminize baş vurarak hayvanlarınızı sağlık kontrolünden geçirin.Sonradan pazardan aldığınız hayvanları besiye katmayın.Mutlaka besiye katmanız gerekiyorsa 2-3 haftalık bir karantina süresinden sonra besiye katın.
Bilindiği gibi beside amaç kısa süre de en ucuz ve fazla eti elde etmektir.Bu nedenle tedaviye cevap vermeyen yada beklenilen performansı gösteremeyen hayvanları besiden çıkartın.
Hayvanlarınızın hastalıklara yakalanmaması için koruyucu tedaviye önem vermelisiniz.

Öncelikle;

1-Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmalar tamamlanmalı
2-Paraziter hastalıklara karşı ilaçlama yapılmalıdır

PARAZİTLİ HAYVANLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLER

1-İştahın iyi olmasına rağman hayvanın gelişimi yavaşlar,kansızlık ve kaslarda zayıflık vardır

2-Kıllar karışık ve mattır
3-Zaman zaman kabızlık ve ishal görülebilir

4-Solucan olan buzağılarda ağız ve ahır havası sarımsak kokar

5-Buzağılarda sara benzeri nöbetler görülür

6-Çene altında şi,şlikler olabilir

7-Öksürük görüle bilir

8-Solunum sayısında artış,nefes darlığı görülebilir.İleri durumlarda hayvan ağzını açarak nefes alır.

Bir önceki yazımız olan Kiraz ve Vişne Yetiştiriciliği başlıklı makalemizde Kiraz, ve ve Vişne hakkında bilgiler verilmektedir.

Yazar Hakkında: -