Connect with us

GÜBRELEME

Gübreleme programı

Published

on

gübreleleme

Onaltı bitkisel elementler normal büyüme ve gelişme için tüm bitkiler için gerekli olarak kabul edilmiştir. Karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O), hava ve su elde edilir. Azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) bitkiler tarafından büyük miktarlarda kullanılır ve büyük ya da "birincil yapı maddeleri" olarak adlandırılır. Kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve sülfür (S) göreceli olarak daha küçük, ancak dikkate değer miktarda kullanılmakta ve bu nedenle "ikincil besin maddeleri" olarak adlandırılır. Demir (Fe), çinko (Zn), manganez (Mn), bakır (Cu), boron (B), molibden (Mo) ve klor (Cl), küçük miktarlarda gerekli olan ve "mikro" olarak adlandırılan veya eser elementler vardır . Yukarıdakilere ek olarak, bazı elemanları, ister belirli bir grup ya da bitkilerin türleri tarafından gereklidir. Bunlar, (V), silikon (Si) vanadyum olan, iyodin (I), selenyum (Se), galyum (Ga) ve alüminyum (AI). Bunların dışında elementlerden rubidyum gibi diğer elementler (Rb), stronsiyum (Sr), nikel (Ni), krom (Cr) ve arsenik (As), bazı bitkiler tarafından çok düşük konsantrasyonlarda gerekli olabilir.Bunlar genellikle yararlı elemanları ya da "mikro elementler" olarak adlandırılır.

Bitki besin aslında gübrelerin ve gübre yoluyla temin edilmektedir. Gübreler doğada organik ve büyük miktarlarda uygulanır. Onlar da organik ya da organik gübre olarak adlandırılır. Bunlar, hayvan veya bitki kaynaklı olan bir ve birden fazla besin öğesi içerir. Organik gübrelerin besin içeriği düşüktür. Gübreler, inorganik ya da sentetik ve besin içerik gübre olarak daha yüksektir. Gübre besin belli bir gıda maddesi ya da bir arada kullanılabilir.

Organik gübre
Organik gübre yan ürünlerin bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilen tarım ve müttefik sanayi değerlidir. Organik gübre geniş hacimli organik gübrelerin ve konsantre organik gübre olarak sınıflandırılır. Hacimli Organik besi yemi büyük miktarlarda uygulanan ve bitki besin düşük miktarda içerirler. örneğin çiftlik gübresi, kompost, gece toprak, Kanalizasyon ve Çamur, Vermicompost, Yeşil Gübre, Koyun ve Keçi Gübre, Tavukçuluk Gübre vb Konsantre organik besi yemi önemli bitki besin yüksek oranda içerir. örneğin, çeşitli petrol kek vb kurutulmuş kan, kemik unu, balık gübre, gibi hayvansal kökenli atık ürünleri

Yeşil gübre alanı da baklagiller familyasına ait ve yeterli büyüme sonra toprağa birleştiren bitkilerin artıyor. Yeşil gübre için yetiştirilen bitkilerin yeşil gübre bitkileri olarak bilinir. En önemli yeşil gübre bitkileri dhaincha, sunnhemp vardır Pillipesara, clusterbeans ve Sesbenia rostrata. alanına Uygulama, yeşil yaprakları ve başka yerlerden toplanan ağaçlar, çalılar ve otlar ince dallar yeşil yaprak gübreleme olarak bilinir. Yeşil yaprak gübresi için yararlı önemli bitki türleri neem, mahua, yabani indigo, glyricidia, Karanji vardır (Pongamia glabra) calotropis, avise (Sesbenia grandiflora), Subabul ve diğer çalılar.

Biyo zamanda uzun vadede toprak verimliliğini ve sürdürülebilirliğini korunmasında hayati bir rol oynamaktadır. Burada kullanıldığı şekliyle "Biyo" atmosferik N sabitleme ya da bitkiler için uygun formlara toprak içinde çözünmeyen fosfat dönüştürme yeteneğine sahip olan bakteri, mantar ve deniz yosunu gibi seçici mikroorganizmaları içerir. Biyo kimyasal gübre takviyesi, bitki besin maddelerinin çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin maliyet. Aşağıdaki gibi mikroorganizmaların türüne bağlı olarak, Biyo sınıflandırılabilir: 1. Bakteriyel biofertilizers: örneğin Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter ve PHOSPHOBACTERIAAzot, 2. Mantar biofertilizers: örn Mikoriza, 3. Alg biofertilizers: örneğin Mavi Yeşil Alg (BGA) ve AzolIa, 4. Aktinomisetler biofertilizers:. Örneğin Frankia Gübreler Gübreler bitki besin maddelerini içeren endüstriyel üretilen kimyasallardır.Gübreler, kolay çözünür ve hızlı bir şekilde mevcut formunda bir ya da daha fazla bitki besin maddesi içeren inorganik / sentetik maddelerdir. Çünkü konsantre formda kendi durumu onlar toplu taşıma ve saklama ve taşıma için küçük olmanın avantajı daha kolay var. Buna ek olarak, çeşitli bitkileri doğurganlık düzeyleri topraklarda büyüme ve gelişme için gerekli olan besin tam miktarı ile temin edilebilir. Besin içeriği, organik gübre ve besin daha gübre yüksektir hemen serbest bırakılır.
 
 

Gübrelerin sınıflandırılması
. 1. Düz gübreler : Düz gübreler tek birincil bitki besin, yani azot ya da fosfor ya da potasyum kaynağı olanlardır. örn. Üre, amonyum sülfat, potasyum klorür ve potasyum sülfat.

2. Kompleks gübreler : Kompleks gübreler iki temel besin kimyasal kombinasyon halinde olmak üzere, iki veya üç birincil bitki besin içerir. Bu gübreler genellikle granüler formda üretilmektedir. örn. Diamonyum fosfat, amonyum fosfat ve nitrophosphates.

. 3. Karışık gübreler : düz gübre fiziksel karışımları bulunmaktadır. İki veya üç birincil bitki besinleri içerir. Karışık gübre iyice mekanik veya elle katkı maddelerinin karıştırılmasıyla yapılmıştır.

Besin anayasasına göre, onlar olarak gruplandırılmış
1. Azotlu gübreler
2.. Fosforlu gübreler
3.. Potasyumlu gübreler
4.. Karmaşık veya karışık gübreler
5. Mikrobesinler                                                       

Gübreler olarak da fiziksel formda dayalı sınıflandırılabilir
1. Katı gübreler
2. Sıvı gübreler

Katı gübreler çeşitli formları vardır yani .
1.. Toz (tek süperfosfat),
2. Kristaller (amonyum sülfat),
3. Prills (üre, diamonyum fosfat, süperfosfat),
4. Granüller (Holland granül),
5. Supergranules (üre supergranules) ve
6. Briketler (üre briket)

Sıvı gübreler
1. Sıvı formdaki gübreler sulama suyu ile veya doğrudan uygulama için uygulanır.
2.. Kullanım kolaylığı, daha az iş gücü gereksinimi ve herbisitler ile karıştırma imkanı çiftçilere sıvı gübre daha kabul edilebilir hale gelmiştir.

Besin kaynağı bahçe bitkilerinin büyüme ve verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bitki besin maddeleri yeterli miktarda verimli mahsul üretimini sağlamak için önemlidir. Doğurganlık geri toprağa hayvansal ve bitkisel gübre ekleyerek ezelden uygulamadır. Kimyasal gübre kullanımı nedeniyle büyük kullanılabilirlik ve kolay kabul tekniği arttıkça, organik gübre uygulaması yavaş azaldı. Besin turn-over toprak bitki sisteminde yoğun tarım, kimyasal gübre ne de tek başına organik veya biyolojik kaynaklardan ne altında oldukça yüksek olduğundan, sürdürülebilir bir üretim elde edebilirsiniz. Gübrelerin ve gübre seçimi ve doğru miktar ve zamanda uygulama daha yüksek üretim elde etmek için önemlidir.

Bir önceki yazımız olan Gübreler ve Gübrelemenin Temel Kuralları başlıklı makalemizde Gübrelemenin, Gübreler ve Temel hakkında bilgiler verilmektedir.

GÜBRELEME

CANLI ORGANİK GÜBRE BİR BÜTÜNDÜR

Published

on

CANLI ORGANİK GÜBRE BİR BÜTÜNDÜRGeçtiğimiz günlerde Canlı Organik Gübrenin başarısını medya önünde paylaşmıştık. Ancak bugün bazı gübre dağıtıcısı arkadaşlar kendi ürünlerinin canlı organik gübre katkılı olduğu yolunda açıklamalarda bulunmaktadırlar. Üreticilerimizin konuyu biliyor olmaları gerğini düşünerek canlı gübrenin sırlarını açıklıyorum.Bir bütünü yaratmak için parçalardan bir tanesi eksik olamaz. Bir motorun çalışması için buji eksikse motor çalışmaz. Bir ev yaparken duvarlardan birisi olmazsa ev olmaz. Bir öğrenciye bir dersi öğretmeseniz öğrenme tam olmaz. Bitkilerin beslenmesi de böyledir. Bitkiye vereceğiniz gübre bitkinin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamalıdır.Ancak bugüne kadar tarımsal anlamda bakış hep eksik bakış olmuştur. Hatta öyle ki yalnızca bitkinin ihtiyaçlarından bir tanesi, ya da birkaç tanesi bir arada karşılanmaya çalışıldığı için tarımda başarıya ulaşılamamıştır. Yalnızca bununla da kalınmamış bitkilerin ortak yaşadığı faydalı bakteriler, mikoriza mantarları ve solucan benzeri diğer organizmalar katledilmiştir. Ben canlı organik gübreyi oluştururken olaya bir bütün olarak baktım. Bitkiler, faydalı bakteriler ve mikoriza mantarlarını birlikte düşünüp üretici için karmaşa yaratmayacak tek bir çözüm ürettim.Canlı organik gübre topraktaki ortak yaşamın sürekliliğini düşünen bir bütündür.Canlı organik gübrenin birinci parçası bitkinin ihtiyacı olan iz elementleri sağlamakta kullandığım yarasa gübresidir. Ancak yarasa gübresi içerisinde bulunan iz elementlerin bazıları bitki tarafından alınabilir formda olmadığı için hümik-fluvik asit ekleme gereği vardır.Canlı organik gübrenin olmazsa olmazlarından birirsi kök hücreleridir. Kök hücreleri toprağa indiğinde onların canlı kalabilmeleri için besinlerinin de eklenilmesi gerekliydi. Canlı gübre içerisine kök hücresiyle birlikte besinini de ekledim.Topraklarımız oganik yönüyle zayıf olduğu için faydalı bakterilerin yoğun olarak bulunma olasılığı oldukça düşüktür. Bu nedenle üçüncü olarak faydalı bakterilerin ve onların gereksinimi olan besin maddelerinin de eklenmesi gerekirdi, bakteri besini ekledim.Bitkilerin metabolizma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için enzim ve azot ihtiyacı vardı, azot ihtiyacının karşılanmasında sürekliliği sağlamak için protein ekledim.Butün bunların birbirleriyle uyumlu olarak çalışması için ortamın uygun hale getirilmesi gerekirdi, bunu da sağlamak için bitkisel menşeyli doğal organik pH düşürücü ekledim.Hepsi bir arada bir bütün oluşturdu, burada yarasa gübresi bütünün yalnızca bir parçasıdır. Yalnız başına yarasa gübresin bu inevasyonu kapsıyor olduğunu söylemek bir abeste iştigaldir. Ancak şunu da belirtmeliyim ki yarasa gübresi de tek başına eksiktir, leonardit, ya da tek başına bakteri kullanılması da eksiktir. Yukarıdaki saydıklarımın hiç birisi Canlı organik gübreyi kapsayamaz. Verimlilikleri karşılaştırdığınızda zaten sonuç ortadadır.Bütün olan Canlı Organik Gübredir ve bu bir buluştur. Bu buluşun arkasında emek vardır.Bence ortada insanlığın geleceği için uygulanıp sonuçları görülmüş bir çalışma vardır. Aklı yetmeyen kullanmaz…

 

Bir önceki yazımız olan Deniz hayvanlarının hepsi birer hazinedir doğal tarım uygulamalarında başlıklı makalemizde birer, deniz ve Doğal hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

GÜBRELEME

Deniz hayvanlarının hepsi birer hazinedir doğal tarım uygulamalarında

Published

on

Deniz hayvanlarının hepsi birer hazinedir doğal tarım uygulamalarında

Yengeç ve Karides gübreleri…


Verdiğim gübre tarifleri, ‘mucize’ ürünler değildir. Ancak organik ürünlerdir. Yapmak, kullanmak ve kullanmamak tamamen size kalmıştır.


Yengeç kabuğu, asitli topraklarda verimi artırıyor, toprak ıslahını sağlıyor. Asit topraklara artan miktarlarda uygulanan yengeç kabuğu; azot, fosfor, kalsiyum ve magnezyum içeriğini artırıyor. Asit topraklarda; fosfor eksikliği, demir, bakır, çinko, mangan toksisiteleri ve azot mineralizasyonunun engellenmesi sık sık görülmektedir. Yengeç kabuğunun, asit toprağın kireçle ıslahına alternatif olabileceğini de rahatlıkla söyleyebilirm. Kimyasal gübrelere büyük bir alternatiftir.

 

Yengeç gübresi, temelde yengecin kabuklari cok kucuk parcalara ayrilarak elde edilmektedir. Icinde bulunan oldukca tatmin edici azot ve forfor değerlerinin yanisira bol miktardaki kalsiyum ve magnezyum özellikle domates ve biber yetistirmek icin birebirdir. 


Karides besini de azot ve fosfor oranları oldukça yüksek bir besindir. Toz seklinde ve toprağa karıştırmasi daha kolaydır. Karides besininin de kalsiyum ve magnezyum oranları oldukça yüksektir.

 

Her iki besinin çok önemli bir özelliği ise; yengeç ve karidesin kabuğunda yer alan ‘kitin’i toprağa aktarmanıza olanak sağlamasıdır. Kitin toprağa karışınca, kitin seven bakterilerin sayısında artış meydana geliyor ve bu bakteriler kitinle birlikte bitkide hastalığa neden olan bakterilere de saldırıyor. Bu anlamda hastalıklara karşı doğal bir mücadele yolu olması bakımından da çok önemlidir.

 


Kitin: Eklembacaklılar tarafından dış iskeletin kurulmasında kullanılan ve Mantarların hücre çeperini oluşturan karbonhidrata kitin denir. Bitkilerin savunma sisteminin artmasında büyük etkisi vardır.


Unutmayın: Yengeç gübre, diğer gübrelere göre geç bozunuyor ama, domates çiçeklenmeden önce kısmen bitkinin alabileceği şekilde hazır hale geliyor. Karides, (bitki tarafından) ulaşılabilmesi ve bozunması nispeten daha hızlı olabiliyor.


Yengeç ve Karides Gübresi yapımı


Temel prensipleri, yengeç ve karides kabuklarının, fırınlanması ve öğütücüden geçirilmesidir. Ancak burada şöyle bir sıkıntı yaşanabilir; 1 kg karidesten yaklaşık 70-80 gram kabuk çıkar. Yengecin biraz daha fazla… Yani bir kilo yengeç veya karides ancak iki-üç bitkiye yeter. Karides ve yengeçleri tamamen kurutup, parçalara ayırırsanız, hem kabuklarındaki kitini ve diğer mineralleri kullanırsınız, hem de etinde de yüksek oranda azot ve kalsiyum vardır bunu kullanabilirsiniz. Tercih sizin…


Saklama koşulları:


Ağzı kapalı torbalarda buzdolabında saklanması tavsiye edilir. En güzeli, toprak hazırlığı yaparken bu tarz gübreleri yapmaktır. Yoksa 2 yıldan sonra mikroorganizmalar etkinliğini yitirebilir.

 

İlaçların yarılanma ömrü vardır. Bu zaman geçtikten sonra etkisini yitirmeye başlar. Bu nedenle, daha önce böcek ilacı kullanılmış bir toprakta çok büyük sıkıntılar olmaz. Kimyasal gübre, muhtemelen organik maddeleri tüketmiş olabilir. Toprağa tekrar organik madde katmanız gerekir.


Verimli toprağı; Toprağın geçirgenliği, su tutma seviyesi, havalanma, nem, pH, EC (tuzluluk), katyon ve anyon gibi besin elementlerini tutma kapasitesi gibi özelliklerini belirler.


Ciddi oranda organic madde kattıktan sonra humik asit kullanabilirsiniz. Bu metod size; katyon değişim kapasitesinde, pH ve tuzluluk oranlarında yardımcı olurken, organic maddeler ise; su tutma seviyesinde ve havalanmasında yardımcı olacaktır.


Bu rehabilitasyon çalışması sonrasında, toprağınıza yeşil gübreleme yapmanızı tavsiye ederim.


Toprağın durumuna göre, rehabilitasyon yapma şansınız var.

Bir önceki yazımız olan Her Çeşit Yerli Tohum Satışlarımız Başlamıştır.! başlıklı makalemizde adım, Aporrectodea caliginosa nedir ve Bahçeniz hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

GÜBRELEME

Her Çeşit Yerli Tohum Satışlarımız Başlamıştır.!

Published

on

Her Çeşit Yerli Tohum Satışlarımız Başlamıştır

11

 

Bir önceki yazımız olan Kompostunuzu toprak koyabileceğiniz bir kutuda evde yapabilirsiniz. başlıklı makalemizde Bir, Evde ve Kompostunuzu hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

Trend Konular