Connect with us

BAHÇE

Hastalıkla Mücadele: Gül Hastalıkları ve Zararlıları

Published

on

Hastalıkla Mücadele: Gül Hastalıkları ve Zararlıları

Genellikle sellerde yetiştiricilik için en elverişli dikim mevsimi ilkbahardır. Bununla beraber fan ve pat sistemi veya sistemi yapılma imkanı olduğu taktirde gülleri yazın bile dikmek iyi sonuç almak mümkündür. Bununla beraber dikim için mevsim kadar önemli diğer bir hususta serdeki gül tezgahların boşaltılmış olmasıdır. Gül fidanları genellikle çiçek üretimi için 4 yıl süre ile yerlerine bırakılır ve sonra sökülüp yerlerine genç fidanlar dikilir. Fakat söküm için bir münavebe uygulanması gerekir. Aksi halde çiçek kesimine ara verilmiş olunur. Bu bakımdan her yıl fidanların ¼ yenilenerek yetiştiricilikte devamlılık sağlanmış olunur.

Avrupa ve ABD de genellikle anneler günü gül talebinin en fazla olduğu dönemdir. Çiçek kesimi yapıldıktan sonra eski fidanlar sökülüp yenileri için hazırlık yapılır. Bu bakımdan yetiştiricilik için bütün işlemler bu tarihe göre ayarlanmış olunur. Bunun yanı sıra daha çok önemli bayram günlerinde istekleri karşılanmak üzere ayrıntılı bir yetiştiricilik programı yapılır. Yetiştirme gayesini uygun şekilde üretilmiş fidanlara toprak hazırlığı yapılmış tava veya tezgahlara sıra arası ve üzeri 30 cm mesafe ile dikilir. Fidanların sığ dikimi genellikle daha iyi bir sonuç verir. Böylece kökler daha çabuk teşekkül etmiş olur. Bunun bir diğer faydası ise daha sonra ilave edilecek malça fidanların derin şekilde batmasını önlemektir.

Her iki yolla dikimden sonra dikkat edilecek nokta fidanların etrafındaki alanın periyodik sisleme yaparak veya bitkiyi örtmek suretiyle nemli kalmasını temin etmektedir.

Gelişmenin ilk devrelerinde güllerin sulama suyu ile bir miktar azotlu gübre vermek isabetli olur. Gül fidanlarının gelişme süresince dikliklerini temin etmek gerekir. Bunun için tek tek ızgaralar kullanılır.

TOPRAK

 Gül yetiştiriciliği için genellikle ana maddesi kil ve organik maddelerce zengin, drenajı iyi olan topraklar tercih edilir. Kesme gül yetiştiriciliğinde toprak devamlı şekilde sömürülmüş olur. Bu bakımdan prensip olup güller 4 senelik olup söküldüklerinde toprağın tamamen veya kısmen değiştirilmesi gerekir. Gül toprağının her zaman tekstürlü ve gözenekli kalması gerekir. Turba ve ağır gübresi bir çok fonksiyonu bir arada yerine getirir. Genellikle bu maddeler toplam hacminin ¼ ü olacak şekilde ayarlanır ve özellikle köklerin geleceği kısımlara iyice karıştırılıp verilmesi sağlanır. Gül toprağının özellikle tekstürünün ayarlanmasında en fazla kullanılan madde malç tır. Zira bu madde toprağın buharlaşma ile olan nem kaybını önlerken diğer taraftan sulama sırasında toprakla su arasında bir engel teşkil ederek toprak parçacıklarını kaymak meydana gelmesini de engeller. Yaz aylarında malç toprağın serin kalmasına neden olur. Diğer taraftan kökler malç ın içine de nüfus ederek yayılmış olurlar. Malçın sebep olduğu kimyasal değişikler ise kullanılan metaryelin cinsine bağlıdır. Toprağa verilen çeşitli maddelerden turba topraktaki pH derecesini bir miktar düşürmekle beraber besin maddesinin değerini etkilemez. İyi yanmış ahır gübresinin kimyasal etkisi azdır. Hangi metaryel kullanılsa kullanılsın 5-10 cm den fazla derinlikte olmasına dikkat edilmelidir. Malç ayrışma ve yıkanma nedeniyle ince bir tabaka haline gelirse toprağa yeniden ilavesi gerekir aksi halde toprak suyun mekanik etkisine direk olarak maruz kalır. Pratik olarak herhangi bir organik metaryel malç olarak kullanılabilir. Dikim zamanı toprakta diğer mineral maddelerin miktarları çok fazla olmamalıdır, fakat yeni bitkilerde kök teşekkülü başlar başlamaz gelişir.

 

EKONİMİK DURUMU

GÜL TARIMININ ISPARTA EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Gül üretimi hava şartlarına göre değişir.Gül çiçeği Isparta çiftçisi  için önemli bir gelir kaynağıdır.1985 yılında gül birlikçe 3000 kg çiçeği satın alınmış karşılığında üreticiye 1.365000000 TL ödenmiştir.Özel firma ve şahısların yaptığı elim değeri ile 850000000 TL civarında olduğu tahmin edilir.    

                        Isparta ilinde yıllara göre gül dikim sahaları:

Yıllar                            Dikim alanı(hektar)

1981                                             1705 

1982                                             1680                                                                                                                                          

1983                                             1690

1984                                             2058

1985                                             2213

1986                                             2889

 

GÜLDE   MALİYET

A-Kg maliyeti

Yılı         dekara yapılan      dekardan elde edilen             Kg maliyeti

               Masraflar               ürün kg                               Kg –TL.                     

1982          20802                       373                                         67.77

1984          44767                       404                                       115.89

1985          92324                       436.2                                    211,60

1986          214.830                    416                                       516.12

 

GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 A-İklim İsteği:Gül mutedil iklim isteyen etrafı açık havadar bol ışıklı arazilerde ilk bahar aylarında kurak,don ve kırağı gibi meteorolojik olaylar olmayan ve çiçek zamanı çiğ düşen iklim bölgelerden hoşlanır.

Isparta ili Orta Anadolu Ege ve Güney doğu ana dolu bölgeleri arasında bir geçit iklim kuşağı üzerinde yer almaktır. Yazları Ege ve Güneydoğu Anadolu kadar sıcak olmadığı gibi kışları Orta  Anadolu kadar sert değildir.Yaz aylarında azami ısı 38 C° dereceyi pek geçmediği gibi kışları da -15°C  derecenin altına ender olarak düşer.Yağış olarak tam bir geçit iklimi karakterine sahip olup yıllık ortalama yağış miktarı 500-600 mm dir.Yıllık yağış dağılımı mevsim itibariyle kış aylarında % 41,ilkbahar da % 29 yaz aylarında % 9 sonbaharda % 21 oranındadır.

Bölgenin başka bir özelliği de göller  bölgesi içinde yer almasıdır.Bölgede altı gölün bulunmasıyla birlikte havadaki nisbi rutubet oranı % 65-70 civarındadır.

ISPARTA İLİNİN 1990-1995 YILLARI İKLİM DURUMU :

Yıl     Yağış miktarı(m²)   Nisbi nem    en düşük ısı     en yüksek ısı

                                                                             °C                   °C                                                           

1990              470.8                     60.5                 5.0                  17.9

1991              636.8                     60.9                 5.1                  18.6

1992              505.6                     60.4                 4.1                  17.5

1993             528.6                      61.1                4.1                   17.5

1994             463.7                      62.7                4.6                   18.0

1995             458.2                      60.9                5.0                   18.2

 

B-Toprak  İsteği: Gül toprak isteği yönünden pek seçici değildir.Fazla killi ve kireçli topraklardan hoşlanmaz.Hafif kumlu,tınlı,milli,derin süzek organik maddesi bol topraklar gül bahçesi tesisine en uygun topraklardır.Isparta da gül bahçeleri ekseri kumlu ve derin topraklarda tesis edilmiştir.ancak gül tesis edilen toprakların organik madde yönünden fakir olduğu tespit edilmiştir.Fazla killi  kireçli derin olmayan taban suyu yüksek su tutan topraklarda gül bahçesi tesis edilmemelidir.

     Gül yıllık bir bitki olmayıp yerine ve yetiştirildiği toprak karakterine göre 7-12 yıl arasında  bir gençleştirme budaması yapılmak suretiyle  20-25 yıl çiçek verebilmektedir.Gülün kök sistemi hassastır.Gülün iyi bir gelişme sağlayabilmesi,gereken gıdayı alabilmesi için toprağın ; hafif kumlu, tınlı derin işlenir olması gerekir.

C-Arazi Seçimi : Arazi seçimin de gül verimini olumsuz yönde etkileyen güney batı rüzgarlarına dikkat edilmelidir.Yön bakımından bahçe tesisi fazla önem taşımaz.Isparta ilinde gül bahçelerinin meyilli arazilerde tesis edilir. Arazi seçiminde özellikle arazinin toprak yapısına,ilkbaharda genç donlardan etkilenmemesi için çukur olmayan tarlaların olmasına dikkat edilmelidir.

D-Toprak Hazırlığı: Dikilecek gülün çabuk ve kolay köklenmesi ve gelişmesi için toprağın çok iyi hazırlanması gerekir.Gül bahçesi uzun yıllar işlenmemiş toprakta tesis edilecekse toprağın 50-60 cm derinlikte krizma edilmesi şarttır.Toprağımız kumlu –tınlı hafif yapıdaysa krizmaya gerek yoktur.Bu topraklarda derin sürüm yeterlidir.Bölgemizde toprak işlemesi için en uygun zaman eylül- ekim aylarıdır.

 Gül çeliklerinin dikimi için;toprak yapısına ve toprak işlemede kullanılacak alet ve ekipman durumuna göre 1.5 – 2 m aralıkta 40-50 cm derinlikte 40-50cm genişlikte dikim mevsiminden 15-20 gün önce arazi meyilli ise meyile dik,düz ise kuzey-güney istikametinde karıklar açılır.

E-Çelik Temini: Gül çiçekleri 7-12 yaşlarında verimi azalmış gül bahçelerinden kesilmek suretiyle alınır.Gül çeliği keserken kesimin toprak seviyesinden 4-5cm derinliğinden yapılmasına özen gösterilmelidir.kesilecek çiçeklerin pişkin ve

Odunlaşmış olmasına dikkat edilmelidir.Çelikler ne kadar kalın ve ökçeli olursa o kadar iyidir.Çelik olarak kullanılan gül bahçelerinin kıraçta tesis edilen ve sulanmayan bahçeler olması tercih edilir.Dört dekar gül bahçesi tesisi  için 1800-2000 adet çelik yeterlidir.

Bölgemizde gül çeliği dikimi budanmadan ve kesildiği gibi yapılmaktadır.Bu nedenle de gül çeliği alım ve satımında kg ölçü olarak kullanılır.İyi bir dikim için kesilen gül çeliklerinin 100-150cm boyunda budanmış olarak kullanılması en ideal dikim şeklidir.

F-Dikim: Daha önceden 40-50cm derinlikte açılan karıkların içi arazinin üstünden alınan toprakla 10-15cm kadar doldurulur.Bu kısma önceden kesilip kuruları ayıklanmış çelikler kalın tarafları toprağa gelecek şekilde karık içine yatırılıp uç uca sıralanır.bu şekilde açılan karığın tamamına gül çeliği yatırılmış olur.Bazı göz aşılı fidanların kökleri çok fazla gelişmiş olabilir. Bu takdirde dikimden önce bir miktar budama gerekir. Dikimde köklerin toprakta sıkışıp demetlenmemesine aksine yaygın şekilde bulunmasına dikkat edilmelidir.

Dikimden sonra  fidanlar iyice sulanmalıdır. Dikimin Aralık ve Ocak aylarında soğuk zamanlarda yapıldığı hallerde her fidanın dibine ayrı ayrı su verilerek sulamanın yapılması ve fidan aralarında kuru alanların bırakılmasına dikkat edilmesi gerekir. Dikimin daha geç mevsimlerde,iyi ışık ve sıcaklık şartları altında yapıldığı hallerdeyse,ilk sulamada bütün toprak alanının sulanması yerinde olur. Dikimden itibaren bitkileri kuşatan havanın mümkün olduğu kadar nemli bulundurulması gerekir Böylece özellikle durgun gözlü bitkilerde sürgün gelişmesi için daha uygun bir çevre sağlanmış olur. Diğer taraftan başka metodlarla aşılanmış olanlarla köklenmiş çeliklerde yeni kökler gelişip bitkinin su ihtiyacını karşılamaya başlayıncaya kadar hava neminden dikilebilecekleri gibi bir iki gün süreyle 15,5 °C de durgun gözler kabarmaya başlayıncaya kadar bırakılıp sonra dikilebilir. Bazı göz aşılı yararlanarak yaprak ve gövdenin gelişmesi sağlanmış olur.

Göz aşısı yapılmış bitkiler, soğuk hava depolarından alınarak doğrudan doğruya serdeki yerlere fidanların kökleri çok fazla gelişmiş olabilir. Bu takdirde dikimden önce bir miktar budama gerekir. Dikimde köklerin toprakta sıkışıp demetlenmemesine aksine yaygın şekilde bulunmasına dikkat edilmelidir.

Dikimden sonra  fidanlar iyice sulanmalıdır. Dikimin Aralık ve Ocak aylarında soğuk zamanlarda yapıldığı hallerde her fidanın dibine ayrı ayrı su verilerek sulamanın yapılması ve fidan aralarında kuru alanların bırakılması dikkat edilmesi gerekir. Dikimin daha geç mevsimlerde,iyi ışık ve sıcaklık şartları altında yapıldığı hallerdeyse,ilk sulamada bütün toprak alanının sulanması yerinde olur. Dikimden itibaren bitkileri kuşatan havanın mümkün olduğu kadar nemli bulundurulması gerekir Böylece özellikle durgun gözlü bitkilerde sürgün gelişmesi için daha uygun bir çevre sağlanmış olur. Diğer taraftan başka metodlarla aşılanmış olanlarla köklenmiş çeliklerde yeni kökler gelişip bitkinin su ihtiyacını karşılamaya başlayıncaya kadar hava neminden yararlanarak yaprak ve gövdenin gelişmesi sağlanmış olur.

Göz aşısı yapılmış bitkiler, soğuk hava depolarından alınarak doğrudan doğruya serdeki yerlere dikilebilecekleri gibi bir iki gün süreyle 15,5 °C de durgun gözler kabarmaya başlayıncaya kadar bırakılıp sonra dikilebilir. Bölgemizde en ideal dikim zamanı sonbahar aylarıdır. Kasım-Aralık ayları en ideal dikim zamanlarıdır. İlkbahar aylarında da dikim yapılır. En geç Şubat ayında dikim işlemi  bitirilmelidir. Sonbaharda dikilen gül çelikleri ilkbaharda dikilenlere göre daha kuvvetli ve düzgün çıkış yapmaktadır. Genelde sonbahar aylarında yapılan dikimler Nisan ayında toprak yüzeyine çıkmaya başlar. Güller büyüdükçe boğazları doldurulmalıdır.

G – Bakım ve Gübreleme: Sonbaharda tesis edilmiş gül bahçelerinde ilkbahar aylarına kadar işlem yapılmaz. Nisan ayı başlarında gül dikimi yapılmış karıkların üzeri kaymak bağlamışsa bu tabakanın kırılması gerekir. Yaz aylarında taze sürgünlerin yabancı otlarla boğdurulmamasına dikkat edilmelidir. Otlanmış gül karıklarının bel veya çapak ile ot temizliği yapılmalıdır. Sulamanın mümkün olduğu yörelerde Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında gül bahçeleri sulanabilir. Sulama gülün daha kuvvetli büyümesini sağlar. Yeni dikilen gül bahçeleri 2 nci yaştan itibaren verim vermeye başlar. En yüksek verimi 4-5 yaşlarında ulaşır. Toprak yapısına göre 7-12 yıl verimli olur. Gül bahçelerinde ihtiyaç durumuna göre çiftlik gübresi ve kimyevi gübreler verilmelidir. Isparta’da ki gül bahçelerinin topraklarının tahlili sonucu hemen hemen tamamına yakın bulunan organik maddece çok fakir olduğu görülmüştür.

Gül bahçelerine çiftlik gübresi yanında her yıl kimyevi gübre verilmesi şarttır. Son yıllarda Isparta’da mevcut gül bahçelerinin topraklarında bol miktarda potas olduğu görülmüştür.

H – Budama: 2 yaşından itibaren gül çiçeği meyve vermeye başlar. En yüksek verimimi 4-5 yaşında ulaşır. Arazinin toprak yapısına göre 7-12 yaşlarında yaşlanmaya başlar. Gül bahçelerinde 3 türlü budama işlemi vardır. Bunlar, Kuru ayıklama, çırpma ve gençleştirme budamasıdır. Kuru ayıklama her yıl Kasım-Mart aylarında yapılır. Gül bahçelerinde dallar ayıklanır. Çırpma işlemi de yeni mevsim gidişine göre Kasım-Mart ayları arasında sürgünlerin uçları çırpılmak suretiyle yapılır. Bu çırpmada dikkat edilecek husus çırpmayı çok derin yapmamaktır. Çırpma; Dal uçlarında ve sürgünlerde 5-7 göz kalacak şekilde yapılmalıdır. Geçleştirme budaması ise yaşlanmaya başlayan bu nedenle de gül dallarının kararmaya, genç sürgünleri kısalmasında gülün gelişmesinde durgunluk başladığında yapılır. Gençleştirme budaması gül bahçesinin toprak seviyesinden kesilmesi demektir. Gençleştirme ve budaması Kasım- Aralık aylarında yapılır.

I- Sulama:  Bölgemizde genel olarak gül bahçeleri sulanmamaktadır. Ancak sulamanın mümkün olduğu yerlerde gül bahçelerinin sulanması hem gülün kuvvetli gelişmesini sağlar hem de yüksek verim almasını temin eder. Güllerde sulama salma olarak yapılmalıdır. Yılda ortalama 3 defa sulama yeterlidir. Gülün suya ihtiyaç duyduğu zaman yöremizde haziran temmuz aylarıdır. Bu aylar içinde günde 3 defa su verilmesi doğrudur.

K- Hasat:  Çiçek toplama işlemi çiçek üzerindeki çiğ kalkmadan yapılması idealdir. Çiçekler gece açılmaktadır. Bu nedenle de günlük olarak her gün toplanmalıdır. Çiçek toplamada kesici alet kullanılmamalı toplam elle yapılmalıdır. İyi bakımlı susuz gül bahçesinden bu yörede 350-600 kg arasında gül çiçeği hasat eldir. Sulanan 4 dekar gül bahçesinde ise 1200-1300 kg verim   alınır.

 

GÜL HASTALIK VE ZARARLILARI

1)HASTALIKLAR

    a)Gül Küllemesi Hastalığı: Fungusun renkli yuvarlak ve tek askusludur. Tutunucuları misel şeklindedir.Önce beyaz olan miselyumlar sonradan koyu kahverengiye kadar değişir. Fungus kışı kleistetesyum halinde veya tomurcuklarda misel halinde geçirebilirler. İlk enfeksiyon burada olur ve giderek yayılır. 

 Hastalığın belirtisi ve ekonomik önemi; Hastalık gülün yaprak,sürgün ve tomurcuklarında görülür.Hastalıklı yapraklar kıvrılır,oluklaşır ve sertleşir   Hafifçe kızarır ve beyaz misel örtüsüyle kaplanır. Misel örtüsü tomurcuk çanak yapraklarında saplarında da görülür.Külleme bazen tomurcukların açılmasına engel olduğu gibi Pazar değerini de düşürür.Hastalık özellikle nemli ve üstten sulama yapılan yerlerde ortaya çıkar.Hastalık ilerledikçe genç sürgün ve dikenlerin  diplerini çepeçevre kaplar.

Hastalıkla mücadele; İki yolla mücadele yapılır.Bunlar kültürel tedbirler ve kimyasal mücadele şeklindedir.Güller aşırı şekilde sulanmamalıdır.Yoğun olarak hastalık görülen kısımlar budanmalı ve hastalıklı artıklar yok edilmelidir. Gül tomurcuk ve goncaların teşekkülü zamanında,yağışlarla birlikte. Hava sıcaklıkları da uygunsa yapraklarda ilk hastalık görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.İlaçlama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda 5-8 gün ara ile 5-6 kez yapılmalıdır.

 

KULLANILACAK İLAÇ VE DOZLARI

Dozu Etkili maddenin adı ve yüzdesi            (100lt.suya)preparat                    

Benomyl                   50                                         100gr

Dinocap                    37                                         30-40gr           

Islanabilir kükürt      80                                         400gr

Bupirimate                25                                          30gr

 

 b) Güllerde Pas Hastalığı:İlkbaharda dal,yaprak,tomurcuk sapı ve çanak yapraklarında portakal kırmızısı renginde kabartılar halinde görülür. Yaz aylarında yaprakların alt yüzeylerinde sarı renkli 0,5-1mm çapında üredospor yatakları oluşturur.Sonbahara doğru koyu kahve ile siyah renkliteleutospor oluşturur. Fungus un ara konukçusu yoktur. Kışı yere düşen yapraklar üzerinde, genç dallar üzerinde misel halinde geçirir.

Hastalığın Belirtisi ve önemi: Hastalık önce yaprak,dal ve tomurcuk saplarında sarımtırak lekeler halinde görülür. Daha sonra bu lekeler kırmızıya dönüşür. Lekeler hafifçe kabarık püs tüller halindedir.

 

Hastalıkla Mücadele:Birinci ilaçlama;Çiçek tomurcukları kırmızı uç göstermeden 20-25 gün önce,İkinci ilaçlama;Tomurcuk teşekkül ettiği fakat kırmızı uç göstermeden önce(birinci ilaçlamadan 10-15 gün sonra),Üçüncü ilaçlama;Hasat biter bitmez.İlaçlama sabah serinliğinde rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalıdır.Dekara 300-350 Lt ilaçlı su yeterlidir.

    KULLANILACAK İLAÇ VE DOZLARI

Etkili maddenin adı ve yüzdesi            dozu(100lt suya)                

Bakır(bordo bulamacı)                                        1lt

Propineb    70                                                  200gr

Zineb          65                                                 300gr

 

c)Güllerde Kloroz( sarılık) Hastalığı:Hastalık genelde kireçli topraklarda tesis edilmiş gül bahçelerinde görülür. Sarılığın belirtisi önce taze yapraklar ve filizlerle başlar. Sonra toprak ve hava şartlarına göre kart yapraklara da yayılır. Sarılık hastalığına yakalanmış yaprakların kenarında kırmızımtırak yada kahve rengi kurumalar oluşur. Bu çok defa yaprağın bütün kenarını kaplar. Hızla sararan yapraklardan bir kısmı dökülebilir. Yaprakların hastalanması ve dökülmesi sonucu güller yeteri şekilde beslenemez. Bu sebepten kloroza yakalanan güller çok ağır gelişir, mahsülde verim  düşer gül tamamen kuruyabilir. Kloroz ekseri kireçli gıda bakımından zayıf yorgun topraklarda görülür. 

Hastalıkla Mücadele: Kireçli topraklarda gül tesisi edilmesinden kaçınılmalıdır. Sarılık görülen gül bahçelerine  çitlik gübresi verilmeli kimyevi gübreyle de takviye edilmelidir.  Sarılık hastalığına karşı fetrilon ve seguesterene 138 fe.ilaçları kullanılmalıdır. İlaç hastalık görülür görülmez uygulanmalıdır. Yaprak ilaçlamasında 100lt suya 150gr ilaç yeterlidir. 10-15 gün arayla üç sefer yapılmalıdır.

d) Güllerde Kök  Çürüklüğü Hastalığı: Bu hastalık ekseri killi,ağır,su tutan taba topraklarda görülür.Toprakta yaşayan mantarlar hastalığa neden olurlar.Hastalık görülen bahçelerde gül köklerinin havalandırılması için derin çapa yapılmalıdır.Kimyasal mücadelesi yoktur. Hastalık görülen bahçelerde sulama yapılıyorsa sulamaya ara verilmelidir.Tamamına yayılmışsa kesmekten başka çare yoktur.

 

          

TOPRAK ANALİZ RAPORLARI

Derinlik(cm)     Tekstür      Total Tuz      ph    Kireç%     Fosfor    Potas     Organik 

   0-20                  45                0.033         7.00       2.05          39.57                      1.36

   0.20                   35                0.060         7.00       1.71          20.20                      1.14

  20-40                  35                0.000         7.00       2.05         12.78                        0.23

    0-20                  39                 0.073         7.40      2.40         17.73                        0.80

   20.40                  37                0.046         7.40       2.05           9.69                       0.34

    0-30                   45                0.056         7.30     13.95           5.77                      1.25

    0-30                   56                0.045         7.86     24.99         12.37                      3.38

 

Gül bahçesinde baharda sulamayla birlikte dekara 30kg  %26’lık kalsiyum,amonyum nitrat verilmelidir. Ayrıca iyi yanmış çiftlik gübresinden verilmelidir. Toprağın bünyesi ağır yani kile yakın killi tınlıdır. Tuzlu, alkalli, reaksiyonlu,çok kireçli, fosforu az, organik maddesi ortadır. Toprağın bünyesi killi, tınlı, tuzsuz ve hafif alkalli özelliktedir. Kireci aşırı yüksek, fosforu ve organik madde miktarı yüksektir.

Bir önceki yazımız olan Birlikte Yaşayan (Ortak Yaşam) Canlılar başlıklı makalemizde Arıcılık, Arpa ve ay çiçek hakkında bilgiler verilmektedir.

BAHÇE

Yer yüzünü örten bitkiler

Published

on

Yer yüzünü örten bitkiler

YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER

3 ile 30 cm. kadar boylanan toprak yüzeyinde çok yakın şekilde yoğun bir yaprak tabakası oluşturan, sarılıcı, sürünücü yayılıcı bodur bitkilerdir. Odunsu veya otsu, her dem yeşil veya yazın yeşil olan bu bitkiler çim örtüsü gibi görünürler ve aynı amaca hizmet ederler. Bu bitkiler erozyon ve su kaybını engellerken, zemine de renk desen, doku özelliği kazandırırlar. Bu tip bitkilerin gölge ve güneş dayanıklılıklarının iyi bilinmesi ve dikkate alınması lazımdır.

YER ÖRTÜCÜLERDE ARANAN ÖZELLİKLER;

– Yaşam yeteneği; Açık alan yeşillendirilmesinde odunsu yer örtücüleri kullanımı için uzun ömür, sürekli gelişme ve yavaş yaşlanma önemli kriterdir.
– Kuvvetli gelişme gücü; Hızlı gelişime sahip bitkilerle alanın kısa zamanda kapanması yabancı otlara az şans tanır.
– Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık; Zararlılara, mantar ve diğer hastalıklara duyarlı olan bitkiler kullanılmamalıdır.
– Don etkisine dayanıklılık; Dona duyarlı alan türler uygun olmayan iklim koşullarına sahip olan bölgelerde sadece belli koşullarda kullanılabilirler.
– Kolay üretim; düşük maliyete ve alana gerekli fazla miktar nedeniyle Cezayir menekşesi (Vinca minor) gibi kolay üretilebilen türler, zor üretilebilenlere göre öncelik kazanırlar.
– Süs değeri; Bu bitkilerin toprağı örtmeleri yanında belirli derecede süs değerlerinin de olması aranmaktadır.

YER ÖRTÜCÜ BİTKİLERİN AVANTAJLARI

– Yer örtücüler fonksiyonel olarak erozyonu önler, yağmur sularını emerler bu nedenle meyilli yerlerde kullanılmaları önemlidir
– Sık ve yoğun olarak gelişen yer örtücüler, ışığın geçmesine engel olarak yabani otlarda kontrolü sağlarlar.
– Sesleri emerek trafiğin yoğun olduğu, fazla gürültülü yerlerde kullanılırlar.
– Yeşil örtüsü ile topraktan buharlaşmayı önlerler.
– Çürüyen, bir malç gibi rol oynayan yapraklarının sürekli bir artık olarak kalmasını sağlar ve toprağı iyi bir şeklide yeniler. Çürüyen materyalin malç görevi yapması, sağlıklı büyümeye ve yabancı. otların önlenmesinde yardımcı olur Ağaçların yaşlı yaprakları ve diğer bitkilerin artıkları, yer örtücülerin gölgelenmiş zemininde çürürler ve yer solucanları tarafından toprağa karıştırılırlar.
– Ayrıca estetik olarak da, peyzajda görsel özellikleri vardır. Bazıları güzel renkli çiçek ve meyveleri ile örtüye ayrı bir güzellik sağlar

Bir önceki yazımız olan En iyi bahçe duzenlemesi başlıklı makalemizde Bahçe, düzenlemesi ve En hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

BAHÇE

En iyi bahçe duzenlemesi

Published

on

En iyi bahçe duzenlemesi

Kendi bahçenizi kendiniz düzenleyin
Bahçe düzenleme uzun yıllar eğitim gerektiren bir alan olması sebebiyle burada bu mesleği uzun uzadıya öğretme olanağı maalesef bulunmamaktadır.Bununla birlikte bahçenizi düzenlerken size yardımcı olacak ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Her şeyden önce ekonomik durumunuz elveriyorsa bahçenizi bu konuda uzman birisinin düzenlemesi her zaman en doğrusu olacaktır. Bu alanda çalışan çok sayıda peyzaj firması bulunmaktadır. Bunun yanında çok daha fazla da vasıfsız çalışana rastlamak mümkün. Bir bina yaparken mutlaka inşaat mühendisine müracaat edilmesine rağmen bahçe yapımında hayati tehlike arz etmemesi sebebiyle o kadar titiz davranılmamaktadır. Oysa eğer para ödüyorsak karşılığını alıp almadığımızı bilmeliyiz.

Bahçe düzenlemesinde yapılan yanlışlar çok sonra anlaşılacağından maalesef iş bittiğinde düzenlemeyi yapanın sadece düzenlemedeki estetik anlayışı yada çok ciddi mimari hataları ortaya çıkacaktır. Asıl hatalar belki yıllar sonra anlaşılacaktır.

Bu işi çokça yapan bahçıvanlardan çok azı doğru bilgilere sahiptir. Piyasada bir peyzajcı yada bu konuda uzman ziraat mühendisinin yanında bir kez bahçe düzenlemesine katılıp ertesi gün bu işe soyunan bir yığın vasıfsız kişiye rastlamak mümkün. Oysa yeterli bilgi birikimine sahip olmayan bir kişi ancak gördüğünü uygular fakat hangi bitki neden seçilmiştir çoğunlukla bilmez her yerde aynı uygulamayı yapar ki buda kısa sürede yapılan masrafları ve emeği boşa çıkarır. Burada dikkat edilecek tek şey estetik değil aynı zamanda bitkilerin iklim ve toprak istekleri ve yapının bitkilerle uyumlu oluşudur.

Bahçemizi Kendimiz Düzenleyeceksek Nelere Dikkat Etmeliyiz?
• Önce bahçemizin bir krokisini çıkarmalıyız. Bu kroki üzerine aldığımız ölçümleri yazmalıyız. ( bahçenin eni, boyu, sınırların binaya olan mesafesi varsa diğer yapı ve ağaçlar krokide belirtilmelidir.)
• Kroki üzerinde rüzgar koridorları, güneşlik ve gölgelik alanlar, bina girişi, varsa yol , gizlenmesini istediğimiz kötü görüntüler , gürültü merkezleri ,görmek istediğimiz manzaralı yön vs. belirtilmelidir.
• Sonra kroki üzerinde karalamalar yaparak kafamızdaki düzenlemeyi önce kağıt üzerinde gerçekleştirebiliriz.
• İlk yapılması gereken İstenmeyen görüntü yada gürültü gelen bölümlerin perdelenmesidir.(Örneğin karşınızda mezarlık var görmek istemiyorsunuz yada gürültülü bir cadde geçiyor gürültüyü kesmek istiyorsunuz bahçenin o yöndeki sınırına bitki perdesi oluşturabilirsiniz. bunun için yüksek ve yoğun tekstürlü , herdem yeşil bitkiler seçmelisiniz. )
• Bitki seçerken ana prensip bahçe sınırına doğru büyük bitkiler eve yaklaştıkça da daha alçak bitkilerin seçilmesidir. Uzaktaki bitkiler yakındaki süs bitkileri için aynı zamanda fon oluşturacaktır.
• Bahçenizin en uygun yerine gölge elemanları düşünebilir, yürüme yolları yada süs havuzu ve varsa çocuklara bir oyun alanı için yer belirleyebilirsiniz.
• Bahçenizde sebze yetiştirmek için bir köşe ayırabilirsiniz, bu eve uzak ve çalılar yada ağaçlarla perdeleyeceğiniz bir yerde olmalıdır.
• Bahçenizin ana çerçevesini çizdikten sonra bitki seçimine başlayabilirsiniz.

Bahçenizi düzenlerken estetiğin kuralları geçerli olacaktır. Bunlar:
• Orantı (Gerek bitkiler ile Yapı arasında gerekse bitkilerin birbirileriyle orantılı olması. Örneğin küçük bir bahçede yapının yakınına dikilen büyük bir ağaç hem görsel ve hem de fonksiyonel olarak rahatsız edici olacaktır.)
• Uyum ( Yapı ile bahçe arasında ve bitkilerin birbirileriyle ilişkilerinde bir uyum olmalıdır. Bu uyum gerek tarz olarak gerek geometrik olarak ve gerekse renk olarak düşünülmelidir. )
• Simetri ( Simetride estetik anlamda insanda hoş bir duygu yaratır Örneğin: Bina girişine iki yana simetrik dikilen bitkiler )
• Denge (Oranlar , yapılar, kütleler ve boşluklar arasında bir denge oluşturmak göze güzel görünecektir.)
• Tarz ( Bahçenizin bir kişiliği olmalıdır. bitkilerin rastgele fırlatıldığı bir mekan olmaktan çok ,birbirine uyan ,benzer tarzda malzemelerin seçilmesiyle ve bu malzemelerinde bahçenin ve binanın mimari tarzıyla uyumlu olması ve uygun yerde kullanılması ile mümkündür. Örneğin bir japon bahçesinde kayrak taşı, salkım söğüt gibi malzemeler daha natürel ve rahatlatan bir ortam yaratmaya yönelik olup bu benzer mimarideki bir villanın bahçesinde çok uygun duracaktır.)
• Evin giriş yolunun iki yanına abartısız bir düzenleme yapılmalı ve asıl özen arka bahçeye gösterilmelidir.
• Eve uzak bölümlere büyük bitkileri yakınlara da küçük bitkileri seçmelisiniz. Bunu yaparken mesela salon yada mutfak
• penceresinden görünen bölüme kışında güzel görünen bitkileri düşünmelisiniz.
• İlk önce inşaat işleri tamamlanmalı daha sonra bitkilendirmeye başlanmalıdır.
• Toprak kötü ise üst toprak değiştirilebilir ve iyi drene edilirse sonuç alınabilir. Önce büyük ağaçlar , sonra çalılar ve nihayet yer örtücüler ve çiçekler dikilmeli ve en son çim ekimi yapılmalıdır. Çim sulaması zamanla bıktırıcı gelebilir bu anlamda istenirse çim ekiminden önce otomatik sulama tertibatı döşenebilir.
• Eve en yakın yerden bahçe sınırına gidildikçe bitki boyu büyümelidir.
• Bitkiyi tanımak önemlidir aldığınız bitki çok küçük olabilir fakat bitki materyali inşaat malzemesi gibi değildir, yıldan yıla değişir bitki seçerken büyüdüğünde alacağı şekil ve boy dikkate alınmalıdır.
• Küçük bitkiler daha ekonomik gelebilir ama bahçeyi ilk düzenlediğinizde bahçeniz bir şeye benzemeyebilir. Bu moralinizi bozmasın en geç 5 yıl içinde bahçeniz güzel görünmeye başlayacaktır.

Tüm bunlar düşünülürken bitki seçiminde bitkilerin iklim ve toprak istekleri, gölgeye töleransları göz önünde bulundurulmalıdır.

Çok özetle sunduğumuz bu bilgiler bahçenizi düzenlerken yardımcı olacaktır fakat toprak ve bitki bilgisi önemlidir. Doğru bitkiyi seçmek için mutlaka satın almadan önce bitki hakkında bilgi edinmelisiniz.

Kaynak: bahce.biz

Bir önceki yazımız olan Guller icin ideal dikim zamani. başlıklı makalemizde Dikim, Guller ve İçin hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

BAHÇE

Guller icin ideal dikim zamani.

Published

on

Guller icin ideal dikim zamani.

Guller icin ideal dikim zamani. Uzerinde 4 goz bulunan serce parmaginizdan ince dallarin alt kismini acili ust kismini duz olarak kesin. Alttaki iki gozun yaninda yaprak varsa makasla alin. Hazirladiginiz celikleri uygun saksilara iki goz topragin altinda kalacak sekilde dikin. Saksilari balkon veya bahcede yagmur alacak bir yerde birakin.

Bir önceki yazımız olan Gazanya çiçeği /Koyun Gözü ( Gazania ) Tam bir güneş çiçeğidir. başlıklı makalemizde (Gazania, Bir ve çiçeği hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

Trend Konular