Connect with us

Organik Tarım

Organik yöntemler ve malzemeler

Published

on

Bol kimyalı-zehirli ama topraksız...

Organik tarım nedir?

Organik tarım yerine ona karşı daha doğa ile uyum içinde çalışır. Bu doğal çevreyi veya yaşamak ve onunla çalışan insanlara zarar vermeden iyi mahsul verim elde etmek için teknikler kullanarak içerir. Aşağıdaki gibi organik çiftçiler kullanımı özetlenmiştir yöntemler ve malzemeler:

Iyi toprak yapısı ve doğurganlık tutmak ve oluşturmak için:

• Geri dönüşümlü ve kompost bitki atıkları ve hayvan gübrelerinin

• Doğru zamanda doğru toprak işleme

• Ürün rotasyonu

• Yeşil gübre ve baklagiller

Toprak yüzeyinde Malçlama •

Zararlıları, hastalıkları ve yabancı otları kontrol etmek için:

• Dikkatli planlama ve ürün seçimi

• dayanıklı bitkileri kullanımı

• İyi ekimi uygulaması

• Ürün rotasyonu

• zararlıları yemek yararlıdır yırtıcı Özendirme

• Artan genetik çeşitlilik

• Doğal böcek ilacı kullanma

Organik tarım da içerir:

• Su kaynaklarının dikkatli kullanılması

• İyi hayvancılık

Tarım için modern bir yaklaşım

Organik tarım gidiyor geleneksel yöntemlere 'geri' anlamına gelmez. Geçmişte kullanılan tarım yöntemlerinin birçoğu bugün hala yararlıdır. Organik tarım bu iyi alır ve modern bilimsel bilgi ile onları birleştirir. Organik çiftçiler doğa tarafından devralınacak kendi çiftliklerini bırakmayın, onlar doğa ile çalışmak için mevcut tüm bilgi, teknik ve malzemeler kullanıyoruz. Bu bağlamda

yol çiftçi doğası ve bitkileri ve hayvanların büyümek ve gelişmek tarım, arasında sağlıklı bir denge oluşturur.

Başarılı bir organik çiftçi olmak, çiftçi, bir zararlı olarak yapay bir kimyasal sprey bir ot ve her soruna çözüm olarak yer dışında her bitki her böceğe görmemeli. Amaç, tüm zararlıları ve yabani otlar ortadan kaldırmak için, ama kabul edilebilir bir seviyeye onları aşağı tutmak ve onlar sağlayabilir faydaların en iyi şekilde değildir.

Kombine teknikleri

Organik bir çiftlikte, her teknik normalde kendi başına kullanılabilir olmaz. Çiftçi onlara maksimum fayda için birlikte çalışmaya izin vermek aynı zamanda organik yöntemler bir dizi kullanabilirsiniz. Örneğin, yeşil gübre ve dikkatli bir yetiştirme kullanımı birlikte teknikleri kendi başlarına kullanılmalarından daha yabani otların iyi bir kontrol sağlar.

Neden organik tarım?

Organik tarım insanlar ve çevre için uzun vadeli faydalar sağlar.

: Organik tarım hedefliyor

• Uzun vadede toprak verimliliğini artırın.

• çevreye zarar vermeden kontrol zararlıları ve hastalıkları.

• emin olun su temiz ve güvenli kalır.

• çiftçi zaten kaynakları kullanın, böylece çiftçi tarım girdileri satın almak için daha az para gerekiyor.

•, besleyici yiyecek üretin iyi bir fiyata satmak için hayvan ve yüksek kaliteli ürünler için beslenirler.

Modern, yoğun tarım aşağıdakiler de dahil, pek çok sorunlara neden olur:

• Yapay gübre ve herbisit kolayca topraktan yıkanır ve nehirler, göller ve su yollarına kirleten edilir.

• kolayca rüzgar ve yağmur tarafından aşınmış bir düşük organik madde içeriğine sahip topraklarda suni gübreler sonuçlarının uzun süreli kullanımı.

• gübre bağımlılık. Daha büyük miktarlarda bitkileri aynı verim elde etmek için, her yıl ihtiyaç vardır.

• Yapay böcek ilaçları uzun süre toprakta kalmak ve sağlık sorunlarına yol, hayvanların ve insanların vücutlarında kurmak besin zincirine girebilir.

• Yapay kimyasallar fakir toprak yapısı ve havalandırma sonuçlanan ve besin kullanılabilirliğini azalan toprak mikro-organizmaları yok.

• Zararlıları ve hastalıkları onlar yapay pestisit dirençli hale olarak kontrol etmek daha zor hale gelir. Doğal düşmanlarının sayıları nedeniyle pestisit kullanımı ve habitat kaybı azalır.

ORGANİK TARIM ÜZERİNE ULUSAL PROJE (NPOF) belirgin özellikleri

Organik Tarım (NPOF) Ulusal Proje 10 inci Beş Yıllık Plan bu yana devam eden merkezi bir sektör programıdır. Planlama Komisyonu Rs.57.04 crore bir harcama ile 01.10.2004 tarihinden itibaren geçerli olan 10 inci plan döneminin geri kalan iki buçuk yıl boyunca pilot proje olarak planı kabul etmişti. Şeması aşağıdaki revize görev ile Rs.101.00 crore bir harcama ile 11 inci Planı devam ediyor:

Insan kaynakları geliştirme, teknoloji geliştirme, teknoloji, tanıtım ve kaliteli organik ve biyolojik girdiler, basılı ve elektronik medya aracılığıyla farkındalık yaratma ve tanıtım üretimi transferi dahil olmak üzere tüm paydaşların teknik kapasite oluşturulması yoluyla ülkede organik tarımın (i) yükselme.

Biyo-gübre ve standartların gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere ve görünümünde protokoller tutarak test Gübre (Kontrol) Sipariş (FCO), 1985, altında organik gübre (ii) Kanuni kalite kontrol gereksinimlerini araştırma, teknoloji ve kalite altında kalan organik girdilerin getiren gelişmeler kontrol

rejim.

Toprak sağlığı değerlendirme, organik girdi kaynak yönetimi ve pazar geliştirme için (iii) Kapasite bina.

1.1 Arkaplan

i. NPOF sonra Organik Tarım (NCOF) Ulusal Merkezi olarak yeniden ulusal bir ve altı bölgesel merkezler ile "Bio-gübre kullanımı ve Kalkınma Ulusal Projesi" subsuming 10. Planı yarısı ve altı Bölgesel Merkezleri sırasında bir pilot proje olarak hayata geçirildi Organik Tarım

(RCOF).

1.2 Stratejik Önemi

Muazzam başarıya rağmen bazı engeller, özellikle toprak, sağlık sorunları, toprak, sağlık göstergeleri üzerinde teknik bilgi alanında, vardı, uygun organik yönetim için küçük bir sistem ya da coğrafi konumları, girişler için kalite kontrol mekanizması ve uygun fiyatlı kalite güvence sistemi kırpma özgü yaklaşımlar ve marjinal çiftçiler.

Odaklı Yaklaşımı 1.3 Stratejisi

Toprak ve çevre 1.3.1, azalan girdi kullanımı verimliliği toprak sağlığını bozulan ve artan dengesizlikler çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve benimsenmesini gerektirir. Toprak organik sağlık ve biyolojik bakış açısıyla değerlendirme ve temel toprak sağlığı göstergelerinin belirlenmesi dikkat gerektirir.

Bugünkü aşamada organik tarıma destek vermek 1.3.2 için, bu, teknik kapasite oluşturmak, bilimsel bilgi üretmek ve kısıtlamaları ve bunları aşmak için stratejiler belirlemek önemlidir. (B) üretim, tanıtım ve organik girdilerin kalite kontrolü, organik (c) toprak sağlığı değerlendirme (a), bilimsel bilgi ve teknik kapasite geliştirme: organik tarım tanıtım ve teknik kapasite geliştirme üzerine önemli bir odak alınır esastır ve biyolojik perspektif; 3 araştırma ve yayılması yoluyla (d) teknoloji geliştirme ve bilgi üretme, (e) ürün kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi ve basılı ve elektronik medya aracılığıyla (f) kütle farkındalık oluşturma.

Mevcut haliyle Organik Tarım 1.3.3 Ulusal Proje ağırlıklı olarak teknik kapasite geliştirme, bilgi üretimi, teknoloji geliştirme ve yaygınlaştırma, standartlarının oluşturulması, girdi, üretim ve kalite kontrol kolaylaştırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, alternatif düşük maliyetli belgelendirme sisteminin geliştirilmesi üzerinde duruluyor ile PGS ve farkındalık yaratma

seminer / konferans ve tanıtım.

1.4 NPOF ve revize şeması aşağıdaki ile onaylanmıştır geniş

Amaç:

(I) kolaylaştırmak için, teşvik etmek ve ülkede organik tarımın gelişmesini teşvik.

(Ii) biyo-gübre, organik gübre, sürekli toprak sağlığı ve doğurganlık ve toprak organik karbonu iyileştirmek için kompost gibi besinlerin organik ve biyolojik kaynakların üretimini ve kullanımını teşvik etmek ve biyo-pestisit, biyo-kontrol maddeleri üretimini ve kullanımını teşvik etmek vb gibi alternatif

Organik tarımda girdiler.

(Iii) FCO şartının, biofertilizers ve organik gübre için kalite kontrol rejiminin uygulanması gibi düğüm ajansı hareket etmek.

(Iv) formüle ve diğer düzensiz organik ve biyolojik girişler için standartlar belirleme ve kalite kontrol mekanizması altında getirmek, standartları ve test protokollerini güncellemek / tanımlamak için.

(V), geliştirmek, korumak, düzenli etkinlik testi yapması ve istikrarlı sağlamak

biyo-gübre ve biyolojik girdili üretim sektörüne besin seferberlik ve bitki koruma için diğer yararlı mikroorganizmaların annesi kültürlerin kaynağı.

(Vi) kaynak yönetimi, organik sisteminde ve çiftlikte kısa dönem sertifika kursları için.

(Vii) düzenli eğitimler ve Gübre (Kontrol) Sipariş 1985 (FCO) uygulanması ile ilgili Devlet Hükümetlerin 'kalite kontrol analistler / müfettişleri için tazeleme kursları düzenlemek.

(Viii) sertifikalandırma sistemleri, organik yönetim eğitici eğitimi vermek için,

girdili üretim ve belgelendirme ve muayene kuruluşlarının, uzatma ajansları, çiftçiler, üretim yapan sektörler ve kuruluşlar ve girişler ve organik tarımın desteklenmesi için diğer ilgili yönleri üzerinde.

(Ix) uygulamaları paketinin gelişmesine köklü ve lider yerli uygulamalar, girdilerin ve teknolojileri doğrulama üzerinde araştırma başlatmak için.

(X), farklı tarım sistemleri, uygulamaları veya devletler altında biyolojik toprak sağlığı değerlendirilmesine yönelik çalışmalar / araştırmalar başlatmak için.

Basılı ve elektronik medya aracılığıyla bilgi, organik tarım ve yaygınlaştırılması tüm yönleriyle ilgili olarak, merkezi bilgi ve veri toplama merkezini hareket etmek (xi).

(Xii) eğitim edebiyat Yayın, Üç Aylık Organik Tarım Bülteni, Yarım yıllık Biyo-gübre Bülten ve doğrulanmış ve belgelenmiş yerli uygulamalar.

Standartlar formülasyon, uygulama protokolleri tasarımı, değerlendirme ve 4 gözetim açısından mevcut sertifikasyon sistemleri (xiii) Teknik destek. Böyle PGS gibi alternatif çiftçi grubu merkezli düşük maliyetli sertifikasyon sisteminin politika, uygulama ve izleme desteği.

Seminer / konferans / fuar ve basılı ve elektronik medya aracılığıyla tanıtım yoluyla (xiv) Farkındalık oluşturma.

(Xv) değerlendirmede Merkez ve Eyalet Hükümetleri Destek ve çeşitli organik tarım programlarının izlenmesi.

NPOF 1.5 Onaylı Bileşenleri

1.. NCOF / RCOFs devamı

(A) NCOF / RCOFs sürdürülmesi ve güçlendirilmesi

NCOF ve RCOFs yapı (b) İnşaat

2. Kurulması için Sermaye Yatırım Teşvik:

a. Meyve ve Sebze Atık / agro-atık Kompost Üretim Üniteleri ve

b. Biyo-gübre ve Bio pestisit üretim Üniteleri

3. Kalite kontrol rejiminin ve organik ve biyolojik girişler için teknik destek geliştirilmesi ve uygulanması

a. Biofertilizer ve Organik Gübre Kalite Kontrol Analizi

b. Diğer organik girdiler için kalite kontrol rejiminin gelişimi

c. Mikroorganizmaların doğrulanmış suşları geliştirme, bakım ve besleme

4. Eğitimlerin ardından yoluyla insan kaynaklarının geliştirilmesi

a. Organik tarım konusunda Sertifika Kursu

b. Analistler için tazeleme Eğitim kursu

c. Eğitmenler eğitimler

d. Organik Tarım Tarla görevlileri / Uzatma Görevlilerinin Eğitimi

e. Eğitimciler için uluslararası eğitim / exposures

5. Biyolojik toprak sağlığı değerlendirilmesi ve organik besin kaynak haritalama için kapasite geliştirme

6. Teşvik ve Destek Araştırma, çalışmalar ve / veya uygulamalar, giriş ve yönetim protokollerinin organik paket anketler vs

7. Bülten Yayın, Eğitim kılavuzları ve edebiyatı vb ve organik tarım ve girişlere ilişkin verilerin toplanması

8. Düşük maliyetli alternatif sertifikasyon-Katılımcı Güvence Sistemi (PGS) için kapasite geliştirme

9. Yeni Girişimler, Pazar Geliştirme, Farkındalık Oluşturma ve Tanıtım ve değerlendirme 5

10. Değerlendirme ve Orta ve Eyalet Hükümetleri organik tarım düzenleri / programların izlenmesi

Şemasının 1.6 Finansal harcama

Organik Tarım Ulusal Proje Tablo-I'de listelenen gibi çeşitli bileşenler için Rs.101.00 crore toplam harcama ile 11. Beş Yıllık Plan döneminde devamlılığı için onaylanmıştır ve Tarım Bakanlığı ve İşbirliği (DAC), Bakanlık tarafından yürütülecek Organik Tarım Ulusal Merkezi, (NCOF) Ghaziabad ve üzerinden Ziraat altı Organik Tarımın Bangalore, Bhubaneshwar, Imphal, Hisar, Jabalpur ve Nagpur bulunan (RCOF) Bölgesel Merkezleri.

 

 

 

 

 

 

 

Organik Tarım

Balkonda ve saksıda püf nokta, kiraz domates yetiştiriciliği

Published

on

Merhaba bostan severler,

Bu yazımda sizlere saksıda domates nasıl yetiştirilir ve püf noktaları nelerdir bunlardan bahsedeceğim.

Öncelikle domates tohumlarını nereden ne nasıl temin edebilirsiniz.

Domates tohumlarını hazır paket almaktansa bildiğiniz Anadolu domatesinin çekirdeklerini bir peçete veya kağıt havluya sarıp kurumasını bekleyin. Çünkü en güzel tohumların ekim ayı mart ortasıdır.Anadolu domatesinden kastım hem organik hemde GDO suz domates olması yetiştireceğiniz domatesin verimliliği açısından önemlidir.Saf temiz bir ırk domates olursa daha faydalıdır.Tabiki isteyen çeri veya orjinal adıyla cherry de yatiştirebilir.

Tohumlarınızı kağıt havlu veya peçeteye sarıp kuruttuktan sonra ekmek istediğiniz zaman tohumları direk alabilirsiniz. Etrafında kurumuş peçete artıkları fazla bir sorun oluşturmaz.

Öncelikle tohumları çimlendirebileceğiniz  bir kap ayarlamanız gerekmekte. Bu nasıl olur, isterseniz büyük marketlerde bunları için küçük kuyucuklardan oluşan hazır olanları var. Bana göre fazla masraf yapmaya gerek yok. Bakkaldan elinizdeki tohum adedi kadar plastik veya köpük bardak alabilirsiniz. Daha ucuz.

Her bardağın altına kalın yorgan iğnesi ile 2-3 adet delik açıyoruz.

Daha sonra kaliteli bir torf yani orman toprağını elinizdeki plastik bardakların yarısını biraz geçene kadar dolduruyoruz.

Önceden hazırladığınız tohumları her bardağa bir adet gelecek şekilde toprağın üstüne bırakıyoruz. Daha sonra üzerine 1 cm yi geçmeyecek şekilde toprak daha döküyoruz.

Tohum ekme yöntemini daha farklı da yapabilirsiniz. Her bardağın 3/4 üne kadar toprak doldurup, parmağınızla 1 cm derinliğinde çukur açıp tohumu içine de atabilirsiniz. Buradaki amaç tohum çimlenmeyebaşladığında toprağın üstüne çıkamayacak kadar ne derinde olsun , nede çok yukarılarda olsun. 1 cm iyi bir tohum ekme mesafesidir.

Bu işlemlerden sonra tohumlar üste çıkmayacak şekilde bardaklarınızın üzerinden su döküyoruz ve karanlık bir ortamda tohumlarımızın çimlenmesini bekliyoruz. Aslında karanlıkta kalmasa da olur. Ben gün ışığında çok fazla tohum çinlendirdim.

Saksıda Domates

Saksıda Domates

Tohumlar ortalama bir hafta içerisinde çimlenmeye başlar ve 10. günün sonuna doğru hemen hemen her tohum çimlenmiş olur.

Bu zamanlar tohumun cinsine, ortam sıcaklığına, nemine göre değişiklikler gösterebilir.

Tohumlar çimlenene kadar gün aşırı toprağın nemine bakıp azar azar sulama yapabilirsiniz.

Domates tohumları çimlendikten sonra yaklaşık 3-4 cm boy uzunluğuna erişmeleri 2-3 haftayı alır. Bu aşamadan sonra tohumların rüzgar, soğuk ve diğer dış etkenlere karşı daha dirençli olabilmesi için bulunduğu plastik bardaktan çok fazla köklerine zarar vermeden yerinden alıp daha geniş ve derin bir saksıya veya saksı işlevini görebilecek bir kaba dikiyoruz.

Burada önemli olan fideleri dikerken eğer imkanınız var ise her saksıya bir adet olmak üzere teker teker fideleri dikmektedir. ada büyük saksıya fidenin her bir yanından 15-20 cm en az mesafe ile diğer fideleri dikmektir.

Buradaki amaç domates diğer fide ile fazla yakında olmayı sevmez. Biraz boşluk bırakmanız, hatta tek başına ekmeniz domatesten alacağınız verimi üst noktalara taşır.

Domates fidelerinizi ektikten yaklaşık bir kaç ay sonra 20-25 cm boy uzunluğuna erişmeye başlarlar. Bu arada unutmadan domates sürekli olarak belirli zamanlarda sulanmayı sever ve mutlaka gölgede sulayın. Örneğin her sabah 7 de veya her akşam 7 gibi.

Önemli olan sulama zamanınızın aynı olması ve gölgede olması.

Domates fideleriniz ekimden yaklaşık 2 veya 3 ay içerisinde çiçek açmaya başlar. Bu kısım çok önemli. Domateslerinizi gün aşırı takip edin. Çiçek açmaya başlayacağı zaman mutlaka gübre vermelisiniz. Çünkü verimi en çok etkileyen faktörlerden birisidir.

Domates fidelerinize çiçek açmaya başladığından itibaren ve sonraları belirli aralıklarla gübre vermelisiniz.

Peki gübre nasıl olmalı ve nereden temin edebiliriz.Gübre ; genellikle otla beslenen hayvanların katı atıklarıdır.

Örneğin mal gübresi, koyun gübresi,tavuk,kuş gübresi gibi.

Ben en çok kullandığım yöntemden bahsetmek istiyorum.

Ben genellikle az olarak tavuk ve daha büyük kısmını da kuş gübresinden kullanıyorum.

Kanatlı hayvanların idrar atma gibi bir durumları olmadıkları için tüm atıklarını katı atık olarak atarlar ve bitkilerin ana besin kaynağı olan N Azot yönünden çok zengindirler. Azot ise bir protein artığıdır.

Gelelim bu kuş gübresi nereden temin edilir ve nasıl kullanılır;

Kuş gübresi varsa komşunuzun veya sizin bir muhabbet kuşu ondan, balkonunuza gelen ve köşelere dışkılarını bırakan güvercinlerden, kümesleri olup da tavuk besleyenlerden.

Bu saydıklarımın hepsinin gübresi olur ve çok işe yarar.Bu elde ettiğiniz gübrelerin kullanımı çok önemli.  Domates fidelerine verdiğiniz gübre miktarı fazla olursa hepsini yakabilirsiniz.

Onun için benim belirlediğim bir ölçü var. Yarım litrelik bir pet şişesinin içerisine 1 cm yüksekliğe ulaşana kadar kuş gübresi doldurun ve ağzına kadar su ile doldurun. Daha sonra gübreler iyice ıslanıp dağılana kadar çalkalayıp bir gün bekletin.

Ertesi gün suyun yeşil bir renk aldığını göreceksiniz. Bu suyu 2-3 günde bir domates  fidelerinizin toprağına çalkalayarak döküyorsunuz.

Bu işlemi domatesten verim aldığınız sürece yapabilirsiniz. Hiç bir sıkıntı olmaz.

Gübrelerin kullanımıyla ilgili diğer bir yöntemde , gübreleri biraz ezip çok az olacak şekilde toprağın üzerine bırakmak. Her sulamada azar azar o gübre toprağa işleyecektir.

Domates fidelerinize bu işlemleri uyguladıktan sonra, her salkımdan 4-5-6 adet domatesin çıktığını göreceksiniz.

Domateslerinizi el ile değilde bir makas ile dallarına zarar vermeden almanız domatesin strese girmemesini sağlayacaktır.

Umarım faydalı bir makale olmuştur.

Continue Reading

Organik Tarım

Anadolunun kaybolma tehlikesi altındaki tohumları kapınıza kadar getirdik

Published

on

Anadolunun kaybolma tehlikesi altındaki tohumlar kapınıza kadar getirdik

Anadolu’nun kaybolma tehlikesi altındaki binlerce yıllık atalık tohumları şimdi bahçenize, balkonunuza, tarlanıza, saksınıza kadar getirdik
Organik tohum demek, Ziraat Tv demek..

Continue Reading

Organik Tarım

Tohumdan tohuma yaşam döngüsü. Sonsuz bir yaşam

Published

on

Aslında her düşünce, her davranış birçok tohum içerir. Bu tohumların doğallıkları; taşırken, saklarken

Tohumu ve onun döngüsünü anladığımızda her şey değişecek bizim için! Dünyada yaşamın mucizevî dönüşümünü gözümüz ile görmemiz için tohumdan tohuma yaşam döngüsüne bakmak izleyebileceğimiz en kolay yol.

Bir tohum yaşamın sonsuzluğunu temsil eder. Onun ürettiği bir sürü meyve, bitki ve sayısız tohumun çoğu tükense, yenip yutulsa ve sadece bir adet sağlıklı tohum kalsa bu yeni bir yaşamı başlatmak için yeterlidir. Her tohum, kendisini her nesilde yenileyip çok değişken koşullara ayak uydurarak sürekliliğini sağlamak üzere sonsuz bir yaşamı temsil eder.

Aslında her düşünce, her davranış birçok tohum içerir. Bu tohumların doğallıkları; taşırken, saklarken, paylaşırken ve ekerken gösterilen özen, geleceğimizi belirler. Biz de bir tohum idik kısa bir süre önce… Tohuma can veren bütünü ve varlık şeklini sadece Azot, Potasyum Fosfat, mineraller ve hatta genler ile açıklamak, kontrol etmek hele hele geliştirmek, bizim yeti ve kapasitemizin çok üstündedir.

Bizim tohumlar için yapabileceğimiz en büyük iş; onlara sadakat göstermek, onları elimizde geleceğimizi tutuyor olmanın getirdiği sorumluluk ile saklamak, taşımak, paylaşmak, takas etmek ve sağlıklı toprakla, suyla tekrar tekrar buluşturmak olabilir ancak.

 

Continue Reading

Trend Konular