Connect with us

SEBZECİLİK

Örtü Altu Dometes Yetiştiriciliği & Tohum Ekimi ve Fide Yetiştirilmesi

Published

on

.2.1. Çeşit seçimi 3.2.2. Uygun tohum seçimi 3.2.3. Yetiştirme Mevsimi 3.2.4. Harç ve Harcın hazırlanması 3.2.5. Harcın dezenfekte edilmesi 3.2.6. Tohum Ekimi ve Fide Yetiştirilmesi 3.2.7. Toprağın dikime hazırlanması 3.2.8. Sıcaklık İsteği 3.2.9. Havalandırma

 

             BÖLÜM :1 GİRİŞ

           BÖLÜM :2 PROJE ÖNCESİ DURUM

           BÖLÜM :  3 PROJE

                              3.1.Projenin Gerekçesi ve Amacı

                              3.2. Teknik Bilgiler

                              3.2.1. Çeşit seçimi

                              3.2.2. Uygun tohum seçimi

                              3.2.3. Yetiştirme Mevsimi

                              3.2.4. Harç ve Harcın hazırlanması

                              3.2.5. Harcın dezenfekte edilmesi

                              3.2.6. Tohum Ekimi ve Fide Yetiştirilmesi

                              3.2.7. Toprağın dikime hazırlanması

                              3.2.8. Sıcaklık İsteği

                              3.2.9. Havalandırma

                              3.2.10.Nisbi nem

                              3.2.11.Gübreleme

                              3.2.12.Hormon kullanımı

                              3.2.13.Drenaj

                              3.2.14.Hastalık ve zararlılarla mücadele

           3.3. Proje Faaliyetleri

                              3.3.1. Yatırımlar

                              3.3.1.1.İnşaat İşleri

                              3.3.1.2.Alet Ekipmanlar

                              3.3.1.3.Genel Giderler

                              3.3.1.4.Beklenmeyen Giderler

                              3.3.1.5.Toplam Yatırımlar

                              3.3.İşletme Dönemi Giderleri

                              3.3.2.1. Girdiler

                              3.3.2.2. Personel ve işçilik

                              3.3.2.3. Bakım onarım

                              3.3.2.4. Satış giderleri

                              3.3.2.5. Toplam İşletme Sermayesi

           3.4. İşletme Gelirleri

           3.5.Ekonomik ve Mali analiz

                              3.5.1. İşletme gelir ve gider tablosu

                              3.5.2. İşletme Gelir ve Gider Tablosu (Finans öncesi)

           3.5.3. Projenin finansmanı

           3.5.4. Kredi Geri Ödeme Planı

BÖLÜM 4 –SONUÇ

                              EKLER:

 1. -Projede Yer Alacak Çiftçi Listesi

 

          BÖLÜM 1. GİRİŞ:

 

            İklim koşullarının etkisiyle,ülkemizin hiçbir yerinde sebzelerin dışarıda bütün bir yıl boyunca aralıksız yetiştirilmesine imkan yoktur. Bu nedenle yazlık ve kışlık taze sebzeler yılın ancak belirli aylarında yenmektedir. Sebzelerin taze olarak devamlı tüketilmemesi dolayısıyla yetersiz beslenmeler , insan organizmasında çeşitli düzensizlikler ortaya çıkarmakta ve insan sağlığını büyük ölçüde tehdit etmektedir.

            Sebzelerin çoğu soğuğa karşı duyarlıdır,iklimin elverişsiz olduğu koşullarda bunların dışarıda yetiştirilmesi mümkün değildir. Sebzelerin dışarıda yetiştirilemediği aylarda halkın taze sebze ihtiyacını karşılamak ve daha ucuz sebze tüketimini dağlamak önem arz etmektedir. Bu da ancak örtüaltı sebzeciliği ile sağlanmaktadır.

            Ülkemizde seracılık, yıllık güneşli(açık) geçen gün sayısının daha fazla olduğu Akdeniz,Ege ve Marmara kıyı şeridine dağılma ve gelişme göstermiş,son yıllarda Güneydoğu illeri ile geçit bölgelerinde yer alan Çankırı,Kastamonu,Ordu,Kütahya,Eskişehir,Uşak gibi illerde ise ilkbahar dönemi yetiştiriciliğinde ilk ve son donların sebzeciliğe olumsuz etkilerini önlemek amacı ile yüksek tüneller tesis edilerek sera döneminden tarla dönemine geçişte domates,hıyar,marul,tere,roka,taze soğan ve kesme çiçek yetiştiriciliği açığı kapatılmaya çalışılmaktadır.

            Türkiye seracılığı incelendiğinde,genelde küçük alanlara sahip aile işletmelerinin çokluğu dikkat çekmekte ve mevcut sera alanlarının yarısına yakınında domates üretimi yapılmaktadır.

 

            BÖLÜM 2.PROJE ÖNCESİ DURUM

 

             Üç kişilik bir aile işletmesi esas alınmış olup, üretime bizzat katılabilecek işgücü sayısı iki olarak kabul edilmiştir. İşletmede proje öncesi tarla domates üreticiliği yapılmaktadır.

            İlimiz Ege Bölgesi ile Orta Anadolu Bölgesi arasında bulunan batı geçit kuşağında yer almakta olup ortalama rakım 950 m’dir. Ege Bölgesi iklim karekterlerini taşıyan Simav Gediz, Hisarcık ilçelerimizde son kırağılar 10-15 Nisan tarihleri arasında bitmesine rağmen İç Anadolu iklim karekterlerini taşıyan Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ilçelerimizde 07-20 Mayıs tarihlerinde olumsuz etkilerini sürdürebilmektedir. İlk kırağıların başlangıç tarihleri ise  01-20 Ekim tarihleri arasında değişiklik göstermektedir. Nisan ayı sıcaklık ortalaması 9,15  C, en düşük sıcaklık –3,15 C, toprak sıcaklığı ortalaması 3,7 C, ekim ayı sıcaklık ortalaması 11,5 C, toprak sıcaklığı ortalaması 5,3 C ortalama nispi nem % 68,5, yıllık güneşli (açık) gün sayısı 93 gün, sisli gün sayısı 46 gün, karla örtülü gün sayısı 24 gündür. Hakim rüzgar yönü güney ve hızı saati 25.2 km’dir. (son 5 yıllık ortalama)

            Bu klimatolojik değerler gözönüne alınarak açıkta yetiştirilen domates bitkisinin vejetatif ve generatif  gelişme dönemleri 20 Mayıs – 01 Ekim tarihleri arasında ( 130gün ) sıkıştığı için İç  Anadolu iklim karekterlerini taşıyan ilçelerimizde  1-3 hasat yapılabilmekte, Ege Bölgesi iklim karekterlerini  taşıyan ilçelerimizde ise 8-10 hasat yapılabilmektedir.

            Projede; gerek açıkta, gerekse örtüaltında Kütahya il ortalaması domates verimi dikkate alınmıştır.

            İşletmede domates verimi 3000 kg/da olarak  alınabilmektedir. Buna göre işletmenin  proje öncesi geliri aşağıda hesaplanmıştır.

 

Tablo 1: Proje öncesi üretim giderleri : ( Birim fiyatları Nisan 2005 piyasa cari fiyatlarıdır)

 

            Gider Kalemleri                                1000 m2 için Gider Tutarı YTL

            İlk sürüm                                            15.

            Tırmık, taban, sürgü                           15.

            Ticari gübre                                        50.

            Çiftlik gübresi (1 ton)                        70

            Fide (750 adet)                                 500.

            Dikim                                                 20.

            Sulama (4 kez)                                   20

            Çapa,boğaz doldurma                                   25.

            Zirai mücadele                                   25.

            Hasat                                                  30.

            Nakliye                                              30.                                        .

 

T O P L A M                      800 YTL  (1000 m2 için)

 

            Proje Öncesi Üretim Geliri:

 

            3000 kgX 50.Ykrş/Kg = 1.500.YTL (1000 m2 için)

    

            Proje öncesi kar:

 

            1.500.YTL – 800. YTL = 700. YTL  (1000 m2 için)

            BÖLÜM : 3. PROJE

            3.1 Projenin Gerekçesi ve Amacı

            Ülkemizde tarım süratle artan nüfusumuzun yiyecek ve tarımsal ürün ihtiyaçlarını karşılayacak tarıma  dayalı sanayimizin istediği vasıfta hammadde ihtiyacını devamlı bir şekilde temin edecek ihracatımızda önemli bir yeri olan tarımsal ürünleri yetiştirecek ve sanayimizin gelişmesi için yıldan yıla artan döviz ihtiyacını karşılayacak olan çok önemli bir kaynaktır.

            Tarım ülkeleri arasında yer alan Türkiye halen birim alandan elde edilen üretimde gelişmiş ülkeler rakamlarının altında bulunmaktadır.  Bu durumu en kısa zamanda düzeltmek zorundadır. Tarımda verimin 2-3 misli artırılması ise; eskstansif olarak faaliyette bulunan tarım işletmelerinin entansif tarıma yönlendirilmesi ile mümkündür.

            Entansif tarıma geçişte girdilerin öneminin yanı sıra yapılacak tarımsal faaliyetlerin projeye dayalı olarak yürütülmeside büyük önem arz etmektedir.

            Hazırlanan bu proje ile; metorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, yağış , sis ve rüzgarla yayılabilen hastalıkların önüne geçmek işgücü kullanımını yıl içine dağıtmak köyden kentlere göçü önlemek çevresine yayım yapabilme özelliğini taşıyan seçilmiş çiftçilerle ortaklaşa çalışıp köylerde önder çiftçi topluluklarının oluşmasını hızlandırarak yetiştirme tekniklerinin yayımını yapmak birim alandan alınan verimi artırarak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmesi ve dolayısıyla sosyo-ekonomik yapısının iyileştirilmesi amaçlandırılmıştır.

 

            3.2.Teknik Bilgiler:

           

            3.2.1. Çeşit Seçimi: Bölgenin ekolojik durumu, toprak yapısı,  seranın ısıtma imkanlarının bulunup bulunmadığı, hastalık ve zararlılar ile yetiştirme dönemi dikkate alınarak çeşit seçimi yapılmalıdır.

            3.2.2. Uygun tohum seçimi : Üretici karar verdiği çeşidin tohumunu en güvenilir kaynaktan temin etmelidir. Bayat, eski ve kötü şartlarda depolanmış tohumlarda çimlenme oranı düşeceğinden üreticinin elde edeceği fide sayısıda düşük olacaktır. Üretici mutlaka uzmanlara sorarak güvenilir ve  sertifikalı tohum temin etmelidir.

            3.2.3. Yetiştirme mevsimi: Kütahya şartlarında yüksek tünellere fide dikim tarihi Simav,Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane ve Emet ilçelerinde 05-10 Nisan Tavşanlı,Domaniç, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Kütahya Merkez İlçelerinde  20 Nisandır.

            Isıtılabilen seralarda yapılan tek mahsul yetiştiriciliği domateslerin hasadı Haziranda sona  ermekte ve bu dönemde tarla domatesi henüz başlamadığından yüksek tünel yetiştiriciliğinde Haziran sonundan itibaren domates alınabilmekte ve yüksek fiyatlardan pazarlanabilmektedir. Ayrıca tarla domatesinin bitiminden itibaren yaklaşık 1 ay süre ile domates hasadı devam edebilmektedir.

            3.2.4 Harç ve Harcın hazırlanması: Sera domates üretiminde harç tohumun ekimi çimlenmesi ve fide haline gelmesinde kullanılan ortamdır.

            Harç olarak toprak, kum, yaprak çürüntüsü, turba yosunu, sphagnum yosunu, perlit, torf, vermikulit veya bunların değişik kombinasyonlarından oluşan karışımlar kullanılmaktadır.  Kullanılacak ortamın fiziksel özelliklerinin iyi olmasının yanı sıra ucuz olarak temin edilmeside çok önemlidir.

            En çok kullanılan ortam 2 kısım tınlı toprak, 2 kısım turba yosunu, bir kısım kumdur. İyi kalite tınlı toprak bulunamadığı takdirde 5 kısım ince elenmiş yaprak çürüntüsü, 2 kısım turba, 1 kısım ince dişli kum, 1 kısım pelit,  1 / 2 kısım yanmış ve elenmiş ahır gübresi karıştırılarak hazırlanan harcın her bir metre küpüne 5 kg kireç taşı, 540 gr magnezyum sülfat, 185 gr potasyum nitrat, 340 gr  süper fosfat katılarak iz elementlerle de takviye edilmelidir. Harcın Ph’sı 5,6 – 6,8 arasında olmalıdır.

            3.2.5.Harcın Dezenfekte Edilmesi: Genel olarak fide harcının dezenfeksiyonunda sıcak kuru hava buhar ve sıcaksu kullanılmakta veya methvi bromide ile dezenfekte edilebilmektedir.

            Fide harcının dezenfeksiyonu için önce harç uygun bir zemine, tercien beton üzerine 20-30 cm yükseklikte serilir. Üzeri sağlam, hava geçirmez, deliği olmayan plastik bir örtü ile tamamen kapanır. İçerisinde metre kareye 50-70 gr hesabı ile methyl bromid tüpleri patlatılarak verilir. Toprak sıcaklığı  10-15 derece ise 48 saat, 15 derecenin üzerinde ise 24 saat sonra örtü açılarak harç karıştırılır ve gazın uçması sağlanır. Tohum ekimi en az 3 gün sonra yapılmalıdır.

            Harç Formalin kullanılarakta dezenfekte edilebilir. 1 lt formalin 49 lt su ile karıştırılıp 1 m2 alana 10 lt  verilir. 3-4 gün sonra tohum ekimi  yapılabilir, fide harcı dezenfekte edildikten sonra dışarıdan rüzgar ve diğer mekanik yoldan gelebilecek enfeksiyonlardan korunmalı ayrıca sera toprağıda dezenfekte edilmelidir.

            3.2.6 .Tohum Ekimi ve Fide Yetiştirilmesi: Örtüaltı domates üretiminde ilk safha olan harç hazırlanıp çimlendirme viyollerine doldurulduktan sonra  tohum ekimi ile üretime başlanır. Viyoller daha önce mutlaka sterilize edilmelidir. Viyollerin her gözünün alt kısmında fazla suya akıtmak için bir parmak genişliğinde delik bulunması gereklidir. Tohum ekimi yapılacak harç tavlı olmalıdır. Her göze birer adet tohum konduktan sonra üzerine çok hafif bastırılarak alt delikten su çıkana kadar sulanmalı ve üzerleri nem kaybını önleyecek şekilde örtülmelidir. Çimlendirme viyolleri gündüz 18-20 C ve gece 12-15 C’de tutulmalı üzerleri ilk 2-3 gün örtülen viyollerde çimlenme başlar başlamaz bol ışıklı bir yere alınmalıdır. Aksi halde sarı renkli uzun ve cılız fideler meydana gelir. Sulamalar tercihen sabahları yapılmalıdır. Öğleyin ve yakıcı sıcaklarda yapılan sulamalardan kaçınılmalıdır. İyi bakım şartlarında 30-35 günde fideler şaşırtmaya gelirler bazı hallerde uygun sulamalara rağmen fidelerin cılız büyüdükleri görülebilir. Bunun nedeni fide harcının yeterli besin maddesi ihtiva etmemesi olabileceği gibi besin maddelerinin  herhangi birinin yeterince alınamamasından da kaynaklanabilir. Bu durumda 10 lt suya 150 gr triple süper fosfat ve 200 gr potasyum sülfat eritilerek 10 misli sulandırılıp  fideler sulanmalıdır. Fidelerin daha fazla ve yeterli ışık alarak pişkinleşebilmesi için yapraklarının birbirine değememesi ve aralarında 10-12 cm aralık bulunması gereklidir.

            3.2.7.Toprağın Dikime Hazırlanması,Dikim ve Bakım: Toprağın dikime hazırlanmasında en önemli iş dikim öncesi yapılan sulamanın zamanını tayin etmektir. Dikimde tek ve ilkbahar yetiştiriciliğinde topraktaki tav tam olmalıdır. Sonbahar yetiştiriciliğinde ise bilhassa kumlu topraklarda ağır tavda iken toprak işlenip dikime geçilmelidir.

            Sürümden önce toprak analizi sonuçlarına göre temel gübreleme yapılmalı sürümden sonra tek ve ilkbahar yetiştiriciliğinde 3-5 gün beklenerek toprağın oturması sağlanmalıdır. Sonbahar mevsiminde ise beklemek doğru değildir.

 • Dikim Kuzey-Güney doğrultusunda yapılmalıdır. Bitkilerin ışıktan eşit şekilde yararlanabilmeleri için yüksek tüneller ve seralarında aynı doğrultuda inşa edilmeleri şarttır.
 • Dikimde çift sıralar dikim sistemi tercih edilmelidir. Bakım işlerini kolaylaştırması açısından çift sıra arası 50cm,sıralar üzeri seçilen çeşit özelliğine göre 40-50cm olmalıdır.
 • Dikim tek ve ilkbahar yetiştiriciliğinde bilhassa ağır topraklarda sırta,sonbahar yetiştiriciliğinde ve kumsal topraklarda düze yapılmalıdır.
 • Dikimden birkaç saat önce viyollerdeki fideler bolca sulanmalı ve dikim esnasında toprağı ile birlikte viyolden çıkarılarak yetiştirme ortamına dikilmelidir.
 • Derin dikimden kaçınılmalıdır.
 • Domates fidelerinin dikimi sırasında fidelere tütün mozaik virüsü sigara içenlerin elleri yardımıyla bulaştığından işçilerin elleri sabunlu su ile mutlaka yıkattırılmalı,bu hususa budama konusunda da dikkat edilmelidir.
 • Dikimle birlikte (tercihen bakırlı preparatlarla hazırlanan) can suyu verilmelidir.
 • Dikimden 3-5 gün sonra damla sulama sistemi ile sulama yapılıyorsa sistem çalıştırılarak sulama yapılmalı,salma sulama yapılacaksa dar arada oluşturulacak tavaya salma sulama yapılmalıdır.
 • Birinci sulamadan sonraki birkaç gün içerisinde çapalama yapılarak özellikle geniş ara çapalanır. Çapalamadan sonra domatesler 1’lik naylon iplerle askıya alınır.
 • Fide sulamasından sonra ikinci sulama ana sulama (mahsül sulaması) domateste 2-3 döl olunca,büyüme noktası incelince ve yaprak rengi koyulaşınca yapılır.
 • Örtü altı yapıları ve seralarda sık sık bitkiler kontrol edilerek ipe sardırma,koltuk alma işlemleri yapılmalıdır.
 • Koltuk alma işlemi,koltuktan çıkan sürgün 7-10cm büyüklüğe ulaştığında elle kırılarak yapılmalıdır. Bu işlem sürgün küçükken yapılırsa aynı noktadan ikinci bir sürgün çıkar,geç yapılırsa bitkide büyük bir yara açılmış olur ve aynı zamanda bitkinin özsu kaybına neden olur.
 • Sulamada genel kaide,toprak yüzeyinde kısmi kurumalar görüldükçe sulama yapılmalıdır.

3.2.8. Sıcaklık İsteği: Domates tohumunun çimlenmesinde en uygun hava ile toprak sıcaklığı 20-22 C’dir. Bu sıcaklık şartlarında ekimden,çimlenmeye kadar yaklaşık 10 gün geçer. Takip eden günlerde toprak sıcaklığı 15 C,hava sıcaklığı 18-20 C gece ise 12-14 C olmalıdır.

      Domates sıcaklığı ve ışığı seven bir bitkidir. Işıklanmanın iyi olduğu  devrelerde özellikle fide dikiminden sonra sıcaklık isteği 27-30 C’dir. Sonbahar ve kış aylarını kapsayan sonbahar ve tek mahsul yetiştiriciliğinde sık sık meydana gelen ışık şiddeti azalmalarında ısıtma sağlanan yüksek sıcaklıklarda bitkiler ince ve zayıf gelişir. Bu nedenle ilimizdeki yıllık güneşli (açık) geçen günler ortalamasının çok az oluşu seracılığı olumsuz etkilemekte ve ilkbahar yetiştiriciliği yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

      Domates bitkisi çok kısa bir süre donma noktası civarına kadar dayanabilirse de minimum sıcaklık 10 C’nin altına düşürülmemelidir.

      3.2.9. Havalandırma: Yeterli bir havalandırma için bölgelere göre çatı havalandırma alanı sera üretim alanının yaklaşık %16-20’si kadar,yan havalandırmalar alanı ise bunun asgari yarısı kadar olmalıdır. Havalandırmada genel ilke sera içerisindeki aşırı sıcaklığı ve nemi dışarı atabilecek büyüklükte olmalıdır.

4.2.10. Nisbi Nem: Hava nisbi neminin domates için %70 olması gerekir.Günlük sapmalar dikkate alındığında %50-80 nisbi nem uygundur.

      3.2.11. Gübreleme: Yetiştirici dikimden önce toprağını analiz ettirmişse laboratuar tavsiyelerine uygun bir gübreleme yapmalıdır. Seralarda dikimle birlikte fosfor ve potaslı gübreler taban gübresi olarak verilir. İlk salkımdaki meyve çapları 1-2cm’yi bulduğunda azotlu gübreler sulama suyu ile birlikte verilmeye başlanır. Azotlu gübre uygulamaları düşük ısıda yapılıyorsa potaslı gübre ile birlikte verilmelidir. Ayrıca domates yetiştiriciliğinde dekara 5 ton iyi yanmış çiftlik gübresi uygulaması ticari gübre kullanımını azalttığı gibi;kalitenin yükselmesine ,verimin artmasına ve toprak yapısına olumlu etkiler sağlamasına yardımcı olmaktadır

      3.2.12. Hormon Kullanımı: Domates çiçeğinin tozlanması;uygun iklim şartlarında,böcek ve rüzgar yardımı ile gerçekleşmekte bu da kapalı alanlarda her zaman mümkün olamamaktadır. Bu taktirde meyve tutumunu sağlamak amacı ile Tomatotone,Tomaset 2-4 D gibi hormonlar çok düşük konsantrasyonlarda kullanılarak (2-2.5 ppm) hazırlanan eriyikler  500cm3’lük temiz bir kap içine doldurulur ve domates salkımları 2-3 çiçek açtığında bu eriyik içine bir defa bandırılır. Hormon uygulanan domateslerin çekirdek evleri boş kalır ve çekirdek gelişmez.İlkbahar yetiştiriciliğinde hormon kullanmak yerine sera içerisinde nemin düştüğü saatler olan 10-14 saatleri arasında askı tellerine vurularak yapılan vibrasyon işlemi ile tozlaşma sağlanabilmektedir. Büyük işletmelerde bombus arıları kullanılarak da tozlaşma gerçekleştirilmektedir.

      3.2.13. Drenaj: Drenaj,bitki köklerinin geliştiği kısımlarda bitkinin ihtiyacından  fazla bulunan suyun tabii ve suni olarak uzaklaştırılmasıdır. Alt topraktaki suyun kesinlikle hareketli olması gerekmektedir.Bol ve kaliteli mahsul almanın en önemli şartlarından birisi drenajdır.

      Eğimli arazilerde teras yapılarak kurulan yüksek tünel ve sera yapılarının 1-2m dışında ve 1-1.5m derinlikte çevre drenajı sağlanmalıdır.

      3.2.14. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele: Domates hastalıklarında kullanılan ilaçların tamamına yakını koruyucu etkiye sahiptir. Yani hastalığı iyileştiremezler, ancak yeni buluşmaları  önlerler .Bu nedenle ilaçlama programının bitki seraya  şaşırtıldıktan itibaren ve düzenli olarak 7-10 gün aralıklarla koruyucu olarak uygulanması gerekir.

      Kapalı ortamlarda aşırı nem ve sıcaklıktan dolayı hastalıkların çok hızlı seyredeceği muhakkaktır. Bunun için havalandırmaya özen göstermek gerekir. Ayrıca sera girişine konacak bir kireç kutusu bakıcının ayakları yoluyla toprağa buluşacak hastalıkları önlemede etkili olmaktadır. Bakıcının sera içine girerken ayrı bir elbise kullanması gerekir. Mümkün olduğu kadar az ilaç kullanarak ürün yetiştirmek, insan sağlığı açısından son derece önem arz etmektedir.

      Zararlı erginlerin sera içerisine girip yumurta bırakmalarını engellemek amacı ile havalandırma pencerelerine ve kapıya tül çekmek yararlı olur. Sera içerisine asılacak böcek tuzaklarıda ilaçsız mücadelenin ana ilkelerinden biridir. Toprak ortamı havasız bırakılmamalı  sık sık yüzeysel çapalama ve ot alma işlemi yapılmalıdır.

      Özellikle ilkbahar yetiştiriciliği döneminde ortam sıcaklığının 30  C’nin üzerine çıktığı Haziran – Temmuz- Ağustos aylarında yoğun olarak yansıyan güneş ışığının bitki yüzeyinde yaptığı zararlanmalar ve yüksek sıcaklıkta bitkinin yeterince su ve besin maddeleri alamamasından kaynaklanan gelişme bozukluklarının önüne geçmek  amacı ile bu aylarda gölgeleme perdeleri çekilmeli ya da sera örtüsünün üzeri üstübeçle  badana yapılmalıdır.    

3.3.Proje Faaliyetleri:  Proje dönemi faaliyetleri yatırım ve işletme dönemi faaliyetleri diye iki ana bölümde toplanmıştır.

    3.3.1.Yatırımlar:

3.3.1.1. İnşaat işleri:  Planı ekte verilen plastik örtülü, üstten havalandırmalı yay çatılı, sıcak galvanizli özel ve oval profil konstrüksiyonlu yüksek tünel inşa edilecektir. İnşaat giderleri: 22.500YTL olup keşif özeti aşağıda verilmiştir.      

 

            TABLO : 2 – 1000 m2 plastik örtülü yüksek tünel  üstten havalandırmalı  seranın keşif özeti (1)

 

Gider kalemleri                                                        Tutarı (YTL)

Sera Konstrüksiyonu             

Polietilen örtü                        

Damla sulama ünitesi            

Su deposu 2 ton kapasiteli                                        22.500 YTL.

Askı teli (Q 3 mm)                

Temel yapımı                         

Montaj                                              

Nakliye                                                                                             

TOPLAM:                                                               22.500YTL

( 1) Yüksek tünel arazilerin küçük oluşu nedeni ile 1.000 m2 büyüklüğünde  düşünülmüş ve birim fiyatlarda 2005 yılı cari fiyatları kullanılmıştır.

 

            3.3.1.2.- Alet Ekipmanlar:

                        İşletme için gerekli alet ekipman gideri 1.724 YTL olup, bununla ilgili cetvel aşağıda verilmiştir.

 

Tablo :3 Alet -Ekipmanlar     

 

Cinsi               Birimi             Miktarı           Birim fiyatı (TL)       Tutarı (YTL)

Pülverizatör    Adet               1                        400.                            400

El Arabası         “                    2                        150.                                       50.    

Çapa                  “                    3                           3.                               9.

Kürek                “                    3                           3.                              9.

Bel küreği          “                    3                           3.                              9.

Tırmık                “                    3                           6.                             18.

Keser                 “                    2                           5.                              2.

Kazma               “                    2                           7.                             5.

Bıçak                 “                    5                          5.                              4.

Plastik kasa       “                    80                        10.                        800                              

Makas                “                    6                           5.                            4.
Su kovası           “                    5                          5.                            6.

Eldiven              Takım           5                          5                             6. 

İlaçlama tulumu “                   1                         35.                          20.      

Avadanlık         “                    1                         30.                          10.                   :

 
                                                                            T O P L A M :        1.724.YTL   

            3.3.1.3.Genel Giderler:

                          Tesis  işletme açılıncaya kadar imalat dışı ücretler, resim, harç, haberleşme, kırtasiye gibi masraflar karşılığı ortalama 50.YTL planlanmıştır.

 

            3.3.1.4.Beklenmeyen Giderler:

            Yatırımın özelliği göz önünde tutarak yukarıda  belirtilen giderler tutarının  %2’si beklenmeyen gider olarak planlanmıştır. Yatırım süresinin kısa olması nedeni ile fiyat artışından doğacak giderler dikkate alınmamıştır.

            (22.500 YTL.+1.724 YTL.+50YTL) X 0,02 = 485,48 YTL

 

            3.3.1.5.Toplam Yatırımlar:

            İnşaat işleri                             : 22.500 YTL

            Alet ekipmanlar                      :   1.724 YTL

            Genel Giderler                       :      50.YTL

            Beklenmeyen Giderler           :     485,48 YTL.

           

            T O P L A M                          : 24.759,48 YTL.

 

            3.3.2. İşletme Dönemi Giderleri :

            Projede  İlkbahar domates yetiştiriciliği yapılacaktır. Giderler buna göre planlanmıştır.

 

            3.3.2.1 Girdiler:

            Tarımsal  üretim girdiler tutarı 2.307 YTL olup bununla ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

 

            Tablo 4 : Tarımsal Üretim Girdileri (1)

 

Masraf Unsurları                               Miktarı            Birim Fiyatı (TL)        Tutarı(YTL)

 

1.Tohum                                             35 gr              50 YTL/gr                    1.750

2.Çiftlik gübresi                                 10.000 kg        0, 8YKRŞ                       80

3.Kompoze sıvı gübre                        60 kg               3. YTL                                       180

4.İlaç ve hormon                                    –                         –                                50

5.Çimlendirme viyolu                        80 Adet          15 YKRŞ.                      12

6.Torf                                               150 kg              50.YKRŞ.                      75

7.Herek ipi                                            5 kg              8.YTL.                           40               

8.Sulama suyu                                                   –                        –                                20

9 Kuru soğan                                    1.000 kg            10 YKRŞ.                   100                :

 

                                                                      T O P L A M              :        2.307 YTL.

 

            (1 ) Birim fiyatlar 2005 cari yılı faiyatlarıdır.

3.3.2.2. Personel ve İşçilik Giderleri:

 

            1000 m2 plastik yüksek tünelde domates üretimi için gerekli işgücü aşağıda verilmiştir.

 

Toprak hazırlama                    5 Erkek işgücü

            Fide yetiştirme                       5 Kadın işgücü

            Dikim                                     5 “       “

            Çapalama                               5 “       “

            Sulama                                   3 Erkek işgücü

            Havalandırma                         2  “      “

            Zirai mücadele                       2  “      “

            İpe alma                                 5 Kadın işgücü

            Budama                                  5 “       “

            Hasat                                    10 “       “

            Bakım, temizlik                      5 “       “

            Bir üretim periyodu için toplam 52 yevmiye / yıl iş gücüne ihtiyaç vardır. İşletmenin mevcut 2 iş gücü  bu değerlere bölündüğünde her birinin 26 günlük çalışması ile  faaliyetin gerçekleştirilebileceğinden ayrıca işçilik gideri planlanmamıştır.

 

            3.3.2.3. Bakım- Onarım Giderleri:

 

            Tesis edilen yüksek tünellerde 2 yıl dayanıklı % 6 UV katkılı 300 mikron kalınlığında polietilen örtü plastik tutturucularla  tutturulmuş olup her üçüncü üretim döneminde yenilenmesi planlanmış ve yıllık olarak inşaat giderlerinin % 3’ü olan ( 22.500 X 0,03=) 675.-YTL yıllık bakım-onarım gideri hesaplanmıştır.

 

            3.3.2.4. Satış Giderleri:

           

            Ürün satışı işletme teslimi yapılacağından ayrıca  satış gideri planlanmamıştır.

 

            3.3.2.5.Toplam İşletme Sermayesi:

 

            Girdiler                                              :2.307 YTL

            Bakım-Onarım Giderleri                    :  675 YTL

                        T O P L A M                          :2.982 YTL

 

            İşletmenin artan işletme sermayesi ise proje öncesi 800 YTL’lik işletme giderleride dikkate alınarak ( 2.982 – 800 ) = 2.182 YTL bulunmuştur.

 

            3.4. İşletme Gelirleri:

 

            Kurulan demonstrasyon çalışmaları sonucunda üretim aşamalarında teknik talimatlara uyularak yapılan domates yetiştiriciliğinde 20 ton verim alınmıştır. Üretimde Pazar değeri yüksek olan Elif-190 ve Gökçe-191  çeşitleri kullanılarak, ortalama 50 YKRŞ./kg’dan satış yapılmıştır. Domates sezonu sonunda 4 cm çapındaki kuru soğanlar dikilerek yapılan yeşil soğan üretiminde 6000 kg yeşil soğan yetiştirilerek ortalama 1YTL/kg’dan satış yapılmıştır.

           

 

1000 m2’lik yüksek tünelden sezon sonunda elde edilen işletme geliri :

 

Satışı yapılan ürün                 Miktarı             Birim fiyatı (YTL)                    Tutarı(YTL)      

   

         Domates                         20000 kg                 50 YKRŞ.                           10.000

         Yeşil soğan                      6000 kg                  1  YTL.                                6.000       :

                                                                                               T O P L A M     16.000 YTL.

 

Domates üretimine alternatif münavebeli bir üretim sistemi uygulandığında :

HIYAR+ 2 DÖNEM MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILMASI DURUMUNDA :

 

Masraf unsurları                      Miktarı                 Birim fiyatı(YTL)               Tutarı(YTL)

 

1 Hıyar fidesi                           2600 adet                      25 YKRŞ.                          650 YTL.

2 Marul tohumluğu                  170  gr                          30   YKRŞ.                          51 YTL.

3 Çiftlik gübresi                      10000  kg                        0,8 YKRŞ.                          80 YTL.

4 Kompoze sıvı gübre              120  kg                             2 YTL.                            360 YTL.

5 Zir. Mücd. İlacı                  muhtelif                            –                                         100 YTL.

6 Herek ipi                                  5  kg                               8YTL.                               20 YTL.

7 Sulama suyu                               –                                –                                           20 YTL.

                                                                                               T O P L A M           1.281 YTL.

 

Satışı yapılan ürün                 Miktarı                  Birim fiyatı (YTL)                  Tutarı(YTL)

 

            Hıyar                           20000 kg                         50YKRŞ.                       10.000 YTL.

            Marul(2 dönem)          6700 adet                        50 YKRŞ.                       3.350 YTL.

                                                                                               T O P L A M     :   13.350 YTL. 

 

13.350 –1.281= 12.069 YTL yıllık net fayda sağlanmaktadır.

 

            BİBER+ YEŞİL SSOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILMASI DURUMUNDA :

 

Masraf unsurları                      Miktarı                    Birim fiyatı(YTL)                 Tutarı(YTL)

 

1 Biber fidesi                           2600 adet                      10YKRŞ                             260Y TL.

2 K.Soğan(4 cm çaplı)            1000  kg                         10 YRKŞ                           100 YTL.

3 Çiftlik gübresi                    10000  kg                           0.08 YKRŞ.                      80 YTL.

4 Kompoze sıvı gübre               80  kg                             3 YTL.                            240 YTL.

5 Zir. Mücd. İlacı                  muhtelif                            –                                       100 YTL.

6 Herek ipi                                  5  kg                             8 YTL.                              40 YTL.

7 Sulama suyu                           70  ton                          –                                         20 YTL.

                                                                                               T O P L A M         :  840.YTL.

 

Satışı yapılan ürün                 Miktarı                 Birim fiyatı (YTL)                 Tutarı(YTL)

           

            Biber                            5300 kg                       1                                           5.300 YTL.

            Yeşil soğan                  5300 kg                       1                                           5.300 YTL.

 

5.300- 840= 4.460 Y TL yıllık net fayda sağlanmaktadır

 

          

 3.5 Ekonomik ve Mali Analiz:

           

            3.5.1. Tablo : 5 İşletme Gelir ve Gider Tablosu

 

            A-İşletme Giderleri ( YTL)

 

Gider Kalemleri

Proje Öncesi

 

1.Yıl

 

2.Yıl

 

3.Yıl

 

4.Yıl

 

5.Yıl

Girdiler

Bakım- Onarım

800

     –

800

     –

2.307

  675

2.307

  675

2.307

  675

2.307

  675

 

T O P L A M

 

800

 

800

 

2.982

 

2.982

 

2.982

 

2.982

B-İşletme Gelirleri

Domates Satış Geliri

 

1.500

 

1.500

 

16.000

 

16.000

 

16.000

 

16.000

 

3.5.2. Tablo 6 Proje Gelir-Gider Tablosu (Finansman Öncesi) (1) (YTL)

 

 

Kalemler

Proje Öncesi

 

1.Yıl

 

2.Yıl

 

3.Yıl

 

4.Yıl

 

5.Yıl

 

GELİRLER

 1. Satışlar
 2. Artan İşletme Sermayesi
 3. Hurda değer

 

TOPLAM GELİRLER

 

1.500

    

     –

     –

 

1.500

 

1.500

    

     –

     –

 

1.500

 

16.000

    

     –

     –

 

16.000

 

16.000

    

     –

     –

 

16.000

 

16.000

    

     –

     –

 

16.000

 

16.000

 

   2.182 (2)

   3.500 (3)      

      

21.682

GİDERLER

 1. Yatırımlar
 2. İşletme masrafları
 3. Artan iş.sermayesi

TOPLAM GİDERLER

 

Net fayda (4)

 

Artan Net Fayda (5)

 

 

 

      –

800

 

     –

 

800

 

 

700

 

    –

 

 

 

 

24.759,48

    800

 

 

   2.182

27.741,48

 

 

(-26.241,48)

 

(-26.241,48)

 

    –

2.982

 

    –

 

2.982

 

 

13.018

 

13.018

 

    –

2.982

 

       –

 

2.982

 

 

13.018

 

 13.018

 

    –

2.982

 

    –

 

2.982

 

 

13.018

 

13.018

 

    –

2.982

 

   –

 

2.982

 

 

18.700

 

18.700

 

 1. Tablo 6’da proje gelir ve giderleri ( Finansman öncesi ) yıllar üzerinden proje ömrü boyunca dökümlü olarak gösterilmiştir. Parantez içindeki rakamlar negatif değerledir.
 2.  Projenin son yılı proje içindeki artan işletme masrafları artık kullanılmayacağından gelir olarak alınmıştır.
 3. Projenin son yılı elde kalan hurda değerdir.
 4. Toplam gelirle toplam giderin farkı olarak bulunmuştur.
 5. Artan net fayda ; proje öncesi net faydanın her yıl için bulunan net faydalardan negatif olanlarla toplanması pozitif olanlarla çıkarılması ile bulunmuştur.

3.5.3. Projenin Finansmanı ( 1 sera için 1000 m 2)

 

Bölüm 3.3.1.5 ve Bölüm 3.3.2.5’te açık şekilde görüldüğü üzere projenin gerçekleştirilebilmesi için 24.759,48 YTL. Yatırım gideri ile 2.182 YTL.artan işletme sermayesi olmak üzere toplam  26.941,48.YTL’nin  finanse edilmesi gerekmektedir.

Belirtilen miktarın %70’inin GAP İdaresi tarafından, geriye kalan %30’u  özkaynaktan karşılanacağı planlanmıştır. Buna göre projenin finansman durumu aşağıda gösterilmiştir. 

 

                                   (1 Sera için= 1000 m2)

Kalemler        Toplam Harcama (YTL)       % 70 GAP İdaresi      %30 Özkaynak

 

a-Yatırımlar                :           24.759,48                    17.331,63                   7.427,87

b-İşletme sermayesi    :            2.182                           1.527,4                      654,60       :

TOPLAM                   :   26.941,48 YTL           18.859,03 YTL                8.082,47 YTL.           

 

 

 

            4.5.4. (5 Adet sera için : 1000 m2 x 3 = 3000 m2 ):

           

  Kalemler      Toplam Harcama (YTL)       % 70 GAP İdaresi      %30 Özkaynak

 

a-Yatırımlar                :           74.278,5                    51.994,89                     22.283,61

b-İşletme sermayesi    :              6.546                         4.582,2                        1.963,8       :

TOPLAM                  :         80.824,5 YTL        56.577,09 YTL             24.247,41 YTL.       

BÖLÜM 4.

 

 

SONUÇ:

 

            İlçemizde tarla domates yetiştiriciliğinde dekara verim ortalaması 3 ton civarındadır. Üretimin örtüaltında yapılması halinde 17-20 ton civarında verim olmakta ve tarlaya nazaran üretim 7 kat artırılmaktadır.

–           Proje kapsamına alınacak her çiftçiye 1000 m2 yüksek tünel tesis edilerek, Tarım İlçe Müdürlüğü elemanlarınca eğitimden geçirildikten sonra teslim edilecek tünellerde çiftçi sezon sonunda  dönem halinde yeşil soğan üretimi yaparak yaklaşık 6000 kg X 1  YTL=6.000. YTL ek gelir sağlayabilecektir.

 • Proje her ne kadar domates yetiştiriciliğinde dayalı olarak yapılmış ise de münavebeli olarak hıyar + 2 dönem marul ve biber + yeşil soğan yetiştiriciliği uygulanabilecektir.
 • Proje alan  her üretici proje faaliyetlerini Tarım İlçe Müdürlüğü tavsiyelerine uygun olarak sürdüreceğini ve yerine getirmeyen  taahhüt etmektedir.

Bir önceki yazımız olan Ekim ve Dikim Tablosu başlıklı makalemizde Dikim, Ekim ve ve hakkında bilgiler verilmektedir.

SEBZECİLİK

Cildinizin doktor’u salata

Published

on

Cildinizin doktor'u salata

Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için her gün salata…


Türkiye'nin En Güvenilir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kanalı Ziraat Televizyonu

 

Bir önceki yazımız olan Mısır tarımında da yüksek verim alabilmek için mutlaka münavebe yapılmalıdır. başlıklı makalemizde Alabilmek, da ve İçin hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

SEBZECİLİK

Mısır tarımında da yüksek verim alabilmek için mutlaka münavebe yapılmalıdır.

Published

on

Türkiye'nin En Güvenilir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kanalı Ziraat Televizyonu

Tarım yapılan alanlarda aynı bitkinin aynı tarlaya üst üste ekilmesi toprağın fakirleşmesine ve o bitkinin hastalıklarının artmasına neden olur. Bu nedenle mısır tarımında da yüksek verim alabilmek için mutlaka münavebe yapılmalıdır. Mısır bitkisinin gireceği bazı münavebe modelleri şu şekilde olabilir:1. Model: Ayçiçeği + Buğday + Baklagil + Mısır

2. Model: Şeker Pancarı + Mısır + Buğday + Baklagil

3. Model: Buğday + Ayçiçeği + Kavun-karpuz + Mısır

4. Model: Mısır + Buğday + Ayçiçeği + Baklagil

 

Türkiye'nin En Güvenilir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kanalı Ziraat Televizyonu

 

Bir önceki yazımız olan Turp; enerji metabolizmasında başrol oyuncusudur başlıklı makalemizde .Enerji, başrol ve metabolizmasında hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

SEBZECİLİK

Turp; enerji metabolizmasında başrol oyuncusudur

Published

on

Turp; enerji metabolizmasında başrol oyuncusudur

Kıyafetlerimizi kışa uyarlamak ne kadar gerekliyse, soframızı da kışa uyarlamak o ölçüde gerekli bir düzenlemedir. Kış sofrası bizi kış mevsiminin oluşturacağı sağlık problemlerinden koruyacak etkidedir. Hatta kışın beslenmemizde yapacağımız ayarlamalar, kışı turp gibi sağlam geçirmemizde son derece etkilidir.

“Turp gibi bir kış geçirmek için kış soframızda turp olmalı” diyen diyetisyen Nil Şahin Gürhan şu önerilerde bulunuyor:

Kış mevsiminin baharatımsı tadı ile lezzet sipektrumu oluşturan turp, kış sofralarının koruyucu kalkan yapısının temel yiyeceğidir. Turpu salatalarımıza rendeleyebileceğimiz gibi doğrayıp söğüş şeklinde de tüketebiliriz. Sebze çorbasının içine 1 adet turp atmak kış çorbanızın tadını ve besin değerini zenginleştirir. Siyah turpun içini oyup 1 tatlı kaşığı bal ilave edip, 5-6 saat beklettikten sonra turpun içindeki balı yemek üst solunum yolu enfeksiyonuyla savaşımızda yardımcı etken niteliğindedir.

Turpun içerdiği demir, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin yanında günü maksimum enerjik geçirmeniz için de destek sağlar. İçeriğinde bulunan kalsiyum ve potasyum ise dolaşımı hızlandırarak ödem oluşmasını engellediği gibi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren bir başka faktördür.

Turp; enerji metabolizmasında başrol oyuncusu olan B2 vitamini, diğer adıyla riboflovin yönünden de zengindir. Böylece turpun içindeki B2 vitamini ile kilo kontrolümüze de destek sağlamış oluruz. B2 vitamini ayrıca diğer B grubu vitaminleri ile simbiyotik birliktelikle cilt, saç, tırnak sağlığında ve güzelliğinde pozitif etki gösterir.

Kışın bol bol turp yiyelim; daha az hastalanalım, daha enerjik olalım, kilomuzu daha kolay kontrol edelim, cildimiz daha pürüzsüz, saçlarımız daha parlak, gözlerimiz daha canlı olsun.

Bir önceki yazımız olan Hangi Besinler En Etkili Antioksidan İçeriyor? başlıklı makalemizde antioksidan., besinler ve En hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

Trend Konular