Connect with us

Organik Tarım

Seralarda C02 Gübrelemesi

Published

on

Neden mi geç? Çünkü artık o çok sevip özlediğimiz ufacık, çıtır çıtır Çengelköy hıyarını doğal ortamında yetiştirme şansımız kalmadı. Şans eseri tohumunu bulup da üretmeye kalksak diyelim. Acı gerçek şu ki, yıllar süren ilaçlamalar hep daha güçlü zararlıların yaşamasına olanak vermiş ve o güzelim Çengelköy hıyarı artık bu zararlılarla baş edemez. Ya bu ürünün genetiğini değiştirip şu anki tarımsal zararlılara dayanıklı hale getireceğiz ya da ilaç kullanacağız. Hatta ilaç kullansak bile Çengelköy hıyarı yetiştirme şansımız kalmamış gibi. Zaten bu iki yöntemden birini seçmektense, Çengelköy hıyarı yetiştirmemeyi tercih ediyoruz ki şu an için de en doğrusu sanırım bu.

Sera havasında gece bitkilerin solunum yapması nedeniyle sabahları artan CO2 içeriği güneşin çıkması ve özümlemenin başlamasıyla sera havasındaki CO2 miktarı azalır. Sera havasında azalan CO2, bitkilerin özümlemesini sınırlayıcı bir etmen olarak ortaya çıkar. Bitkilerde verimin azalmaması için, bitkilerin gereksindiği CO2'in çeşitli yollarla yapay olarak karşılanmasına CO2 gübrelemesi denir. CO2 gübrelemesinin verimi arttırdığı yapılan araştırmalarda belirlenmesine karşılık, ancak 100 yıl sonra 1960'lı yıllarda seracılar tarafından uygulanmaya başlanabilmiştir.

Bitkilerin bulunduğu yerde, oksijen bitkilerin solunumu için karbondioksitle bitkilerin özümleme yapmaları için gereklidir. Bu nedenle bitkiler geceleri oksijen alıp karbondioksit verir, gündüzleri özümleme ile karbondioksit alıp oksijen verir. Seranın havalandırılması durumunda sera içinde gece CO2 artar ve gündüz azalır.

Normal olarak havanın atmosferinde % 0,03-0,04 oranında CO2 bitkilerin özümlemesi için yeterlidir. Bitkilerin iyi bir şekilde gelişmeleri için gerekli olan CO2 miktarı, bitki türüne, bitkinin gelişme durumuna, yaprakların toplam alanına, çevre sıcaklık derecesine ve hava hareketine bağlı olarak değişir. Özümlemenin hızı CO2 derişimi ile doğru orantılı olarak değişir. Sera havasının CO2 derişimi yapay yollarla yani CO2 gübrelemesi ile yükseltilirse, özümlemenin hızını arttırmaktadır.

CO2 gübrelemesi en kolay olarak sera içinde organik gübre kullanılmakla olur. Organik gübrenin sera toprağında parçalanması ile ortaya çıkan CO2 sera havasının CO2 oranını yükseltir. Bundan başka CO2 arttırılması pahalı bir yöntemdir. Sera içinde bütan, propan gazı, parafın veya yağ yakılması ile serada CO2 oranı arttırılırsa da, bunların yakılması sonucunda ortaya çıkan kükürt ve diğer zararlı gazlar ve yüksek sıcaklık bitkilere zarar verebilir. CO2 gübrelemesinin başarısı, sera içi sıcaklık derecesi ve seranın ışıklanma yoğunluğuna bağlıdır.

Sera içinde gece bitkilerin solunumu ile serada sabahları CO2 derişimi yükselmiş olur. Fakat sabahları güneş ışıkları ile bitkilerde başlayan özümleme sonucunda, sera içinde CO2 derişimi normal havadakinin altına düşer. CO2 derişiminin azalması özümlemenin de yavaşlamasına neden olur. Bunun için ya serada havalandırma ile serada CO2 derişimi yükseltilmeli, yada CO2 gübrelemesi yapılmalıdır. CO2 özümlemesinde ışık ve sıcaklık etkili olduğu için bulutlu günlerde CO2 gübrelemesinden istenilen sonuçlar elde edilemez.

Karbondioksit şimdiye kadar seralarda verimi arttırıcı etmenlerin en önemlisidir. Havada % 0,03 oranında (veya 300 vpm = milyonda hacim) bulunan CO2 sera havasında azalarak özümlemenin ve verimin azalmasında en önemli etken olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle seracılıkta CO2 araştırmaları özel bir yer tutmaktadır. Seracılıkta CO2 gübrelemesinin geniş oranda araştırılmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz.

 1. Karbondioksit gübrelemesiyle, sebze ve çiçeklerdeki miktar ve niteliğin artması yanında olgunlaşmanın hızlanmasının belirlenmesi,
 2. Düşük oranda kükürt içeren doğal gaz veya fuel oilin ekonomik ve uygun şekilde kullanan alet ve ekipmanların geliştirilmiş olması,
 3. Bu ekipmanların geliştirilmesi sonucunda, CO2'in kuru buz, silindir CO2 veya düşük basınçlı sıvı kaynaklarında kullanılabilmesinin sağlanması,
 4. Karbondioksit gübrelemesinin yapılan masrafa oranla, elde edilen gelirin yüksek olması,
 5. Piyasada ekonomik olarak satın alınabilecek şekilde CO2 miktarını ölçen ve düzenleyen aletlerin geliştirilmesi,
 6. Sera içinde gazın dağıtılmasında kullanılan delikli plastik boruların geliştirilmesi sayılabilir. Bu konudaki gelişmeler hızla sürmektedir.

Karbondioksit gübrelemesinin etkisi sera domatesleri üzerinde oldukça fazla görülmekte ve bitki gelişmesinin hızlanması yanında meyvelerin erken olgunlaşması nedeniyle erken üründe alınır.

Bitkilerin genetik yapıları CO2 gübrelemesine karşı farklı tepkiler göstermektedirler. Bütün bitkilerde bu yönde yapılan çalışmalarda varyeteler arasında farklılıklar olmakla birlikte, bitkilerde ortalama verim artışı % 50-55 dolayında olmaktadır.

Farklı ışık yoğunluğunun da CO2 karşı olan tepki farklı olmakta, az ışık yoğunluğunda ve bulutlu günlerde seraya CO2 verilmesi ile iyi sonuçlar elde edilmektedir.

Genç bitkilerin en uygun CO2 gereksinim düzeyleri, gelişmiş olan bitkilere göre daha yüksektir. Bunun nedeni bitkiler geliştikçe diğer büyüme etmenlerinin daha kısıtlayıcı duruma gelmesidir. Güneşli günlerde saat 10.00 -16.00 arasında özümlemenin en yüksek düzeyde olması nedeniyle, bitkilerde verim artışı sağlamak amacıyla bu zamanlarda CO2 gübrelemesi yapılmalıdır. Bitkiler için en uygun CO2 derişimi 1000-1500 ppm arasında olmakla birlikte bu oran ışık, besin maddeleri, sıcaklık ve hava nemine bağlı olarak ta değişmektedir. Genellikle bu değerin 1000 ppm olduğu kabul edilmektedir.

Özellikle ışığın az olduğu zamanlarda, kış aylarında CO2 büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırmaktadır. Çevre koşullarının uygun olduğu ve iyi gelişme gösteren sera domateslerinde, diğer etmenler yanında en önemlisi karbondioksittir.

Karbondioksitin seradan kaybı, havalandırmayla olur. Havalandırmalar kapalıyken, seranın dış yüzey alanına, yapı tipine, malzemeler arasındaki aralık ve boşluklara, rüzgar hızına bağlı olarak sera havası değişmekte veya seradan kayıpları olmaktadır, iyi yapılmış seralarda, havalandırmalar kapalıyken hava koşullarına göre yaklaşık saatte 0,6-2 sera hacmi hava değişimi olabilmektedir. CO2 gübrelemesi yapacak aletler satın alınırken bunun gözden ırak tutulmaması gerekir.

Sera içine yerleştirilen CO2 kaynağının yakınına bir üfleç ve buna bağlı olarak delikli plastik boruların yerleştirilmesi, sera içinde CO2 dağılımının tekdüze olmasını sağlar.

Seralarda kullanılan CO2 kaynaklan şunlardır.

 1. Sıvı CO2: Bundan elde edilen gaz, sera sıcaklığını, yükseltmediği için sıcak havalarda kullanılabilir. Bu şekilde CO2 elde etmek pahalı bir yöntemse de, kayıpların az ve bitkilere karşı zararlı maddeleri içermemesi gibi yararlı yönleri vardır.
 2. Katı CO2: Bloklar şeklinde olan bu madde, çekiçlerle kırılarak kaplar içinde seraya dağıtılır. Ucuz olması yanında, çıkan CO2 miktarı denetlenememesi ve fazla işgücü gereksinimi de vardır.
 3. Propan: Sıvılaştırılmış petrol gazı olan propan, doymamış hidrokarbon olup, yakılarak CO2 üretimi sağlanır. Yanmamış yakıt sera içine girerse bitkiler için zararlı olabilir. Yakıcı cihazlardan ana ürün olarak CO2 ve H20'yun yanında az miktarda CO, etilen, azot oksitleri, propan ve aldehitleri içermektedir. Propanm kullanımı, sera sıcaklığını yükselttiği için kışın daha uygundur.
 4. Gazyağı: Kullanılan gaz yağının kükürt içeriği düşük olmalı ve yanınca bitkilere zararlı olacak miktarlarda CO2 gazı vermemelidir. Gaz yağının da seraya sızması önlenmeli ve yanmayla ortaya çıkan CO2 gazı üfleçlerle sera içine dağıtılmalıdır. Gaz yağının yanmasıyla sera içi sıcaklığı yükseldiği için gaz yağının kışın kullanılması daha uygundur.
 5. Doğal gaz: Kullanımı propan gibidir.

Organik Tarım

Balkonda ve saksıda püf nokta, kiraz domates yetiştiriciliği

Published

on

Merhaba bostan severler,

Bu yazımda sizlere saksıda domates nasıl yetiştirilir ve püf noktaları nelerdir bunlardan bahsedeceğim.

Öncelikle domates tohumlarını nereden ne nasıl temin edebilirsiniz.

Domates tohumlarını hazır paket almaktansa bildiğiniz Anadolu domatesinin çekirdeklerini bir peçete veya kağıt havluya sarıp kurumasını bekleyin. Çünkü en güzel tohumların ekim ayı mart ortasıdır.Anadolu domatesinden kastım hem organik hemde GDO suz domates olması yetiştireceğiniz domatesin verimliliği açısından önemlidir.Saf temiz bir ırk domates olursa daha faydalıdır.Tabiki isteyen çeri veya orjinal adıyla cherry de yatiştirebilir.

Tohumlarınızı kağıt havlu veya peçeteye sarıp kuruttuktan sonra ekmek istediğiniz zaman tohumları direk alabilirsiniz. Etrafında kurumuş peçete artıkları fazla bir sorun oluşturmaz.

Öncelikle tohumları çimlendirebileceğiniz  bir kap ayarlamanız gerekmekte. Bu nasıl olur, isterseniz büyük marketlerde bunları için küçük kuyucuklardan oluşan hazır olanları var. Bana göre fazla masraf yapmaya gerek yok. Bakkaldan elinizdeki tohum adedi kadar plastik veya köpük bardak alabilirsiniz. Daha ucuz.

Her bardağın altına kalın yorgan iğnesi ile 2-3 adet delik açıyoruz.

Daha sonra kaliteli bir torf yani orman toprağını elinizdeki plastik bardakların yarısını biraz geçene kadar dolduruyoruz.

Önceden hazırladığınız tohumları her bardağa bir adet gelecek şekilde toprağın üstüne bırakıyoruz. Daha sonra üzerine 1 cm yi geçmeyecek şekilde toprak daha döküyoruz.

Tohum ekme yöntemini daha farklı da yapabilirsiniz. Her bardağın 3/4 üne kadar toprak doldurup, parmağınızla 1 cm derinliğinde çukur açıp tohumu içine de atabilirsiniz. Buradaki amaç tohum çimlenmeyebaşladığında toprağın üstüne çıkamayacak kadar ne derinde olsun , nede çok yukarılarda olsun. 1 cm iyi bir tohum ekme mesafesidir.

Bu işlemlerden sonra tohumlar üste çıkmayacak şekilde bardaklarınızın üzerinden su döküyoruz ve karanlık bir ortamda tohumlarımızın çimlenmesini bekliyoruz. Aslında karanlıkta kalmasa da olur. Ben gün ışığında çok fazla tohum çinlendirdim.

Saksıda Domates

Saksıda Domates

Tohumlar ortalama bir hafta içerisinde çimlenmeye başlar ve 10. günün sonuna doğru hemen hemen her tohum çimlenmiş olur.

Bu zamanlar tohumun cinsine, ortam sıcaklığına, nemine göre değişiklikler gösterebilir.

Tohumlar çimlenene kadar gün aşırı toprağın nemine bakıp azar azar sulama yapabilirsiniz.

Domates tohumları çimlendikten sonra yaklaşık 3-4 cm boy uzunluğuna erişmeleri 2-3 haftayı alır. Bu aşamadan sonra tohumların rüzgar, soğuk ve diğer dış etkenlere karşı daha dirençli olabilmesi için bulunduğu plastik bardaktan çok fazla köklerine zarar vermeden yerinden alıp daha geniş ve derin bir saksıya veya saksı işlevini görebilecek bir kaba dikiyoruz.

Burada önemli olan fideleri dikerken eğer imkanınız var ise her saksıya bir adet olmak üzere teker teker fideleri dikmektedir. ada büyük saksıya fidenin her bir yanından 15-20 cm en az mesafe ile diğer fideleri dikmektir.

Buradaki amaç domates diğer fide ile fazla yakında olmayı sevmez. Biraz boşluk bırakmanız, hatta tek başına ekmeniz domatesten alacağınız verimi üst noktalara taşır.

Domates fidelerinizi ektikten yaklaşık bir kaç ay sonra 20-25 cm boy uzunluğuna erişmeye başlarlar. Bu arada unutmadan domates sürekli olarak belirli zamanlarda sulanmayı sever ve mutlaka gölgede sulayın. Örneğin her sabah 7 de veya her akşam 7 gibi.

Önemli olan sulama zamanınızın aynı olması ve gölgede olması.

Domates fideleriniz ekimden yaklaşık 2 veya 3 ay içerisinde çiçek açmaya başlar. Bu kısım çok önemli. Domateslerinizi gün aşırı takip edin. Çiçek açmaya başlayacağı zaman mutlaka gübre vermelisiniz. Çünkü verimi en çok etkileyen faktörlerden birisidir.

Domates fidelerinize çiçek açmaya başladığından itibaren ve sonraları belirli aralıklarla gübre vermelisiniz.

Peki gübre nasıl olmalı ve nereden temin edebiliriz.Gübre ; genellikle otla beslenen hayvanların katı atıklarıdır.

Örneğin mal gübresi, koyun gübresi,tavuk,kuş gübresi gibi.

Ben en çok kullandığım yöntemden bahsetmek istiyorum.

Ben genellikle az olarak tavuk ve daha büyük kısmını da kuş gübresinden kullanıyorum.

Kanatlı hayvanların idrar atma gibi bir durumları olmadıkları için tüm atıklarını katı atık olarak atarlar ve bitkilerin ana besin kaynağı olan N Azot yönünden çok zengindirler. Azot ise bir protein artığıdır.

Gelelim bu kuş gübresi nereden temin edilir ve nasıl kullanılır;

Kuş gübresi varsa komşunuzun veya sizin bir muhabbet kuşu ondan, balkonunuza gelen ve köşelere dışkılarını bırakan güvercinlerden, kümesleri olup da tavuk besleyenlerden.

Bu saydıklarımın hepsinin gübresi olur ve çok işe yarar.Bu elde ettiğiniz gübrelerin kullanımı çok önemli.  Domates fidelerine verdiğiniz gübre miktarı fazla olursa hepsini yakabilirsiniz.

Onun için benim belirlediğim bir ölçü var. Yarım litrelik bir pet şişesinin içerisine 1 cm yüksekliğe ulaşana kadar kuş gübresi doldurun ve ağzına kadar su ile doldurun. Daha sonra gübreler iyice ıslanıp dağılana kadar çalkalayıp bir gün bekletin.

Ertesi gün suyun yeşil bir renk aldığını göreceksiniz. Bu suyu 2-3 günde bir domates  fidelerinizin toprağına çalkalayarak döküyorsunuz.

Bu işlemi domatesten verim aldığınız sürece yapabilirsiniz. Hiç bir sıkıntı olmaz.

Gübrelerin kullanımıyla ilgili diğer bir yöntemde , gübreleri biraz ezip çok az olacak şekilde toprağın üzerine bırakmak. Her sulamada azar azar o gübre toprağa işleyecektir.

Domates fidelerinize bu işlemleri uyguladıktan sonra, her salkımdan 4-5-6 adet domatesin çıktığını göreceksiniz.

Domateslerinizi el ile değilde bir makas ile dallarına zarar vermeden almanız domatesin strese girmemesini sağlayacaktır.

Umarım faydalı bir makale olmuştur.

Continue Reading

Organik Tarım

Anadolunun kaybolma tehlikesi altındaki tohumları kapınıza kadar getirdik

Published

on

Anadolunun kaybolma tehlikesi altındaki tohumlar kapınıza kadar getirdik

Anadolu’nun kaybolma tehlikesi altındaki binlerce yıllık atalık tohumları şimdi bahçenize, balkonunuza, tarlanıza, saksınıza kadar getirdik
Organik tohum demek, Ziraat Tv demek..

Continue Reading

Organik Tarım

Tohumdan tohuma yaşam döngüsü. Sonsuz bir yaşam

Published

on

Aslında her düşünce, her davranış birçok tohum içerir. Bu tohumların doğallıkları; taşırken, saklarken

Tohumu ve onun döngüsünü anladığımızda her şey değişecek bizim için! Dünyada yaşamın mucizevî dönüşümünü gözümüz ile görmemiz için tohumdan tohuma yaşam döngüsüne bakmak izleyebileceğimiz en kolay yol.

Bir tohum yaşamın sonsuzluğunu temsil eder. Onun ürettiği bir sürü meyve, bitki ve sayısız tohumun çoğu tükense, yenip yutulsa ve sadece bir adet sağlıklı tohum kalsa bu yeni bir yaşamı başlatmak için yeterlidir. Her tohum, kendisini her nesilde yenileyip çok değişken koşullara ayak uydurarak sürekliliğini sağlamak üzere sonsuz bir yaşamı temsil eder.

Aslında her düşünce, her davranış birçok tohum içerir. Bu tohumların doğallıkları; taşırken, saklarken, paylaşırken ve ekerken gösterilen özen, geleceğimizi belirler. Biz de bir tohum idik kısa bir süre önce… Tohuma can veren bütünü ve varlık şeklini sadece Azot, Potasyum Fosfat, mineraller ve hatta genler ile açıklamak, kontrol etmek hele hele geliştirmek, bizim yeti ve kapasitemizin çok üstündedir.

Bizim tohumlar için yapabileceğimiz en büyük iş; onlara sadakat göstermek, onları elimizde geleceğimizi tutuyor olmanın getirdiği sorumluluk ile saklamak, taşımak, paylaşmak, takas etmek ve sağlıklı toprakla, suyla tekrar tekrar buluşturmak olabilir ancak.

 

Continue Reading

Trend Konular