Connect with us

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

Tavugun Çağrısı: Sizin beslediğiniz sizin en iyinizdir, en iyi olarak seçtiğinizdir.

Published

on

Tavugun Çağrısı: Sizin beslediğiniz sizin en iyinizdir, en iyi olarak seçtiğinizdir.

Tavukları mademki esas olarak et ve yumurtası için besliyoru z onların ilk baktığımızda gözümüze takılan tipinin, tüy rengi, yumurta kabuk rengi, bacak ve vücut rengi, ya da her hangi başka bir süsleme özelliğinden daha önemli olduğunu hepimiz biliyoruz .
Tip tavuğun genel şekli ve uyumu anlamına gelir. Ancak, tip Punnett tablosu ile kabatasla k belirlens e bile Mendel’in genetik kanunları  tarafından birebir net olarak kontrol edilemez.,
Vücut şekli, iskelet ve kas yapısı ile tüylerin özelliğine bağlı olmak üzere bir çok sayıdaki genin, belirli özelliklerinin dereceli bir şekilde oluşturdukları kombinasy on ile kontrol edilir. Bu nedenle, vücut tipi seleksiyo n yoluyla belirleni r ve sizin beslediğiniz sizin en iyinizdir .(en iyi olarak seçtiğinizdir)
Pekâlâ, bu seçimi yaparken nelere dikkat ediyoruz
Seçimini yapacağımız bir tavuğa baktığımızda o bize ne diye bağırıyor.
Onun bize olan çağrısını okuyabili yor muyuz?

Köy tavuklarımızda sıkça rastlandığı gibi birlikte yetiştirilmiş ufak terek bantam benzeri ve daha iri bireyleri n vücut tiplerini n arasında aşırı farklar olsa da yavruların büyüklüğü ikisinin ortasında ya da ebeveynle rden birine daha yakın olabilir.

Sonraki nesiller daha fazla değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, ilk etapta değil ama bir kaç nesil sonra yavaş yavaş istediğiniz şekle daha yakın bireyler üretmek seleksiyo nla mümkün olacaktır.

İyi bir yumurtacı için arana özellikler ince bir kemik yapısı ve geniş kalçalar ile iyi gelişmiş, derin bir karın olurken gelişmiş kas sitemini taşımaya uygun kalın kemikli ve derin bir karın daha iyi eti üretimi için gerekli olmaktadır.

Başın büyük olması beyninin de büyük olması demektir.

 Bu da sinir sistemini n sağlıklı olduğunu göstermektedir. Beyin ve sinir sistemi gelişimi kafatası boyutu ve şekline bakarak tespit edilebili r.
Bu nedenle vücut özelliklerinden önce başın özellikleri önem kazanmakt adır.

İyi bir yumurtacının kafa şekli için  dört özellik arzu edilir.

1.Baş dengeli olmalıdır baş dengesi denilen olay sakalların üstü ile ibik alt kısmında kalan mesafenin(BB'), gaga ucundan kulak memesi önündeki mesafeye (CC') eşit olmasıdır.

                  BB'=CC'

2. Kafa ön tarafından bakıldığında, üstü hat şekinde daha düz olmalı ve yukarıda kavis yapmamalıdır..

3. Gözleri ibiğin önüne doğru olmalıdır  geri tarafa ya da arkasında olmalıdır.) İbik tabanı ile göz arası(AA') mesafe çok uzun olmamalıdır.

4. Yandan bakıldığında, başın üstü düz olmalı, öne veya arkaya eğimli olmalıdır.

Yapısal canlılığı da seçiminde önemli bir husustur. Sağlıklı, dinç bir tavuk, yiyecekle rden iyi şekilde yararlandığının ve hastalıklarla  mücadele edebildiğinin göstergesidir
 

Bir önceki yazımız olan Koyunlarda sürü tutma davranışı var mı ya da sürü tutma nedir hocam? başlıklı makalemizde da, Davranışı ve Koyunlarda hakkında bilgiler verilmektedir.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

Yumurta omega 3 kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü artırıyor.

Published

on

Yumurta omega 3 kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü artırıyor.


OMEGA 3 YUMURTA YARARLARI
*Omega yağlarının dengeli alımı vücudu pek çok hastalıklardan koruyor.
*Kalp hastalıklarına karşı koruyor
*Kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü artırıyor.
*Düşük kolesterol seviyesini normal değere çıkartıyor.
*Kalp krizinde etken bir rol oynayan trigliserid seviyesini azaltıyor.
*Kanın akışkanlığını sağlayarak, kalp tarafından kolayca pompalanmasına yardımcı oluyor.
*Böylece damar tıkanıklığı (tromboz) ya da damarlara yağ birikimini (arterioskelerosis) önlüyor.
*Kalp krizi riskini en aza indirgiyor.
*Kalp hastalıklarının bir sebebi de ırsidir. Bu nedenle ailesinde kalp hastalığı olanların küçük yaşlardan itibaren dengeli omega yağı almaları ileriki yaşlarda kalp riskini azaltabiliyor.
Kansere karşı etkili
Vücudumuzda bulunan kötü huylu hücreleri baskı altında tutabilmek ve yok edebilmek için bağışıklık sistemi omega yağlarından güç alıyor. Yapılan araştırmalarda göğüs, prostat ve kolon kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünde omega yağ asitlerinin yararlı olduğu gözlendi.
Kangreni önlüyor
Kanı inceltip damarları koruyor ve pıhtılaşmayı önlüyor. Kanın tüm vücutta dolaşmasını sağlayarak parmak ucu hissizleşmesini, el ve ayak parmaklarının dolaşıma bağlı üşümesini önlüyor veya azaltıyor.
Diyabeti geciktiriyor
Yapılan son araştırmalar balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinin insülinin işlevini artırarak ve diyabette özellikle de tip II diyabetlilerde hastalığı geciktirdiği ortaya çıktı.
Yaşlanmayı durduruyor
Omega yağ asitleri serbest radikallere karşı savaşarak cilt hücrelerinin yaşlanmasını engelliyor. Hücreleri yenileyip cildi güzelleştiriyor.
Migrene iyi geliyor
Kanın beyin damarlarında rahatça dolaşmasını sağlayarak migren tipi ağrıları önlüyor.
İltihabi hastalıkları önlüyor
Güçlü bir bağışıklık sistemi için omega yağları çok önemli. Başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere, sedef, romatoit artartrit, astım ve alerji gibi hastalıkların tedavisinde önemli rol oynuyor.


 

 

Bir önceki yazımız olan Tavuklar da nefes yolu problemlerini tedavi için baytril başlıklı makalemizde BAYTRİL :, da ve İçin hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

Tavuklar da nefes yolu problemlerini tedavi için baytril

Published

on

Tavuklar da nefes yolu problemlerini tedavi için baytril

BAYTRİL

Çoğu genel bakterisel ve nefes yolu problemlerini tedavi için kullanılır.
İçme suyunda salmadaki bütün kuşların tedavisi yöntemi tercih edilir.

1 litre içme suyuna 2 cc ilaç karıştırılarak 10 gün süresiyle verilir.
Bazen bu ilaçtan tedavi ettiği bilinen hastalıklara karşı verim alamama sorunu olabilir.
Bu ilacın dünya çapında uzun süredir kullanılmasının yanına kuşçuların tavsiye edilen ölçülerden az veya çok kullanması ve çoğu zaman 10 gün süresinden önce kuşlardaki belirtiler ortadan kalkar kalkmaz ilacı kesmesi eklenince ilacın tedavi etmesi gereken bir çok bakteri bağımsızlık kazanmıştır.
NOT: Baytril'i salmanızda yumurtlamak üzere olan kuşlar veya 21 günlükten küçük yavrular olduğunda kullanmayınız. Yavrularda sakatlıklara neden olduğu bilinmektedir.

Bir önceki yazımız olan Kuzuların Besin Madde Gereksinmeleri başlıklı makalemizde Besin, Gereksinmeleri ve Kuzuların hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

Kuzuların Besin Madde Gereksinmeleri

Published

on

Kuzuların Besin Madde Gereksinmeleri

Kuzuların besin madde gereksinmeleri her ne olursa olsun bu gereksinmeler iki ana başlık altında incelenir. Bunlardan ilki yaşama payı gereksinmesidir ve hayvanın hiç bir verim vermeden, yaşamını devam ettirecek yemi alması, vücut sıcaklığını sabit tutması, sindirim salgılarının boşaltımı ve dolaşım gibi sistemlerin çalışması için gerekli besin maddelerine tekabül eder. İkincisi ise hayvandan elde edilen ürünlerin yapısında bulunan besin maddeleridir ki, bu da verim payı gereksinmeleri olarak tanımlanır. Bu, kuzu için canlı ağırlık artışının kompozisyonunda mevcut olan besin maddeleridir.
Et sanayi için kuzu karkası üreten besiciler uygun karkas kalitesini dikkate almak zorundadırlar. Her ne kadar ülkemizde karkas kalitesi üzerinden fiyat verilmese de tüketici bilincindeki artmaya bağlı olarak bu konunun önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağı akıldan uzak tutulmamalıdır. Kaliteli bir karkas için sırt yağ kalınlığının 3-6 mm ve böbrek leğen yağı oranının da %3.5 dan azolması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Besici üreteceği ürün tipine (veya besi şekline) karar verdikten sonra bu son ürünü elde etmek için nasıl bir besleme yapması gerektiğine karar vermelidir. Ancak, kesim için beslenen kuzularda ırk, yaş, cinsiyet, kesim ağırlığı gibi birçok konuda büyük varyasyonlar olması bu konuyu daha da karmaşıklaştırmaktadır. Bununla birlikte bununla ilgili en önemli husus kuzuların besin madde gereksinmelerinin bilinmesidir. Kuzular fonksiyonel olmayan rumenle doğarlar. Bu nedenle süt veya süt ikame yemi ile sağlanacak besin maddelerine gereksinme duyarlar. Eğer kuzulara doğumdan hemen sonra katı yemler verilmeye başlanırsa rumen fonksiyonları 2. haftadan sonra görülmeye başlayabilir. Katı yem verilmeye kesintisiz olarak devam edilirse 6-8 hafta sonra hayvan selülozlu materyalleri sindiren, protein sentezleyen bir rumen mikroflorasına ve tamamen fonksiyonel bir rumene sahip olabilir.

Bir önceki yazımız olan Kuzular da Mineral ve Vitamin Gereksinmeleri Ca ve P başlıklı makalemizde (Ca, (P. ve da hakkında bilgiler verilmektedir.

Continue Reading

Trend Konular